همایش شهر ایده‌آل

با توجه به همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN- Habitat)  در بررسی و انتخاب پروژه های برتر شهرداری‌ها در ایران ، مقرر گردید پروژه های برتر در همایش شهر ایده آل جهت بهره برداری مخاطبین همایش ارائه گردد. از این رو برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد از ششمین رویداد بزرگ شهر ایده آل حمایت نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد همایش و نمایشگاه شهر ایده‌آل به وبسایت این رویداد مراجعه نمایید.

pic1
pic1

حوزه های کاری