برگزاری مراسم روز جهانی اسکان بشر

P

اولین دوشنبه ماه اکتبر را سازمان ملل متحد، روز جهانی اسکان بشر نام­گذاری کرده است. این روز سرآغاز ماهی است که “اکتبر شهری” نام گرفته است؛ یک ماه برای رویدادها و فعالیت‌­های متنوع جهت افزایش آگاهی، ارتقاء سطح مشارکت، بست دانش و متعهد کردن جامعۀ بین‌­المللی به سوی یک ” دستورکار شهری جدید” برای آیندۀ شهری بهتر. هر سال مضمون ویژه­‌ای برای این روز در نظر گرفته می‌­شود. اهمیت فضاهای عمومی شهری و معابر، سازمان ملل را بر آن داشته است تا  “فضاهای عمومی برای همگان” را محور امسال قرار دهد.

دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران نیز بر آن است تا با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، دوشنبه 13 مهر 1394 مراسم روز جهانی اسکان بشر را برگزار کند. این مراسم در سالن اجتماعات سازمان ملی زمین و مسکن از ساعت 8:30 صبح تا 12 ظهر برگزار خواهد شد.

محل برگزاری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 56. سالن اجتماعات سازمان ملی زمین و مسکن

pic1
pic1

حوزه های کاری