کارگاه آموزشی ظرفیت سازی نظارت بر اجرای توسعه پایدار شهری و دستور کار جدید شهری

برنامه اسکان بشر ملل متحد با همکاری دانشگاه نیو اسکول و  کارگروه جامعه مدنی هبیتات III، کارگاه آموزشی ظرفیت سازی نظارت بر اجرای توسعه پایدار شهری و دستور کار جدید شهری در تاریخ 15-17 تیر ماه 1397 (برابر با 6-8 ژوئیه 2018) در دانشگاه نیو اسکول در شهر نیویورک برگزار می کند.

تاریخ ثبت نام برای این کارگاه آموزشی 18 -28 خرداد ماه 1397(برابر با 8-18 ژوئن 2018) بود.

 

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری