حضور مشتاقانه دغدغه‌مندان شهری در اولین نشست از سلسله نشست‌های سخنرانی‌های شهری دفتر هبیتات ایران

IMG_0826-001

اولین نشست از سلسله نشست­‌های سخنرانی‌ شهری هبیتات ایران با موضوع “مشارکت در عمل” در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد. در این نشست که بیش از 100 نفر از دغدغه‌مندان حوزه شهری شامل اساتید، دانشجویان و حرفه­‌مندان حضور داشتند، بررسی تحلیلی از وضعیت مشارکت در ایران در پنلی با حضور آقایان سیامک مقدم، دکتر اسفندیار زبردست، دکتر حمید ماجدی، دکتر مصطفی بهزادفر و مهندس مجید روستا و با بهره‌گیری از مبانی ارائه شده در ویدئوی سخنرانی شهری “دکتر نبیل حمدی” استاد دانشکاه اکسفورد بروکس صورت گرفت.

مشروح این نشست به زودی از طریق همین وبسایت منتشر خواهد شد.

pic1
pic1

حوزه های کاری