نهمین مجمع جهانی شهری خاتمه یافت

 

نهمین مجمع جهانی شهری، با اقدامات عملی بسیاری برای اجرای دستور کار جدید شهری خاتمه یافت.

دستور کار جدید شهری یک قاعده کلی برای همه اقشار مردم است. ۲۲۰۰۰ نفراز ۱۶۵ کشور در این مجمع شرکت کردند. در میان این شرکت کنندگان بیش از ۱۰۰ وزیر و معاون وزیر حضور داشتند که در مورد گام های اجرایی بنیادی و چگونگی همکاری برای ساختن شهرهایی برای همه تا سال ۲۰۳۰  با هم گفتگو کردند.

دهمین مجمع جهانی شهری در سال ۲۰۲۰ در ابوظبی، امارات برگزار خواهد شد.

 

pic1
pic1

حوزه های کاری