معرفی نشریات جدید ترجمه شده هبیتات در زمینه برنامه سیاست ملی شهری

فرآیند شهری شدن نیاز به مدیریت شهرنشینی به شیوه‌ای پایدار را مطرح می‌نماید. این امر بدان معناست که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری باید مسایل گسترده‌ای را مورد توجه قرار دهد و نیاز به یک رویکرد وسیع که دربرگیرنده سطوح مختلف افقی و عمودی است، در این خصوص وجود دارد. سیاست ملی شهری ابزاری است که دولت می‌تواند به کمک آن به هدایت و کنترل شهرنشینی بپردازد و با بکارگیری ظرفیت‌های تمامی سطوح ملی تا محلی بهترین فرصت را برای تدوین یک برنامه توسعه شهری هماهنگ فراهم آورد. با بکارگیری فرآیندهای سیاستی بالا به پایین و پایین به بالا سیاست ملی شهری می‌تواند در ایجاد یک فضای توانمند سازمانی، بسیج ذی نفعان، ظرفیت‌سازی و ارزیابی آن در تعریف چشم‌انداز و برنامه‌های یک کشور کمک نماید. فعالیت برنامه اسکان بشر ملل متحد در این زمینه از یکی از مصوبات شورای حکام نشات گرفته است. این برنامه بر آن است تا با مشورت با کمیته نمایندگان دایمی، چارچوب راهنمای کلی برای تدوین سیاست‌های ملی شهری بر اساس تجارب بین‌المللی را تدوین کند و از کشورهای عضو در تدوین و بهبود سیاست‌های شهری حمایت نماید. از سوی دیگر سیاست ملی شهری به‌عنوان ابزاری کلیدی برای حمایت از اجرا و پایش آرمان‌های توسعه پایدار و دستور کار جدید شهری شناخته شده است. انتخاب سیاست ملی شهری به‌عنوان یکی از ده واحد سیاست‌گذاری هبیتات ۳ نشان دهنده به رسمیت شناختن آن به‌عنوان ابزاری برای تحقق آرمان‌های توسعه پایدار و دستور کار جدید شهری است. در مقاله سیاستی واحد سیاست گذاری عنوان شده که سیاست ملی شهری باید بخش مهمی از هر تلاش جدی در راستای اجرای آرمان‌های توسعه پایدار را تشکیل دهد و به ابزاری کلیدی برای سنجش دستاوردهای این آرمان‌ها تبدیل شود.

برنامه اسکان بشر ملل متحد با مشارکت شرکای خود در حال تهیه ابزارهایی برای کمک به کشورهایی است که تدوین سیاست ملی شهری را پذیرفته‌اند. سیاست ملی شهری بر پایه پنج اصل امکان سنجی، تشخیص، تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی استوار است. برنامه اسکان بشر ملل متحد هم اکنون از ۲۶ کشور برای تدوین سیاست ملی شهری حمایت کرده و با توجه به نظر مساعد وزارت راه و شهرسازی، این موضوع جزو اولویت‌های دفتر هبیتات تهران قرار گرفته است. برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران در راستای ترویج و تحقق اهداف برنامه سیاست ملی شهری در حال انجام اقدامات متعددی از جمله ترجمه کتاب سیاست ملی شهری و تهیه دوره‌های آموزشی است. جهت آشنایی بیشتر با این برنامه پیشنهادی می‌توانید به بروشورهای ترجمه شده سه گانه در خصوص معرفی برنامه سیاست ملی شهری هبیتات رجوع نمایید. جهت دسترسی به این اسناد بر روی آن‌ها کلیک کنید.

file-page1first page 2first page 3

pic1
pic1

حوزه های کاری