برگزاری جلسه مشترک میان برنامه اسکان بشر ملل متحد و مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها

 

برنامه اسکان بشر ملل متحد و مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها نشست مشترکی را در تاریخ یکشنبه شانزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برگزار کردند. در این جلسه طرفین در ابتدا  به معرفی ساختار سازمانی و زمینه‌های فعالیت خود پرداختند. دکتر علی دشتی رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها با اشاره به موضوع آموزش، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش برای اعضای شوراهای شهر، بخش، شهرستان، شورای عالی استان‌ها و کارکنان دبیرخانه شوراها اظهار تمایل کردند. ایشان افزودند که شورای عالی استان‌ها با برگزاری این دوره‌ها می‌تواند موجب استفاده از ظرفیت‌های موجود شده و در ابتدای این گام لازم است تا نیازسنجی صورت گیرد. آقای مهمت اکدوغان، نماینده دفتر هبیتات تهران نیز به بررسی ظرفیت‌های همکاری موجود پرداختند و به اهمیت نقش شوراها اشاره کردند. در این جلسه مباحثی مانند تسهیلگری و ایجاد زمینه‌های ارتباط و انتقال تجارب داخلی و بین‌المللی، برگزاری بازدیدهای تخصصی و کارگاه‌های آموزشی و تعریف پروژه‌های مشترک همکاری مطرح شد و مقرر شد تا زمینه‌های همکاری در قالب یک تفاهم‌نامه مورد پیگیری طرفین قرار گیرد.

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری