خبرنامه دوره سوم راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری و سرزمینی (IG-UTP) – ماه آوریل ۲۰۱۸

 

خبرنامه دوره سوم راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری و سرزمینی (IG-UTP) – ماه آوریل ۲۰۱۸ در برگه خبرنامه وب سایت هبیتات تهران قرار گرفت.

این خبرنامه توسط دفتر هبیتات در تهران ترجمه و تدوین شده است.

برای دانلود این خبرنامه اینجا کلیک کنید.

 

pic1
pic1

حوزه های کاری