نسخه فارسی راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی

برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران نسخه فارسی راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی را منتشر کرد.

راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی(International Guidelines on Urban and Territorial Planning) در راستای اجرای قطعنامه 24/3 شورای حکام برنامه اسکان بشر ملل متحد(هبیتات) و طی یک فرآیند گسترده مشورتی تهیه شده و مبتنی بر تجارب گسترده و متنوعی شکل گرفته است. این راهنما شامل 12 اصل است که می‌تواند تصمیم‌گیرندگان را در تدوین یا اصلاح سیاست‌ها و طرح‌ها و برنامه‌ها، با رویکرد برنامه‌ریزی یکپارچه هدایت نماید.

تاکنون این راهنما به چهار زبان فرانسوی، باهاسا، ویتنامی و فارسی ترجمه شده است.

IGUTP-fisrt page 2

شما می‌توانید نسخه فارسی راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی را از اینجا دانلود کنید.

pic1
pic1

حوزه های کاری