فراخوان مقاله در حوزه تاب‌آوری شهری

اگر در جهت امن‌تر کردن شهر یا محافظت از ساکنین شهر خود در مقابل خطرات انجام دادید و یا اقدامی در جهت آگاه سازی مردم نسبت به تاب‌آوری انجام داده‌اید، برای ارسال مطالعات موردی خود با موضوع تاب‌آوری شهری به لینک زیر مراجعه کنید:

توجه داشته باشید که مقالات ارسال شده می توانند به زبان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی باشند.

آخرین فرصت ارسال مقالات آخر سپتامبر 2018 است.

 

https://urbanresiliencehub.typeform.com/to/WmdRzm

pic1
pic1

حوزه های کاری