تخلیه اجباری، جا‌به‌جایی موقت یا دائمی افراد از خانه‌ها و زمین‌های خود بدون مراحل قانونی و برخلاف میل آنها است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تخلیه اجباری، پیامدهای منفی آن و چگونگی جلوگیری از آن، حتما این دیدئو را ببینید!

 

 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری