مایکل بلومبرگ به عنوان نماینده ویژه اقدامات اقلیمی انتخاب شد

 

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، مایکل بلومبرگ از ایالت متحده امریکا را به عنوان نماینده ویژه اقدامات اقلیمی منصوب کرد. مایکل بلومبرگ از اقدامات و استراتژی‌های اقلیمی دبیر کل و برنامه‌ ریزی‌های لازم برای برگزاری نشست اقلیمی سال ۲۰۱۹ که در مقر سازمان ملل تشکیل خواهد شد حمایت خواهد کرد. نشست اقلیمی  سال ۲۰۱۹ عملکردهای قوی تر و بلند پروازانه تر به سمت اهداف اقلیمی سال ۲۰۲۰ را فراهم خواهد خواند. این نماینده در جهت اجرای سریعتر و بهتر توافق نامه پاریس در چارچوب توسعه پایدار تلاش خواهد نمود.

 دبیر کل،‌ مدیران دولت‌ها، تجارت، اقتصاد و سازمان‌های غیر دولتی را  به اجرای سریعتر توافق نامه پاریس دعوت خواهد کرد تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۲۰  کاهش دهند. دبیر کل و آقای بلومبرگ چشم انداز مشترکی را برای جلوگیری هرچه سریعتر از انتشار گازهای گلخانه‌ای است و کاهش دو درجه سانتی گرادی آن دنبال می کنند. اقدامات اقلیمی، شامل اقدامات شهرها و زیر مجموعه‌های ملی‌ آن‌ها، نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای ایجاد تغییرات اقلیمی دارند.

آقای بلومبرگ پیش از این در حرکتی نواقدامات دولت‌ها، شهرها و شرکت های تجاری و دیگر عاملان غیرملی در ایالات متحده برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای شان را هم راستا با اهداف توافق‌نامه پاریس جمع‌بندی و ارزیابی می کردند.

آقای بلومبرگ صدوهشتمین شهردار شهر نیویورک از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ بودند. آقای بلومبرگ در سال ۲۰۰۷ به عنوان شهردار، کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد را در شهر بالی کشور اندونزی مورد خطاب قرار داد.

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری