دستورکار جدید شهری در هبیتات 3 به تصویب رسید!

nua_adopted

با تصویب دستورکار جدید شهری توسط هیئت‌های دولتی، چارچوبی جدید برای برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها به منظور ترویج شهرنشینی پایدار تهیه شد.

جون کلوس مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد:” ما چالش‌هایی را که شهرهایمان با آن‌ها مواجه هستند تحلیل و مورد مباحثه قرار دادیم و بر روی نقشه راهی برای 20 سال آینده به توافق رسیدیم”. کلوس گفت: سند دستورکار جدید شهری باید به عنوان افزونه‌ای بر دستورکار 2030 برای توسعه پایدار که توسط 193 کشور عضو سازمان ملل در سپتامبر 2015 به تصویب رسید، مورد توجه قرار گیرد.

هبیتات 3، شهرداران، نهادهای محلی و منطقه‌ای، جامعه مدنی و گروه‌های اجتماعات محلی، بخش خصوصی و برنامه‌ریزان شهری را گردهم آورد.

در کنار مباحثات رسمی، چندین رویداد موازی و جانبی شرکای مختلف را برای بحث در زمینه‌های پیچیده‌تر شهرنشینی مانند حق زنان و جوانان بر شهر، اهمیت فضاهای عمومی و چگونگی تامین مالی دستور کار جدید شهری در کنار هم جمع کردند.

کلوس گفت:”دستور کار جدید شهری تعهدی است که همه ما برای هدایت توسعه جهانِ در حال شهری شدنمان مسئولیت آن را برعهده خواهیم گرفت”.

کنفرانس هبیتات 3 با میزبانی شهر کیتو و حضور 36 هزار نفر از 167 کشور مختلف در هفته گذشته به پایان رسید.

pic1
pic1

حوزه های کاری