جایزه بین المللی دبی برای بهترین عملکردهای بهبود محیط زندگی

برنامه اسکان بشر ملل متحد و شهرداری دبی جایزه بین المللی دبی را برای بهترین عملکردهای بهبود محیط زندگی برگزار می‌کنند.

dia-logo-pages

«جایزه بین المللی دبی برای بهترین عملکردهای بهبود محیط زندگی» امسال در حالی برگزار می شود که دستورکار جدید شهری در اکتبر سال 2016 به تصویب رسیده است و این جایزه فرصت منحصر به فردی را جهت معرفی موثرترین مداخلات برای بهبود زندگی شهرنشینان در سراسر جهان فراهم می کند. این جایزه  بین المللی که در راستای هدف یازدهم توسعه پایدار (ایجاد شهرها و سکونتگاه های فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار) ارائه می شود، عملکردهایی را به رسمیت می شناسد که:

تأثیر آشکار و قابل ملاحظه ای در بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشد؛

نتیجه همکاری مؤثر بین بخش های عمومی، خصوصی و مدنی جامعه باشند؛

در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار باشند.

این جایزه نشانگر تعهد به توسعه پایدار سکونت گاه های انسانی و حفاظت از محیط زیست است و به عنوان نتیجة همکاری نزدیک و تنگاتنگ با برنامه اسکان بشر ملل متحد، اهمیت مشارکت قوی و هماهنگ در اجرای دستورکار جدید شهری ونیل به  هدف یازدهم توسعه پایدار در ایجاد سکونتگاه هایی که از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست­‌محیطی برای همه پایدارند، می باشد.

شرکت در این رقابت برای تمامی بخش ها از جمله دولت های ملی و منطقه ای، مقامات محلی و انجمن های آنها،  سازمان های غیر دولتی، سازمانهای چند جانبه، سازمان های جامعه محور، موسسات تحقیقاتی و آموزشی، بنیادهای عمومی و خصوصی، نهادهای رسانه ای و سایر افراد آزاد است و برای شرکت در این مسابقه هزینه ای دریافت نمی شود.

چگونگی شرکت در این رقابت:

برای دریافت راهنمای ثبت نام به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید؛ همچنین دفتر هبیتات تهران راهنمای شرکت در این رقابت را به زبان فارسی ترجمه کرده و هم‌اکنون از اینجا قابل دریافت است.

مهلت ارسال مدارک برای شرکت در این رقابت 9 شهریور 1396 است.

جوایز:

جوایز در پنج بخش اهدا می گردد؛ به طور کل به 10 عملکرد برتر که با چالش های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی به گونه ای پایدار برخورد کردند، جایزه اهدا می شود: 2 عملکرد برتر (بهترین عملکرد در حوزه سیاست ملی شهری و بهترین عملکرد برای ارتقای مشارکتی زاغه ها)، 2 انتقال عملکرد برتر (بهترین انتقال عملکرد در سطح محلی مانند توسعه مجدد شهر و طراحی مجدد فضای شهری و پایش سازوکارهای دستور کار جدید شهری و اهداف توسعه شهری پایدار) ، 2 جایزه فردی (در زمینه کمک به اقتصاد شهری و امور مالی شهرداری) و 2 برنده بخش خصوصی (برای کمک به برنامه ریزی سرزمینی، برنامه ریزی و طراحی شهری) که 30000 دلار آمریکا اعطا شده و 2 برنده در حوزه تحقیقات دانشگاهی (در زمینه قانون گذاری، ضوابط و مقررات و سیستم حکمروایی) 15000 دلار آمریکا دریافت می کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توان به آدرس www.unhabitat.org.ir و یا www.dubaiaward.ae مراجعه نمود.

 

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری

kahesh
faragiri
ghanon-gozari-shahri
khadamat
eghtesad
tavanmandsazi
barnamerizi
maskan