برای بزرگداشت ماه اکتبر شهری با هبیتات همراه شوید

 

اکتبر هر سال، برنامه اسکان بشر ملل متحد و همکارانش یک ماه برای فعالیت‌ها، رویدادها و بحث‌های مربوط به پایداری شهری را سازماندهی می کنند. امسال اکتبر شهری  با روز جهانی اسکان بشر در 1 اکتبر آغاز می شود و در روز 31 اکتبر با روز جهانی شهرها به پایان می رسد. اکتبر شهری امسال در راستای اولین نشست مقامات بلند پایه در نیویورک در خصوص آرمان یازدهم توسعه پایدار در مورد شهرها و جوامع پایدار است. ما مسئولین و شرکای محلی، منطقه‌ای و ملی را تشویق می کنیم تا فعالیت‌هایی را سازمان‌دهی کنند که در جهت اجرای تعهدات دستور کار جدید شهری و شهرها و سکونتگاه‌های انسانی فراگیر، ایمن، تاب‌آور و پایدار باشد.

روز جهانی اسکان بشر، 1 اکتبر 2018 – مدیریت پسماند جامد شهری

برنامه اسکان بشر ملل متحد همه ساله اولین دوشنبه ماه اکتبر را به عنوان روز جهانی اسکان بشر تعیین کرده است، این روز منعکس کننده وضعیت شهرها و حق اساسی همه برای مسکن مناسب است. همچنین به ما یادآوری می کند که همه ما در ساختن آینده شهرهایمان قدرت و مسئولیت داریم. امسال روز جهانی اسکان بشر با عنوان مدیریت پسماندهای جامد شهری (که یکی از اهداف آرمان یازدهم توسعه پایدار است) در کنیا برگزار می شود.

مدیریت پسماندهای جامد شهری موضوعی است که همگان را تحت تاثیر قرار می دهد. مقدار زباله‌های فردی به صورت روزانه افزایش می یابد و بخش بزرگی از بودجه دولت محلی را به به خود اختصاص می دهد و بر سلامت عمومی تأثیر می گذارد. جمع آوری و دفع ضعیف زباله‌های جامد سبب ایجاد محل‌های تخلیه کنترل نشده و سوزاندن زباله و همچنین منجر به آلوده شدن هوا و آب می شود.

تغییر در نگرش های عمومی به منظور کاهش پسماندها و نریختن زباله در فضای عمومی، هماهنگ سازی جمع آوری غیر رسمی ضایعات، افزایش بازیافت و استفاده مجدد، بودجه کافی و برنامه ریزی برای پسماندهای جامد از جمله محل‌های مناسب دفن پسماندها، می تواند به شهرها کمک کند تا وضعیت فعلی مدیریت پسماندهای جامد را بهبود بخشد و برای تبدیل شدن به “شهرهایی با مدیریت هوشمندانه پسماند” پول پس‌انداز کنند.

روز جهانی شهرها، 31 اکتبر 2018 – ساختن شهرهای پایدار و تاب‌آور

روز جهانی شهرها برای ترویج علاقه جامعه بین المللی در شهری شدن جهانی، بهبود همکاری میان کشورها و شهرها در  ایجاد فرصت‌ها و مواجه شدن با چالش‌های شهرنشینی و کمک به توسعه پایدار شهری تصویب شد. موضوع عام روز جهانی شهرها «شهر بهتر، زندگی بهتر» است، ذیل موضوع امسال «ساختن شهرهای پایدار و تاب‌آور» است (که با اهداف 11.5 و.b 11 آرمان یازدهم توسعه پایدار مرتبط است) و در لیورپول برگزار خواهد شد.

در طول دهه گذشته، بلایای طبیعی بیش از 220 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و به طور تقزیبی سالانه به میزان 100 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به بار آورده است. اگر سرمایه گذاری قابل توجهی برای تاب‌آور ساختن شهرها تا سال 2030 انجام ندهیم ممکن است بلایای طبیعی سه برابر این هزینه به بار آورند و  میلیون‌ها نفر از شهروندان را به فقر بکشاند. صدها شهر و جوامع تحت تاثیرات بحران‌ها – از جمله درگیری‌ها، بلایای طبیعی، شکست در حکمروایی و فشارهای اقتصادی هستند.

شهرها برای تاب‌آور شدن به حمایت نیاز دارند. با پیشگیری مناسب، شهرها می توانند تاثیر خطرات را تحمل، حیات بشری حفظ و محافظت، آسیب‌های دارایی‌های عمومی و خصوصی را محدود و زیرساخت‌ها و خدمات پس از بحران را حفظ کنند.

ما نیاز به ابزار و رویکردهای نوینی داریم  که دولت‌های محلی را تقویت کند و شهروندان را قادر سازد تا بتوانند ظرفیت خود را برای مقابله با چالش‌های جدید ایجاد کنند و از دارایی‌های اقتصادی و طبیعی و انسانی بهتر محافظت کنند. دولت ها باید سیاست‌های جامعی را تدوین کنند که منجر به تاب‌وآ‌آوری مناطق شهری و حمایت از دولت‎های منطقه ای و محلی شوند.

 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری