برنامه‌ دومین روز نهمین مجمع جهانی شهری (تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۸) تغییر کرد

 

برنامه‌ دومین روز نهمین مجمع جهانی شهری (تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۸) تغییر کرد. ( عکس فوق) و  افتتاحیه رسمی WUF9 در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ۱۷:۰۰ – ۱۵:۰۰ خواهد بود.

 

pic1
pic1

حوزه های کاری