برگزاری مرحله نظری نخستین کارگاه طرح بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها در برابر سوانح چندگانه با موضوع ارزیابی بصری سریع ساختمان

 

تهران – دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) با همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی مرحله نظری نخستین کارگاه طرح بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها (بهتاب) با موضوع ارزیابی بصری سریع ساختمان را در تاریخ 17 تیر ماه 1397 در محل دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد.

 

 

در ابتدای این نشست آقای دکتر محمدرضا حافظی، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و آقای سیامک مقدم، ریاست دفتر هبیتات بر لزوم توجه به موضوع سوانح به خصوص در مورد بناهای درمانی و نقش جوانان تاکید کردند. در ادامه این کارگاه آقای دکتر فرزین فردانش، مدیر طرح بهتاب به معرفی پروژه و فعالیت هایی که در چارچوب این پروژه انجام خواهد شد پرداخت.

 

 

 

این نشست بر اساس برنامه اعلام شده به معرفی اصول تهیه چک لیست ارزیابی چشمی سریع ساختمان و تشریح و بررسی اجزای سازه ای و غیر سازه ای بیمارستان ها پرداخت. این کارگاه با برگزاری جلسه جمع بندی آموخته‌ها و پرسش و پاسخ پیرامون موضوعات مطرح شده پایان یافت.

 

 

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری