سومین نشست کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری

سومین نشست کارگروه منطقه‌ای بهسازی مناطق نابسامان شهری، ماه آینده به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد‌شد. “دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران” مسئولیت دبیرخانه این نشست را برعهده خواهد‌داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه کارگروه منطقه‌ای بهسازی مناطق نابسامان شهری (www.rsuwgmeeting.org)مراجعه فرمایید.

pic1
pic1

حوزه های کاری