مجمع شهری آسیا و اقیانوسیه

APUF

The 6th Asia-Pacific Urban Forum – APUF 6

از تاریخ 19 الی 21 ماه اکتبر سال جاری میلادی مصادف با 27 تا 29 مهر ماه 1394 در شهر جاکارتای اندونزی برگزار خواهد شد. این مجمع که مشترکا توسط اسکاپ UNESCAP و هبیتات برگزار می شود…

ادامه مطلب

pic1
pic1

حوزه های کاری