بازی آنلاین “تاب‌آوری” برنامه اسکان بشر ملل متحد

بازی آنلاین “تاب‌آوری” برنامه اسکان بشر ملل متحد را امتحان کنید!

شهرها همیشه باید در مقابل تنش‌ها و استرس‌ها از جمله زمین لرزه، حملات سایبری، سیلاب و بحران مسکن آماده باشند.

اگر شما شهردار بودید، چه واکنشی نشان می دادید؟

با مراجعه به لینک بازی خود را تست کنید!

Play Safe

pic1
pic1

حوزه های کاری