۳ ژوئن؛روز جهانی دوچرخه سواری

 

امروز ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷، اولین گرامیداشت روز جهانی دوچرخه سواری است. این روز بر نقش دوچرخه در ارتقای سلامت و ایجاد شهرهای پایدار تاکید دارد.

دوچرخه وسیله‌ حمل و نقل ساده، مقرون به صرفه، تمیز و دوستدار محیط زیست و وسیله حمل و نقل پایدار است و می تواند به عنوان ابزاری برای توسعه استفاده شود.  دوچرخه نه تنها وسیله‌ای برای حمل و نقل بلکه وسیله‌ای کارآمد برای دسترسی به آموزش، سلامت و ورزش است.

دوچرخه سواری، نه تنها باعث ارتقاء خلاقیت و مشارکت اجتماعی دوچرخه سوار می شود، بلکه تعاملی مستقیم بین دوچرخه‌سوار و محیط اطراف ایجاد می کند. دوچرخه نماد حمل و نقل پایدار است و تاثیر مثبتی برشرایط اقلیمی دارد.

روز جهانی دوچرخه سواری:

کشورهای عضو سازمان ملل را تشویق می کند که توجه ویژه ای به فرهنگ دوچرخه سواری در راهبردهای توسعه‌ای، سیاست‌ها و برنامه‌های خود در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی داشته باشند؛

کشورهای عضو را تشویق می کند که ایمنی جاده‌ها را بهبود بخشند و آن را با برنامه‌ریزی و طراحی حمل و نقل پایدار ادغام کنند. کشورها می توانند با سیاست گذاری‌ مناسب ایمنی عابران پیاده و دوچرخه سواران را ارتقا دهند. نتیجه بلند مدت این اقدامات،  بهبود سلامت افراد جامعه است.

ذینفعان را تشویق می کند که بر استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله ای برای تقویت توسعه پایدار، آموزش و پرورش، از جمله آموزش اصول ورزش برای کودکان و نوجوانان، ارتقاء سلامت جامعه، جلوگیری از بیماری‌ها، ترویج بردباری، درک متقابل، احترام، تسهیل پذیرش اجتماعی و حمایت از فرهنگ صلح تاکید کنند.

کشورهای عضو را تشویق می کند  که دوچرخه سواری را در میان تمام اعضای جامعه ترویج دهند  و در این راستا از سازماندهی برنامه‌های دوچرخه سواری در سطح ملی و محلی به عنوان وسیله‌ای برای تقویت سلامت جسمی و روحی و رفاه و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در جامعه حمایت کنند.

pic1
pic1

حوزه های کاری