آنتونیو گوترش به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد دراولین ماموریت میدانی خود از ماتاره (Mathare) واقع در کنیا، نایروبی بازدید کرد.

نایروبی- 8 مارچ 2017 میلادی (18 اسفند ماه سال 1395)- روزجهانی زن– آنتونیو گوترش به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد در اولین سفر خود به کنیا از فضای عمومی واقع در یکی از قدیمی ترین سکونت گاه های غیررسمی کنیا با 800000 نفرجمعیت برای دیدار با جوامعی که تحت حمایت برنامه های سازمان ملل هستند، دیدن کرد. این بازدید همزمان با روزجهانی زن با موضوع “زنان در جهان در حال تغییر اشتغال” برگزارشد. در این بازدید آقای گوترش با یکی از زنان جوان برنامه آموزشی ICT، بازیکنان فوتبال ساکن سکونت گاه غیر رسمی و تیم زنان ماتاره ملاقات کرد و با زنان درگیر در مسائل سیاسی گفت وگو کرد.

IMG_1105-300x225

 علاوه بر ملاقات اعضای جامعه که از خدمات این مرکز بهره می برند، با زنان مقامات سیاسی ملاقات و حول مسائل و چالش هایی که زنان با آن ها مواجه هستند و از آن ها فرار می کنند، بحث وگفتگو کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد در گفته های خود به این موضوع اشاره کرد: ” زنان قربانی فقر، تضادو خشونت موجود در جهان اند”،  “در این شرایط حمایت از زنان امری اساسی است. اما به باور من تنها راه تحقق این حمایت قدرتمندسازی زنان است.” قدرتمندسازی زنان و دختران یکی از 17 آرمان توسعه پایدار سازمان ملل متحد است که برای مقابله با فقر و نابرابری بویژه برای دفاع از زنان ساکن سکونت گاه های رسمی و شرایط نامناسب زندگی ایجاد شده است.

این فضای عمومی (فضای اجتماع و زمین فوتبال) توسط گروه حفاظت از محیط زیست جوانان (MECYG) با حمایت برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat)، دولت نروژ و گروه تبلیغاتی شرکت سامسونگ تآسیس شد.

IMG_1060-300x225

MECYG فضایی مولد و امن برای زنان و مردان جوان جامعه ایجاد کرده است. این مرکز به عنوان هسته فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، آموزش در زمینه های فناوری، تجارت و بازرگانی، برنامه های ورزشی مانند فوتبال برای زنان و مردان جوان عمل می کند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در هبیتات جوانان همواره با موانع تکراری برای دسترسی به فضای عمومی جهت توسعه خود مواجه هستند. در گزارش جوانان  ونیازهای آنان در ارتباط با فضای عمومی سال 2015 گفته می شود که این موضوع مرتبط با نرخ بالای جرم و فضای عمومی نامناسب است که از مسائلی مانند دسترسی و روشنایی نامناسب ناشی می شود.

زنان جوان نیز با چالش های مشابهی مانند مردان مواجه هستند. زنان علاوه بر آسیب پذیری در برابر تبعیض و اذیت وتعرض، قربانی هنجارهای فرهنگی و اجتماعی موجود هستند؛ کمبود فضاهای امن و با کیفیت دسترسی آن ها به تحصیلات، خدمات بهداشتی-درمانی، اشتغال و فعالیت های تفریحی را به طور نامتناسبی محدود می کند.

برای پاسخگویی به مشکل دسترسی به فضای عمومی در سکونت گاه های غیررسمی، هبیتات مجموعه ای از مراکز کمک به جوانان ایستایی را که فضای امن و ایمن جهت یادگیری برای را جوانان ایجاد می کند، تامین بودجه کرده است.

این مرکز علاوه بر در اختیار گذاشتن امکانات و فضاهای مناسب، مجموعه ای از آموزش ها در حوزه ICT، کسب و کار ومهارت های مدیریتی و همچنین زمین فوتبال و باغ عمومی برای جوانان فراهم می آورد.

علاوه بر این ها بر خلاف دیگر فضاهای موجود در سکونت گاه های غیررسمی، فضای عمومی ارزش اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ایجاد می­کند.

pic1
pic1

حوزه های کاری