فرصت شغلی: دستیار امور اداری در دفتر هبیتات تهران

دستیار امور اداری

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه  دستیار امور اداری می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: [email protected]

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۹ اسفند ۱۳۹۶ می‌باشد.) 

 

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری