دستورکار جدید شهری

untitled

دستورکار جدید شهری سندی اقدام-محور است که استانداردهای جهانی دستیابی به توسعه شهری پایدار، بازاندیشی در نحوه ساخت­‌وساز، مدیریت و زندگی در شهرها را از طریق همکاری با همکاران متعهد، ذینفعان مربوطه، و بازیگران شهری در همه سطوح دولتی و خصوصی تدوین می‌کند.

شما می‌توانید سند رسمی دستورکارجدید شهری به دو زبان انگلیسی و فرانسه و شرح این دستور کار را از لینک‌های پایین دانلود نمایید.

دستورکار جدید شهری به زبان انگلیسی

دستورکار جدید شهری به زبان فرانسه

شرح دستورکار جدید شهری

pic1
pic1

حوزه های کاری