برگزاری دوره آموزشی ساخت و مقاوم سازی خانه‌های تاب آور برای بناها و ناظران در کابل و مزار شریف

 

 

تهران – دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران با همکاری دفتر اسکان بشر ملل متحد در افغانستان دوره آموزشی ساخت و مقاوم سازی خانه‌های تاب آور برای بناها و ناظران در کابل و مزار شریف برگزار کرده است. این دوره آموزشی از تاریخ ۳۱ خرداد تا ۹ تیر ماه ۱۳۹۷ در شهرهای کابل و مزارشریف به عنوان بخشی از پروژه تاب‌آوری شهری افغانستان برگزار می شود.

 

 

 

 

مدرسین این کارگاه آقای مهمت امین آکدوغان (کارشناس ارشد سکونتگاه‌های انسانی دفتر هبیتات تهران)، آقای نواب مریخی (کارشناس ارشد آسیب پذیری سازه‌ای دفتر هبیتات تهران)، خانم گلنوش مظفری (کارشناس آموزش و کاهش خطرات سوانح دفتر هبیتات تهران) و متخصصان از دفتر اسکان بشر ملل متحد در افغانستان هستند.

 

 

در این دوره آموزشی مباحثی از جمله سوانح طبیعی، گونه‌ها و مکانیسم ساخت و ساز، ارزیابی خطرات، ساخت و ساز ایمن و تاب آور، روش‌ها و مراحل مقاوم سازی، اطمینان و نظارت بر کنترل کیفیت بررسی شد. تمرین عملی در سایت نیز بخش دیگری از این دوره آموزشی است.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری