فرصت کارورزی – برنامه ریزی و مدیریت شهری 

 

 

کارورز – برنامه ریزی و مدیریت شهری 

دفتر هبیتات تهران در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری کار آموز می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. برای ارسال فرم درخواست و سایر مدارک به آدرس https://careers.un.org  مراجعه کرده و پس از ایجاد پروفایل، درخواست خود را ارسال نمایید.

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۶ فروردین ۱۳۹۶ می‌باشد.)

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری