هیئت مستقل ارزیابی هبیتات منصوب شد

H I III

دبیر کل سازمان ملل، آقای گوترش، هیئت ویژه مستقلی را برای ارزیابی کارآیی و تاثیرگذاری برنامه اسکان بشر ملل متحد منصوب کرد. این اقدام به دنبال تصویب دستور کار جدید شهری در کنفرانس هبیتات 3 در کیتو صورت گرفته است.

بر اساس مصوبه کیتو، مقرر گردید که برنامه اسکان بشر ملل متحد مورد ارزیابی یک هیئت مستقل ویژه قرار گیرد و عملکرد ،کارآیی، پاسخگویی و مشکلات آن بررسی و راه حل‌های مناسب ارائه گردد.

گزارش این هیئت قرار است به اجلاس ویژه دو روزه‌ای در مجمع عمومی با شرکت مقامات بلندپایه در هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که از سپتامبر جاری آغاز می گردد، تسلیم شود. این اجلاس ویژه موضوع اجرای موثر دستور کار جدید شهری را به گفتگو خواهد گذاشت و نقش هبیتات در این راستا را نیز تعیین خواهد کرد.

اعضای این هیئت ویژه مستقل عبارتند از:

پیتر کالترپ، معمار

دیان تریانسیار جانی ، سفیر و نماینده دائمی اندونزی در سازمان ملل

آن هیداگلو ، شهردار پاریس، فرانسه

شیلا پاتل ، موسس و مسئول انجمن ارتقای مراکز منابع محیط (SPARC)

روزاریو روبلز ، وزیر توسعه کشاورزی، سرزمینی و شهری مکزیک

فرانتیشک روزیکا ، نماینده دائمی جمهوری اسلواکی در سازمان ملل

پونستو سکاتله، وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی لسوتو

فو پارکس تائو، ریئس شهرهای متحد و حکومت‌های محلی (UCLG) و انجمن حکومت‌های محلی آفریقای جنوبی

 

pic1
pic1

حوزه های کاری