برگزاری دوره آموزشی کاهش خطرات سازه‌ای و غیر سازه‌ای در کابل

 

تهران- دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران با همکاری دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در افغانستان اقدام به برگزاری دوره آموزشی کاهش خطرات سازه‌ای و غیر سازه‌ای برای مهندسین در کابل نموده است. این دوره آموزشی از تاریخ 17 شهریور تا 22 شهریور ماه ۱۳۹۷ در شهر کابل به عنوان بخشی از پروژه تاب‌آوری شهری افغانستان برگزار می شود.

مدرسین این کارگاه آقای مهمت امین آکدوغان (کارشناس ارشد سکونتگاه‌های انسانی دفتر هبیتات تهران)، آقای سالار آرین مقدم (کارشناس ارشد تحلیل خسارت دفتر هبیتات تهران)، خانم گلنوش مظفری (کارشناس آموزش و کاهش خطرات سوانح دفتر هبیتات تهران) و متخصصان از دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در افغانستان هستند.

 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری