در نهمین مجمع جهانی شهری، هبیتات حمایت همه جانبه خود را از برگزاری اجلاس هفتم وزرای راه و شهرسازی اسیا و اقیانوسیه اعلام کرد

جلسه معاون دبیر اجرایی هبیتات خانم عایشه و رییس دفتر فوکوکا اقای کاراساوا و اقای مقدم رییس دفتر هبیتات در ایران با حضور جناب اقای مهندس عشایری معاون محترم وزیر و رییس کارگروه بهسازی شهری آسیا  اقیانوسیه ،دکتر مجید روستا عضو هیات مدیره و دبیر کارگروه،  دکتر فردانش (دبیر کمیته علمی کارگروه)و مهندس پیروز  مشاور و عضو  کمیته علمی  کارگروه و علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت متبوع در محل برگزاری نهمین مجمع جهانی شهری در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مهندس عشایری ضمن مروری بر برنامه ها و اقدامات دفتر هبیتات در ایران و ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده به تشریح سیاست های ملی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسایل شهری با تاکید بر سیاست باز افرینی شهری در ایران در چارچوب سند ملی باز آفرینی شهری پرداختند. ایشان در این رابطه به ساختار و ترتیبات نهادی و مدیریتی سیاستگذاری بازآفرینی شهری در سطوح ملی، میانی و محلی پرداختند. وی همچنین به طرح اندیشه ایران شهری به عنوان یک رویکرد قابل توجه در همکاری های کشورهای  منطقه با توجه به حوزه تمدنی و فرهنگی مشترک مورد توجه قرار دادند و باعنایت به میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری اجلاس هفتم وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه از معاون دبیر اجرایی هبیتات همکاری بیشتر و حمایت همه جانبه هبیتات از این رویداد بین المللی را  خواستار شدند.

در ادامه خانم عایشه ضمن تقدیر و تشکر و ابراز خرسندی از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تدوین سیاست ملی باز آفرینی شهری  و توجه به رویکرد یکپارچه سازی برنامه ها و اقدامات دستگاههای دولتی و غیر دولتی برگزاری اجلاس وزرای راه و شهرسازی اسیا و اقیانوسیه را اقدامی مهم برای اشنایی کشورهای منطقه اسیا و اقیانوسیه و انتقال و تبادل تجارب مرتبط عنوان نموده و حمایت همه جانبه هبیتات را اعلام نمودند. در ادامه اقای کوراساوا رییس دفتر منطقه ایی هبیتات در فوکوکای ژاپن نیز ضمن ابراز خرسندی حضور خود را اعلام نمودند.

pic1
pic1

حوزه های کاری