سیامک مقدم در روز جهانی اسکان بشر 2016:رويكرد “مسکن در کانون توجه” به دنبال تغيير نگرش از ساخت و ساز معمولي به ایجاد چارچوبی جامع برای توسعه مسکن است

متن زیر سخنرانی سیامک مقدم نماینده برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایرن در مراسم گرامیداشت روز جهانی اسکان بشر 2016 است که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران همزمان با کنفرانس سیاست‌های توسعه مسکن در ایران برگزار شد. در این مراسم ترجمه پیام دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی هبیتات به مناسبت روز جهانی اسکان بشر میان حضار توزیع شد.

40256

روز جهانی اسکان بشر سال ۲۰۱۶ میلادی – دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
دوشنبه، ۳ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی
مسکن در کانون توجه

حرکت به سمت یک جهان شهری، روند شهرنشینی را به یکی از شاخص‌ترین گرایش‌های جهانی قرن بیست و یکم تبدیل کرده است. با رشد سریع جمعیت، شهرهاي جهان خصوصا در کشورهای در حال توسعه با چالش‌هایی در زمینه رفع نیاز مسکن مواجه هستند. با افزایش جمعیت شهری نیاز به خانه و سرپناه هم افزایش یافته و در سطح جهانی یک میلیارد خانه تا سال2025 مورد نیاز است تا مسکن 50 ملیون شهروند جدید در هرسال تامین شود.

در راستای حركت به سوي دستور کار جدید شهری و هبیتات ۳، هبیتات تلاش‌های خود را بر اهميت دادن مجدد به نقش مسکن در آینده شهرسازی پایدار متمرکز کرده است. سازمان ملل متحد نیز در سال جاری موضوع “مسکن در کانون توجه” را به‌عنوان شعار روز جهانی اسکان بشر انتخاب کرده تا از این طریق بر اهمیت تامین دسترسی به مسکن کافی و امکانات سکونتی مناسب برای همگان تاکید نماید. نباید فراموش کرد که داشتن مسکن مناسب یک حق جهانشمول است و میبایستی که در کانون سیاست شهری قرار گیرد. موضوع کنفرانس امروز و فردا هم دلالت بر اهمیت مسکن در داخل کشور دارد.

رويكرد “مسکن در کانون توجه” به دنبال تغيير نگرش از ساخت و ساز معمولي به سمت ایجاد چارچوبی جامع برای توسعه مسکن است تا از این طریق در جهت توسعه پایدار شهری گام بر‌دارد. در سطح ملی، هدف اصلي يكپارچه كردن مسکن با سیاست¬های ملی شهری و راهبردهاي هبیتات در زمینه شهرسازی برنامه‌ریزی شده است. در سطح محلی نیز هدف تقويت اهميت مسکن در برنامه‌ریزی شهری و توسعه شهرها است.
.
“مسکن در کانون توجه ” اهمیت نقش مسکن در توسعه، تحریک اقتصاد، کاهش فقر و ترویج فراگیری در شهرها را دوباره مورد تاکید قرار داده و مسکن را در جايگاهي راهبردي در دستور كار جدید شهری قرار می‌دهد. “مسکن در کانون توجه” از مفهوم مسکن به‌عنوان یک سقف و چهار دیوار فراتر رفته و به سمت مفهوم یک حق برای زندگي در مکانی امن، آرام و درخور پیش می رود. این اقدام نه تنها توسعه اجتماعی مسکن را به دنبال داشته، بلکه مردم و حقوق آنها را در اولویت توسعه پایدار شهری قرار می دهد. در راستای قرار دادن مسکن در محوریت توسعه ملی شهری لازم است تا اصول زیر مدنظر قرار گیرند:
• مسکن از شهرنشینی جدایی ناپذیر است. لازم است سیاست‌ها و راهبردهای مسکن در سطوح محلی و ملی با سیاست‌های توسعه شهری یکپارچه و با سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی هماهنگ شود.
• مسکن امری ضروری در توسعه اقتصادی اجتماعی است.
• اصلاحات ساختاری و سیاست‌های بلندمدت برای دسترسی به مسکن مناسب برای همگان مورد نیاز است.
• رویکرد به¬کارگیری همزمان سیاست‌های درمانی (ارتقا سکونتگاه‌های غیررسمی) و پیشگیرانه (تامین مسکن جدید) لازم است مشارکت تضمینی و تلاش‌های هماهنگ دولت‌های محلی و ملی، توسعه نهادهای مالی، بخش خصوصی و جامعه مدنی را ترغیب کند.
• لازم است ارتباط روشنی میان قوانین و برنامه‌های توسعه‌شهری برقرار شود.

هبیتات تلاش می‌کند تا با قرار دادن مسکن در کانون توجه به سمت تغییر پارادایم در تفکر و عمل به سوی توسعه مسکن هماهنگ شده با دستور کار ملی و محلی، افزایش آگاهی و تعهد دولت‌ها و نقش آفرینان و تقویت مشارکت و دخالت دولت به سوی یک نقش هدایت گر پیش رود تا از این طریق پیشرفت قابل ملاحظه مسکن و شرایط زندگی برای همه، به خصوص افرادی که در سکونتگاه‌های غیر رسمی و در شرایط آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند، ایجاد نماید.

اجرایی نمودن “مسکن در کانون توجه” گام بعدی و مهمترین گام است. هبیتات، دولت‌های ملی و محلی، دست اندرکاران دستورکار هبیتات و دیگر ذینفعان را تشویق می‌کند تا رویکرد مسکن در کانون توجه و اصول راهنمای مطرح شده را پیگیری و حمایت کنند. مسئله‌ای که پس از جامه عمل پوشاندن به این رویکرد مطرح می‌شود، باید نتیجه یک تعهد جمعی برای تحقق تدریجی حق مسکن مناسب و ساختن آینده‌ای باشد که در آن شهرها مکانی برای ایجاد فرصت‌هایی برای همگان خواهند بود.

همانطور که حضار محترم مستحضر هستند آرمان‌های توسعه پایدار تا سال 2030 میلادی در سال گذشته به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. آرمان 11 آرمانهای توسعه پایدار مشخصا بر توسعه پایدار شهرها و ایمن و تاب آور بودن شهرها تاکید می کند. این موضوع به خصوص در کشور ما و با توجه به سانحه پذیری تقریبا کل کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در 3-2 هفته آینده نیز در کیتو اکوادور سومین کنفرانس مسکن و توسعه پایدار شهری سازمان ملل برگزار خواهد شد تا دستور کار جدید شهری را به تصویب رساند.
آرمانهای توسعه پایدار و دستور کار جدید شهری بخشی اصولی از اقداماتی هستند که می کوشند عزت و کرامت انسانی برای میلیون‌ها نفر از مردم جهان به دست آید. در این برهه تاریخی، بیاییم تجدید عهد کنیم برای توسعه پایدار و قرار دادن مسکن در مرکز توجه سیاست شهری همچنان بکوشیم. تنها در آن صورت است که می توانیم شهرهایی را بسازیم که واقعا برای همه ساکنان آن باشند.

pic1
pic1

حوزه های کاری