روز جهانی محیط زیست

 

روز جهانی محیط زیست مهم ترین روز سازمان ملل متحد برای ترویج آگاهی بخشی  و تشویق به اقدامات جهانی برای حفاظت از محیط زیست است. تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۴ بر‌می گردد، که اکنون به یک پایگاه جهانی برای اطلاع رسانی به عموم مردم  تبدیل شده است. بیش از ۱۰۰ کشور جهان مراسم ویژه‌ای برای گرامیداشت این روز برگزار می کنند.

روز جهانی محیط زیست روزیست که  فعالیت‌های مردم برای حفاظت از زمین را ارج می نهیم. این فعالیت‌های می توانند در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی باشند و هر کس مختار است که به تنهایی یا به صورت گروهی برای حفاظت از محیط زیست اقدام کند.  

هر ساله روز جهانی محیط زیست بر یکی از دغدغه‌های محیط زیستی تاکید می کند. موضوع روز جهانی محیط زیست سال ۲۰۱۸، آلودگی‌های پلاستیکی است.

روز جهانی محیط زیست هرسال به میزبانی یک کشور برگزار می شود و به این مناسبت مراسم‌  ویژه‌ای در این کشور برگزار می شود. با برجسته شدن چالش‌های زیست محیطی در کشور میزبان، از تلاش‌هایی که در جهت  حل آنها انجام می شود حمایت می‌شود. کشور میزبان روز جهانی محیط زیست در ساله ۲۰۱۸، هند است.

pic1
pic1

حوزه های کاری