انتشارات هبیتات: اجرای راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری وسرزمینی ۲۰۱۷-۲۰۱۵

 

راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری وسرزمینی از سال ۲۰۱۵ به ابزاری برای دستیابی به اهداف جهانی که اکنون با عنوان دستورکار جدید شهری شناخته می شوند تبدیل شده‌ است. راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری وسرزمینی مجموعه‌ای از تجارب و یافته‌های برنامه اسکان بشر ملل متحد و همکاران آن در سطح جهانی، ملی و محلی است. این کتاب گزارش دو ساله آغازین اجرای این راهنما و حاصل نتایج نظر سنجی جهانی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است که توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد اتخاذ گردیده تا پذیرش و اجرای این راهنما را در سطح جهانی ارزیابی کند.

راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری وسرزمینی نظام برنامه‌‌ریزی مجریان و ذینفعانشان را در سطوح مختلف در سراسر جهان بهبود می بخشد تا همگی به توسعه پایدار شهری دست یابند.

 

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید. 

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری