برنامه اسکان بشر ملل متحد متعهد به حمایت از کنفرانس اقتصاد آبی پایدار می شود

 

برنامه اسکان بشر ملل متحد حمایت خود را از اولین کنفرانس اقتصاد آبی پایدار -که در مرکز کنفرانس‌ بین‌المللی کنیاتا در کنیا، نایروبی از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد- اعلام کرد. کنفرانس اقتصاد آبی پایدار به دعوت رئیس جمهور کشور کنیا، اوهورو کنیاتا برگزار خواهد شد. این کنفرانس بر موضوعات پایداری، تغییرات اقلیمی،  کنترل آلودگی، تولید، رشد سریع اقتصادی، اشتغال و کاهش فقر تمرکز خواهد کرد.

در جلسه‌ای که با حضور« دکتر مونیکا جوما» وزیر امور خارجه کنیا و «کریاکو توبیکو» وزیرمحیط زیست در نایروبی برگزار شد، خانم میمونا محد شریف، دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد اعلام کرد که حمایت هبیتات از اولین کنفزانس اقتصاد آبی پایدار شامل برگزاری نمایشگاهی فنی از مدل‌های نوین برنامه‌ریزی شهرها و شهرک‌های ساحلی خواهد بود. هبیتات کشورهای عضو دارای خطوط ساحلی، دریاچه و رودخانه را برای شرکت و انتقال تجربیات خود در این کنفرانس بسیج خواهد کرد. همچنین برنامه اسکان بشر ملل متحد به منظور به اشتراک گذاری دانش و تجارب متخصصان برنامه ریزی و طراحی شهری، امور مالی شهرداری و توسعه اقتصادی محلی، خدمات پایه شهری با تجربه در برنامه ریزی و مدیریت آب را برای شرکت در این کنفرانس تشویق می کند.

 

دبیر اجرایی به ذینفعان حاضر در این جلسه اطلاع داد که برنامه اسکان بشر ملل متحد دارای تجربه و تخصص جهانی در برنامه ریزی آبی، به خصوص اقیانوس، دریاچه، رودخانه و مناطق کنار آب است. اولین کنفرانس اقتصاد آبی پایدار پایگاه مناسبی برای نمایش برخی از پروژه‌های برنامه‌ریزی مناطق کنار آب که توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد حمایت می شود است. دبیر اجرایی به پروژه برنامه‌ریزی و احیای دریاچه کیسمو که در حال اجرا است اشاره کرد. این پروژه با همکاری برنامه اسکان بشر ملل متحد و دولت محلی کیسومو انجام می شود که منجر به طراحی سایت کنار دریاچه‌‌ای با  قابلیت جذب فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری قابل توجهی خواهد شد. علاوه بر این، منجر به گسترش مرکز تجاری شهر می شود. در این نشست جامعه دیپلماتیک در کنیا، اتحادیه بخش خصوصی، آژانس‌های سازمان ملل متحد، دانشگاه ها و جامعه مدنی نیز حضور داشتند.

 

pic1
pic1

حوزه های کاری