سخنرانی سیامک مقدم در برنامه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان به مناسبت روز جهانی اسکان بشر 2016

متن زیر سخنرانی سیامک مقدم نماینده برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران در برنامه کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن به مناسبت روز جهانی اسکان بشر 2016 است. این مراسم در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

photo_2016-10-02_16-39-00

مسکن مناسب یک حق جهانشمول است و می‌بایست در کانون سیاست شهری قرار گیرد.

شهرها و خانه های ما به نوعی مشخص می کنند که ما کیستیم و آیا به آموزش و پرورش و فرصت های شغلی دسترسی خواهیم داشت یا خیر. شهر ها و خانه های ما توانایی ما برای داشتن یک زندگی سالم و نحوه مشارکت در یک زندگی جمعی در محله مان را تعیین می کنند.

در سال جاری، سازمان ملل متحد می خواهد که بر نقش مسکن مناسب در کیفیت زندگی شهری تاکید نماید. نباید فراموش کرد که داشتن مسکن مناسب یک حق جهانشمول است و می بایستی که در کانون سیاست شهری قرار گیرد.

حق داشتن مسکن مناسب جزئی از داشتن استاندارد مناسب زندگی است و معنایی فراتر از داشتن چهاردیوار و یک سقف است. یک مسکن مناسب به عواملی چند بستگی دارد: اینکه در کجا واقع شده است، قابلیت استطاعت خرید آن چقدر است و آیا از خدمات پایه همچون آب و فاضلاب و بهداشت برخوردار است؟

در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در جهان، که عمدتا شامل زاغه نشینان می شود، نمی توانند از حق مسکن برخوردار شوند. در بیست سال گذشته، علیرغم افزایش تقاضا، سیاستهای مسکن در برنامه های توسعه ملی و بین المللی اولویت داده نشده است. در نتیجه جمعیت قابل توجهی از مردم جهان هنوز هنوز استطاعت خرید مسکن مناسب را ندارند.

گرایش دو دهه اخیر نمایانگر افزایش هزینه مسکن است و مردم در پیدا کردن مسکن متناب با درآمدشان وادار شده اند که به حاشیه شهرها روی آورند. شیوه عملکرد بازار مسکن در ارائه مسکن متناسب با درآمد اقشار کم درآمد به وضوح شکست خورده است.

در مکانهایی که مسکن متناسب با درآمد است می بینیم که یک ویژگی مشترک خود را نشان می دهد: اینکه یک سیاست قوی و جامع مسکن با هدف قابلیت استطاعت مسکن اتخاذ و اعمال شده است.

نمونه های موفق را می توان هم در کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای کم درآمد مشاهده کرد و یا در نقاطی که بهای زمین ارزان یا گران است. اینها عواملی نیستند که موجب استطاعت پذیری گردند.

آنچه که اهمیت دارد انسجام و تداوم یک سیاست عمومی (public policy) در راستای مسکن متناسب با درآمد و فارغ از میزان توسعه کشور یا بهای زمین است. دقیقا به همین دلیل است که مسکن باید در کانون توجه سیاست شهری قرار گیرد. یک سیاست مسکن متناسب با درآمد و قابل استطاعت، در صورت اجرای صحیح، نه تنها می تواند مشکل گشای یک مسئله انسانی و اجتماعی گردد بلکه می تواند ابزاری توانمند برای توسعه محلی و نیکبختی هم باشد. این حالت می تواند حالت برد/برد باشد و باید هم چنین باشد.

افزون بر این مسکن باید در مرکز کالبدی شهر قرار گیرد. چالش های شهری شدن همچون تغییرات اقلیمی ، جابجایی و مصرف انرژی، بدون بازگشت مسکن و به خصوص مسکن ارزان به مرکز کالبدی شهر، نمی توانند به خوبی مورد توجه قرار گیرند.

شاید این امر آرزویی خام به نظر آید، یا مدینه فاضله را تداعی کند. اما در حقیقت این اقدامی است فوری برای یک راه حل موثر در قبال یکی از مهمترین چالش های جامعه نوین امروزی.

به همین دلیل، روز اسکان بشر امسال تاکید را بر نیاز به بهبود دستیابی به مسکن متناسب با درآمد از طریق استراتژی که ما آن را “مسکن در کانون توجه” نامیده ایم، قرار داده است.

همانطور که حضار محترم مستحضر هستند آرمانهای توسعه پایدار تا سال 2030 میلادی در سال گذشته به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. آرمان 11 آرمانهای توسعه پایدار مشخصا بر توسعه پایدار شهرها و ایمن و تاب آور بودن شهرها تاکید می کند. این موضوع به خصوص در کشور ما و با توجه به سانحه پذیری تقریبا کل کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در 3-2 هفته آینده نیز در کیتو اکوادور سومین کنفرانس مسکن و توسعه پایدار شهری سازمان ملل برگزار خواهد شد تا دستور کار جدید شهری را به تصویب رساند.

آرمانهای توسعه پایدار و دستور کار جدید شهری بخشی اصولی از اقداماتی هستند که می کوشند عزت و کرامت انسانی برای میلیونها نفر از مردم جهان به دست آید. در این برهه تاریخی، بیاییم تجدید عهد کنیم برای توسعه پایدار و قرار دادن مسکن در مرکز توجه سیاست شهری همچنان بکوشیم. تنها در آن صورت است که می توانیم شهرهایی را بسازیم که واقعا برای همه ساکنان آن باشند.

pic1
pic1

حوزه های کاری