پنجمین اجلاس مجمع عمومی مجمع شهرداران آسیایی

شهرهای آسیایی زیست پذیر، تاب آور و هوشمند

8 تا 11 آذر 1397

غازینتپ، ترکیه

مجمع شهرداران آسیایی (AMF) یک سازمان بین المللی و غیردولتی برای توسعه دیپلماسی شهری و ارتباطات و همکار ی های بین‌المللی  میان شهرها و مدیران شهری است که در سال 2008 و به دنبال تصویب پیشنهاد شهرداری تهران در نشست مجمع پارلمان های آسیایی (APA) در تهران،  بنیان گذاری شد. اولین اجلاس مجمع عمومی این نهاد نوپا، در با شرکت حدود 90 شهردار و مدیر ارشد شهری و محلی و تعداد ی از مقامات و شخصیت های داخلی و بین المللی، همزمان با بهره برداری از برج میلاد تهران، برگزار شد.

مجمع شهرداران آسیایی، آرمان “آسیا برای شهروندان: همگرایی برای زندگی بهتر” را به عنوان شعار خود برگزیده است.

مجمع مزبور دومین، سومین و چهارمین اجلاس خود را به ترتیب در شهرهای استانبول، بانکوک و هایکو(چین)، برگزار کرده است.

بر اساس بیانیه چهارمین اجلاس مجمع عمومی AMF که در سال 2014 در هایکو چین به تصویب رسید و نیز در چارچوب تفاهم نامه ای که اخیرا بین دبیرخانه AMF و شهرداری کلان شهر غازی آنتپ ترکیه به امضا رسیده است، پنجمین اجلاس مجمع عمومی و ششمین نشست هیات اجرایی این سازمان از 29 نوامبر تا 2 دسامبر 2018 (8 الی 11 آذر ماه 1397) در غازی آنتپ برگزار خواهد گردید. شعار و موضوع اصلی اجلاس امسال «شهرهای آسیایی زیست پذیر، تاب آور و هوشمند» می باشد.

انتظار می رود تلاش و تمرکز شهرهای عضو مجمع بر این موضوع کلیدی و مهم، در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان شهرهای آسیایی، موثر واقع شود.

دبیرخانه AMF بر این باور است که این رویداد، فرصتی قاره ای و بین المللی برای شبکه سازی و همرسانی دانش و تجربه میان شهرداران و مدیران شهرهای آسیایی را فراهم خواهد نمود.

در اجلاس غازی آنتپ، علاوه بر ششمین نشست هیات اجرایی و پنجمین اجلاس مجمع عمومی شهرداران آسیایی، سه نشست فنی و تخصصی نیز با حضور مدیران، کارشناسان و صاحب نظران برگزار خواهد شد:

 1. حمل و نقل و ترافیک در شهرهای آسیایی
 2. تاب آوری و شهرهای آسیایی
 3. هوشمندی و شهرهای آسیایی
 4. زیست پذیری شهرهای آسیایی

دبیر خانه دائمی مجمع شهرداران آسیایی افتخار دارد از عموم شهرداران و مدیران و کارشناسان مدیریت شهری و نیز اساتید و دانشجویان و سایر علاقه مندان دعوت می نماید  در این گردهم آیی مهم تخصصی در حوزه مدیریت و دیپلماسی شهری، شرکت نمایند.

اطلاعات بیشتر با مراجعه به سایت دبیرخانه مجمع به آدرس زیر ویا تماس با دبیرخانه در دسترس خواهد بود :

www.asianmayorsforum.org

www.asianmayorsforum.com

www.asianmayorsforum.ir

تماس: 22708842-021

ژاله مراداسحاقی، معاون سرپرست مجمع شهرداران آسیایی و هماهنگ کننده اجلاس: 09122062563

The 5th Asian Mayors Forum General Assembly

“Smart, Resilient and livable Asian Cities”

29 November – 2 December 2018

Gaziantep, Turkey

Asian Mayors Forum (AMF) as an international nongovernmental organization was founded in Tehran 2008 following the proposal of Tehran Municipality to Asian Parliamentary ASSEMBLY (APA) which was approved in 2007.

The founding meeting and the first General Assembly was held in Tehran with the participation of about 90 Asian mayors and urban leaders.

Asian Mayors Forum has chosen its motto as: “Asia for Citizens: Integration for better life” and its main goal is developing cooperation and integrity of Asian cities and citizens.

AMF held its second, third and fourth meeting in Istanbul, Bangkok and Haikou, respectively.

According to the declaration of the Fourth General Assembly, Haikou, China 2014, the Fifth General Assembly of AMF will be held on 29 November to 2 December 2018 in the city of Gaziantep, Turkey. The theme of the meeting is “Smart, Resilient and livable Asian Cities”. It is expected that concentration of the AMF member cities on these important and key topics will contribute to improving the quality of life of citizens in Asian cities.

We are confident that the event will provide a continental and international opportunity for networking and to share the knowledge and experiences among Asian mayors and city leaders.

The secretariat of AMF in collaboration with historical and cultural city of Gaziantep as a Silk Road city, a City of Gastronomy in the UNESCO Creative Cities Network, the home to the biggest Mosaic Museum of the world, the 6th largest city of Turkey and the 1st populated city in the south eastern of Anatolia, is planning a comprehensive program to see the concerns and expectations of member cities in urban and local development and management.

In addition to the 6th AMF Executive Board Meeting and the 5th AMF General Assembly, four technical sessions are arranged:

 1. Traffic and Transportation (mobility) of Asian Cities;
 2. Asian Smart Cities
 3. Asian Resilient Cities
 4. Asian Livable Cities

پرسشنامه روز جهانی شهرها – سال ۲۰۱۸

همانگونه که مستحضرید روز ۳۱  اکتبر روزجهانی شهرها است که امسال به موضوع ساختن شهرهای پایدار و تاب‏آور اختصاص یافته است. روز جهانی شهرها در سال ۲۰۱۸، درپی چگونگی تأثیرگذاری بر پنج حوزه کلیدی زیر است. در این راستا،  روز یکشنبه ۱۳ آبان رویدادی در خانه گفتمان شهرتهران برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این برنامه، جلب نظرات دغدغه مندان شهر، جمع بندی، و گفت وگو در رویداد مذکور با حضور و مشارکت پاسخ‏دهندگان ارائه است. 

بنابراین، خواهشمند است به منظور غنای جمع بندی و تاثیرگذاری آن بر سیاست‏های شهری ایران به پرسش‏های زیر در پنج حوزه پاسخ دهید. برای اطلاعات بیشتر توضیحات پنج حوزه کلیدی مذکور، در ادامه  آورده شده است.

لطفا پاسخ خود را حداکثر تا روز دوشنبه ۳۰ مهر ماه  به ایمیل ارسال نمایید:

[email protected]

[email protected]

پرسش‎های کلیدی :

1- اقدامات در حوزه اقلیم: به منظور کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و یا سازگاری با آن‌ها در ایران در راستای ارتقای تاب‏آوری چه اقدامات اجرایی و یا حاکمیتی اولویت دارد؟

2- ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی: به منظور ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی بعنوان پرمخاطره‏ترین پهنه شهری در مواجهه با سوانح درایران چه اقداماتی ضرورت و فوریت دارد؟

3- تاب آوری اقتصادی و اجتماعی: به منظور ارتقای تاب آوری اقتصادی و اجتماعی گروه‏های آسیب پذیر در ایران با توجه به شرایط موجود کشور مهمترین مشکلات و موانع چه بوده و چه اقداماتی می تواند صورت گیرد؟

4- حکمروایی و تمرکززدایی : به منظور ارتقای حکمروایی محلی در ایران چه اقداماتی می‏توان انجام داد و دولت‌های محلی چگونه می‌توانند در افزایش تاب آوری شهری نقش داشته باشند ؟

5- بحران های شهری انسانی : چگونه می‌توان از طریق ظرفیت سازی به کاهش آسیب پذیری منجر شد؟

پیوست: پنج حوزه کلیدی تاثیرگذار در راستای تاب آوری شهری

1- اقدامات در حوزه اقلیم

تغییرات آب و هوایی، افزایش سطح دریا، پدیده‌های هواشناسی و تغییرات اقلیمی بر سلامت و معیشت مردم اثر می گذارند. در دنیایی که به سرعت در حال شهری شدن است، روز جهانی شهرها در سال ،۲۰۱۸ موثر حوزه اقلیم در شهرهای ما را ترویج می دهد و نشان می دهد که توسعه شهری پایدار و تاب‌آور نمی تواند بدون کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و یا سازگاری با آن‌ها و انطباق اقدامات تحقق یا تعدیل یابند. این اقدامات شامل بازیافت آب، طراحی شهری و ساخت و ساز حساس به آب و انرژی، برنامه‌ریزی شهری پایدار رشد شهرها، ابزارهای مالی و برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک و ایجاد کمپین‌های آگاه سازی برای تغییرات رفتاری است.


2- ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی

در جایی که شهری شدن سریع از ظرفیت برنامه‌ریزی رسمی فراتر می رود و منجر به ایجاد سکونتگاه‌های متراکم و غیر ‌رسمی کنترل نشده در مناطق در معرض خطرمی شود، تعداد افراد در معرض خطر به طور قابل توجهی در حال افزایش است. شهرهای برنامه‌ریزی نشده از آنجایی که باید با فشارهای موجود کنار بیایند، نسبت به تنش‌ها آسیب‌پذیرتر هستند. سیستم های شهری پیچیده و وابسته هستند. اگر شهرهایی که به سرعت در حال رشد هستند بخواهند به همان اندازه پاسخگوی آرمان‌های پایداری و چارچوب سندای)  (Sendaiبرای کاهش خطرات باشند، به ابزارهای جامع برای کمک به برنامه ریزان به منظور اولویت‌بندی سرمایه گذاری به صورت جامع، بر اساس اطلاعات محدود و شرایط سریع در حال تغییر، نیاز دارند.


3- تاب آوری اقتصادی و اجتماعی

ایجاد تاب‌آوری شهری روش‌های گوناگونی دارد، اما باید به دنبال شرایط زندگی بهبود یافته برای افراد، به ویژه کسانی که در شرایط آسیب پذیر هستند، بود. افراد کم درآمد اغلب در معرض خطرات هستند، در صورت وقوع زلزله سهم بیشتری از ثروت خود را از دست می دهند، پشتوانه امن محدودی دارند و حمایت کمتری از سازمان‌ها دریافت می کنند. این تأثیرات غالباً توسط کم درآمدترین افراد، به ویژه زنان، دختران و سالمندان بیشتر احساس می شود.

4- حکمروایی و تمرکززدایی

 تجزیه و تحلیل تمرکززدایی به لحاظ مسئولیت‌های دولت محلی، برنامه ریزی و ظرفیت مالی، برای ایجاد تاب‌آوری شهری بسیار مهم است. دولت‌های محلی نقش ویژه‌ای در تاب‌آوری شهرها ایفا می کنند؛ چرا که مسئول انواع فرآیندهای مربوط به عملکرد شهر و همچنین اولین پاسخ‌گو در هر شرایط بحرانی هستند. دولت‌های محلی برای پاسخگویی مؤثر به این الزامات باید توانمند شده و همکاری مناسب در سطح ملی و محلی برای ایجاد تاب‌آوری در زمان بحران، داشته باشند.

5- بحران های شهری انسانی

تاب‌آوری نیز در مرکز ارتباطات انسانی-توسعه قرار دارد و غالباً دستورکارهای متفاوت را به یکدیگر مرتبط می کند. ایجاد تاب‌آوری، توانایی کاهش خطرات را از طریق افزایش ظرفیتها و کاهش آسیب پذیری‌ها برای کاهش شکنندگی و کاهش تأثیرات دارد و در نتیجه، پاسخی مؤثر و پیش بینی شده فراهم می آورد.

برای جزئيات بیشر فایل زیر را دانلود کنید. 

زاغه‌گردی- کو کوئنز

سخنرانی سوم فصل پنجم سخنرانی‌های شهری، توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد منتشر شد.

این سخنرانی، مفهوم در حال رشد گردشگری در مناطق کمتر توسعه یافته، که به عنوان زاغه‌گردی شناخته شده است را معرفی می کند و مباحث اخلاقی که باید به آن‌ها پرداخت، حکمروایی زاغه‌ها و چگونگی ارتقاء توسعه محلی به کمک زاغه‌گردی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اهمیت گردشگری شهری به عنوان یک فعالیت اقتصادی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. نه تنها تعداد گردشگرهای شهری افزایش یافته است، بلکه گردشگران، بیش از پیش از بخش‌های جدید شهری بازدید می کنند. گردشگری در مناطق ناآشنا و دورافتاده، فرصت‌های توسعه اقتصاد محلی را به ویژه برای مناطق کم درآمد فراهم می کند. با این حال، می تواند باعث اختلالات و ایجاد اختلاف بین گروه‌های مختلف ساکنین، بازدید کنندگان و کنش‌گران صنعتی شود. در این سخنرانی، مباحث اخلاقی در مورد جایگاه گردشگری در شهرهای مدرن با استفاده از چشم‌اندازی پایین به بالا به حکمروایی پایدار شهری طراحی شده است که سبب متعادل سازی منافع  کنش‌گران مختلف شهری می شود.  

لینک مشاهده ویدئو:

 https://unhabitat.org/slum-tourism-ko-koens/

این سخنرانی بخشی از سخنرانی‌های شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد است، که شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های 15 دقیقه ای در مورد موضوعات مربوط به شهرنشینی پایدار توسط کارشناسان، همکاران  و کارکنان برنامه اسکان بشر ملل متحد است.

بسته‌های کامل تمام فصل‌های سخنرانی از طریق لینک قابل دسترسی هستند:       https://unhabitat.org/urbanlectures

***

ابوظبی و برنامه اسکان بشر ملل متحد برای میزبانی دهمین مجمع جهانی شهری در سال 2020 توافقنامه امضا کردند

دبیرخانه شورای اجرایی وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین المللی (MOFAIC) امارات متحده عربی و دفتر برنامه ریزی شهری و شهرداری ابوظبی و برنامه اسکان بشر ملل متحد برای میزبانی دهمین مجمع جهانی شهری (WUF10) در سال 2020 توافقنامه‌ای امضا کردند. این برنامه برای اولین بار در منطقه عرب برنامه ریزی شده و فرصتی منحصر به فرد برای تبادل تجارب و ارائه راه حل‌های خلاقانه فراهم خواهد نمود.

دهمین مجمع جهانی شهری با همکاری مشترک برنامه اسکان بشر ملل متحد، دفتر برنامه ریزی شهری و شهرداری ابوظبی ،اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی، مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی و دبیرخانه شورای اجرایی وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین المللی در شهر ابوظبی کشور امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.

مجمع جهانی شهری (WUF) که در سال 2001 توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد پایه گذاری شده است، یک گردهمایی بی همتا برای مباحث شهری است.  این مجمع تأثیر رشد سریع پدیده شهرنشینی و پیامدهای آن بر سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جوامع و شهرها را مورد بررسی قرار می دهد.  برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)، برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار شهری است که در جهت فراگیری و شکوفایی آینده شهری تلاش می کند.

دهمین مجمع جهانی شهری منجر به مشارکت و اقدامات جدید برای مواجه شدن با چالش‌های مناطق شهری خواهد شد. در طی این کنفرانس پنج روزه، موضوعات کلیدی شامل سرمایه انسانی، مدیریت منابع، آموزش و پرورش و فرهنگ، رفت و آمد، داده‌ها و موضوعات دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این مجمع در اجرای دستور کار جدید شهری که در سال 2016 در اجلاس ھبیتات 3 در اکوادر به تصویب رسید، نقش کلیدی دارد. دستور کار جدید شهری سندی اقدام-محور است که استانداردهای جهانی دستیابی به توسعه شهری پایدار، بازاندیشی در نحوه ساخت­‌وساز، مدیریت و زندگی در شهرها را از طریق همکاری با همکاران متعهد، ذینفعان مربوطه، و بازیگران شهری در همه سطوح دولتی و خصوصی تدوین می‌کند.

ابوظبی از دستور کار جدید شهری حمایت می کند؛ زیرا که آن را برای ایجاد امارت متحده عربی پایدار ایده‌آل می‌داند. دستور کار جدید شهری درحالی هویت فیزیکی و فرهنگی ابوظبی را حفظ و غنی‌سازی می کند، کیفیت زندگی را برای همه ساکنان بهبود می بخشد. چشم انداز توسعه شهری ابوظبی شامل چهار محور اصلی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست است.

این مجمع حدود 20،000 نماینده از بیش از 150 کشور جهان را گردهم می آورد و فرصتی برای تقویت روابط و تعامل فراهم می کند. همچنین، امکان پذیری گنجاندن شیوه‌ها و عملکردهای پایدار و موقعیت محور را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را نشان می دهد.

***

موضوع روز جهانی شهرها 2018

31 اکتبرهرسال به عنوان روز جهانی شهرها جشن گرفته می شود. هدف این روز گسترش علاقه جامعه بین المللی به شهرنشینی جهانی، پیش برد همکاری میان کشورها و شهرها در ایجاد فرصت‌ها و پرداختن به چالش‌های شهرنشینی و کمک به تحقق توسعه پایدار شهری است.

روز جهانی شهرها به دستیابی به آرمان‌های پایداری کمک می کند و دستورکار جدید شهری آن را به عنوان پایگاهی مهم برای همکاران می شناسد.

موضوع عام روز جهانی شهرها «شهر بهتر، زندگی بهتر» است و همه‌ساله موضوعی که موفقیت‌های شهری‌شدن یا چالش‌های ناشی از آن را منعکس کند نیز ذیل این موضوع انتخاب می‌شود.

ساختن شهرهای پایدار و تاب‌آور به عنوان موضوع روز جهانی شهرها در سال 2018 ، فراخوان اقدامی است برای همه ما که در مورد چگونگی بهتر شدن شهرها برای محافظت و بهبود زندگی افراد در حالی که کسی نادیده گرفته نشود بازنگری کنیم.

با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت در مناطق شهری زندگی می کنند و تعداد آنها به صورت روزانه در حال افزایش است، شهرها با چالش‌های جمعیتی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی بی سابقه‌ای مواجه هستند. در روز جهانی شهرها دولت‌های محلی، منطقه‌ای و ملی، همکاران، جوامع و شهروندان برای افزایش آگاهی درمورد اهمیت شهرهای تاب‌آور و اقدام الهام بخش برای ایجاد تاب‌آوری برای شهرهای پایدارتر با هم مشارکت می کنند.

برای مطالعه بیشتر در مورد موضوع روز جهانی شهرها سال 2018 اینجا کلیک کنید. 

“کارگاه نیازسنجی دوره‌های آموزشی استانی شرکت بازآفرینی شهری ایران” برگزار شد

برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران “کارگاه نیازسنجی دوره‌های آموزشی استانی شرکت بازآفرینی شهری ایران” را در تاریخ 24 مهر ماه سال 1397 در سالن کنفرانس شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار کرد.

این کارگاه با سخنرانی آقای دکتر حبیب خراسانی، ریاست مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران، آقای سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران و خانم دکتر منا عرفانیان، عضو هیئت مدیره و راهبر مطالعات و ترویج شرکت بازآفرینی شهری ایران آغاز شد.

آقای دکتر حبیب خراسانی با اشاره به پیامدهای مثبت و منفی گسترش شهرنشینی بر اهمیت نقش کنش‌گران اصلی بازآفرینی در ترویج مشارکت اجتماعی و دستیابی به رضایت‌مندی مردم تاکید نمود. آقای سیامک مقدم نیز بر لزوم مشارکت مردم و نمایندگان آنها در برنامه ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر طرح‌های بازآفرینی تاکید نمود و خاطر نشان کرد که هدف این کارگاه، نیازسنجی دوره‌های آموزشی بر پایه تجارب و نیازهای متولیان بازآفرینی شهری است.

خانم دکتر منا عرفانیان اذعان داشت که یکی از محورهای جدی شرکت بازآفرینی شهری ایران مسئله آموزش بوده ونسبت به همکاری با دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد برای برگزاری دوره‌های آموزشی کارآمد و مبتنی بر تعامل دوسویه مدرسین و شرکت‌کنندگان، اظهار امیدواری نمود.

در ابتدای این کارگاه برنامه آموزشی-ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران توسط خانم دکتر زهرا اسکندری، مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی و آقای سید مجتبی موسویان، کارشناس دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی توضیح داده شد.

در ادامه این کارگاه آقای دکتر مهرداد جواهری پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، آقای دکتر فرزین فردانش، مدیر پروژه در دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد و آقای دکتر محمت امین آکدوگان، کارشناس ارشد سکونتگاه‌های انسانی و مشاور فنی در  دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد به تدریس موضوعات پرداختند. این کارگاه با یک جلسه کارگروهی مرتبط با محورهای تدریس شده ادامه یافت و شرکت‌کنندگان پس از همفکری نقطه نظرات خود را به اشتراک گذاشتند.

در این کارگاه نمایندگانی از ادارات کل راه و شهرسازی و نهادهای متولی بازآفرینی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، همدان، مازندران، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، قزوین، کرمان، بوشهر، البرز و تهران حضور داشتند. 

***

دوره آموزشی “مالیه زمین برای مدیران شهرداری‌ها”

سازمان آموزشی بین‌المللی انجمن متروپلیس در چارچوب همکاری میان دبیرخانه هبیتات و صندوق جهانی توسعه شهرها دوره آموزشی “مالیه زمین برای مدیران شهرداری‌ها”را در تاریخ ۲۷ تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی با همکاری دفتر منطقه‌ای غرب آسیا در شهر مشهد برگزار خواهد کرد.

مخاطبان این دوره آموزشی مدیران شهرداری‌ها از آسیا، اروپا و آفریقا بوده و نمایندگانی از دبیرخانه نایروبی در این رویداد حضور خواهند داشت. محتوای این دوره آموزشی در خصوص زمان، ابزار و مراحل اجرای اقتصاد مبتنی بر زمین در شرایط محلی ایران خواهد بود.

برای ثبت نام و اطلاعات بیشر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://isco.mashhad.ir/

«نشست علمی-رسانه‌ای تاب‌آوری برای همه» برگزار شد

دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه تهران با مشارکت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دفتر هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل متحد ( اوچا )، برنامه اسکان بشر ملل متحد، مركز مديريت اطلاعات بلاياي طبيعي آسيا و اقيانوسيه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین‌المللی کاهش خطر بلایا در روز دوشنبه 23 مهر ماه سال 1397، ساعت 9 الی 12 «نشست علمی – رسانه‌ای تاب‌آوری برای همه» را در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد.

در طی این کارگاه دکتر مصطفی محقق، هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه، دکتر مهدی زارع، استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم، دکتر عباس استاد تقی زاده، عضو هیئت علمی دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر احمد صادقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، امیر حسین برمکی، رئیس دفترهماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در ایران (اوچا)، دکتر محمت امین اوکدوگان، کارشناس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران (هبیتات) در مورد موضوعات مرتبط سخنرانی کردند.  

جایزه برترین عملکردها برنامه اسکان بشر ملل متحد: نسخه ماه اکتبر

 

در نسخه ماه اکتبر ۲۰۱۸، جایزه برترین عملکردهای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد، شهر پاک و اقتصاد سبز که شامل جمع‌آوری پسماند اجتماع محور برای بازیافت و تولید محصولات با کیفیت سازگار با محیط زیست است را ارائه می کند. این پروژه توسط شرکت بازآفرینی خدمات زیست محیطی بنا شده و تقاضای پلاستیک‌های زباله را افزایش می دهد که به نوبه خود در پاک‌سازی محیط زیست، اشتغال‌زایی و بهبود منظر شهرهای ساحلی نقش دارد.

این پروژه از کشور کنیا برنده جایزه بخش انفرادی برای کمک به اقتصاد شهری و امور مالی شهرداری است.

سام نارویا شرکت بازآفرینی خدمات زیست محیطی را با هدف ارائه سیستم جمع‌آوری پسماند اجتماع محور، اتخاذ تدارکات و پشتیبانی از جمع آوری زباله و تولید محصولات با کیفیت سازگار با محیط زیست تاسیس کرد. 

ضایعات پلاستیکی جمع آوری شده از سواحل و شهرها را با شن و ماسه و مواد دیگر برای ساخت سنگ فرش‌های پیاده‌رو، تیرک مهار، نشانه‌های جاده‌ای و فنس‌های با کیفیت و ماندگارتری ترکیب می کنند. شرکت بازآفرینی خدمات زیست محیطی به نوبه خود تقاضای پسماندهای پلاستیکی را افزایش داده است که منجر به محیط پاک‌تر، اشتغال‌زایی و زیباسازی منظر خیابان‌ها و پیاده‌روها درشهر ساحلی مالیندی شده است.

اثرات پروژه شهر پاک و اقتصاد سبز

 • در حال حاضر پسماندهای پلاستیکی شهر و ساحل در مالیندی مصرف کاربردی دارند. پسماندها به محصولاتی تبدیل می شوند که در شهر استفاده می شوند و به عموم مردم فروخته می شوند.
 • حجم پسماندهای پلاستیکی در شهر کاهش یافته است. هر هفته، از 12 تن پسماند تولید شده در شهر، حدود 4 تن برای بازیافت جدا می شود.
 • برای افراد کم درآمد و زنان که هیچ منبع درآمدی ندارند اشتغال‌زایی کرده است.
 • در مدارس ابتدایی ارزش و اهمیت بازیافت آموزش داده شد و همچنین تورهایی به کارخانه‌ها برگزار شد که تاثیرات مثبتی را در رفتار مدیریت پسماند داشته است.

برای خواندن جزئیات جایزه برترین عملکردها برای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد به لینک زیر مراجعه کنید.

https://spark.adobe.com/page/IkO2zhCEhsP1q/

دیدار ریاست و کارشناسان برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران با رسول کشت پور شهردار منطقه ٢ تهران

ریاست و کارشناسان برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران با رسول کشت پور شهردار منطقه ٢ تهران

ریاست برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران با رسول کشت پور

در دیداری که میان ریاست دفتر هبیتات تهران و رسول کشت پور، شهردار منطقه ۲ تهران برگزار شد، طرفین با شناسایی زمینه های تعامل دو جانبه بر انتقال دانش و استفاده از تجارب اجرایی تاکید داشتند. 

سیامک مقدم نماینده و رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران با اشاره به کاهش تاب آوری و زیست پذیری شهر تهران، به معضلاتی از جمله ترافیک و آلودگی هوا اشاره داشتند. ایشان تاکید کردند که شهرداری‌ها نقش مهمی در تسهیل زندگی مردم داشته و مشارکت و همفکری دو سویه میان شهروندان و شهرداری‌ها می‌تواند در این خصوص موثر باشد. 

رسول کشت پورشهردار منطقه ٢ به تجارب ارزشمند برنامه اسکان بشر ملل متحد اشاره کرده و اضافه کردند که توسعه فرهنگ شهرنشینی، آموزش مردمی، مشارکت شهروندان از مهمترین اهداف حال حاضر شهرداری منطقه دو تهران بوده و در حوزه‌های مختلف از جمله شهرسازی، اجتماعی- فرهنگی و حمل و نقل و ترافیک نیازمند اقدامات موثر هستیم.

ایشان همچنین بر فعالیت‌های ترویجی و معرفی تجارب موفق خود به جامعه جهانی تاکید داشتند. از جمله اقدامات اجرایی منطقه 2 شهرداری تهران می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 1. نصب و راه اندازی کیوسک‌های هوشمند شهری: شهرداری منطقه 2 در راستای هوشمند سازی خدمات و تسهیل امور شهروندان ، در فاز اول 3 کیوسک هوشمند سرویس های عمومی را در معابر منطقه 2 نصب کرده است. این کیوسک‌ها در حال حاضر نزدیک به 20 سرویس عمومی از جمله وای فای (اینترنت) رایگان ، کلیه سرویس‌های پرداخت بانکی ، تهیه بلیط هواپیما و قطار، رزرو سالن‌های نمایش، فراخوان تاکسی‌های اینترنتی، شارژتلفن همراه ، شارژ بلیط مترو و اتوبوس ، نمایش اماکن مختلف شهری ، نقشه شهری شهر تهران و مسیریابی تلفن و … را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد . کیوسک‌های هوشمند نصب شده در نوع خود از پیشرفته‌ترین کیوسک‌های هوشمند شهری بوده و  بزودی خدمات متنوع و بیشتری از طریق این کیوسک‌ها به شهروندان ارائه می‌شود . در فاز بعدی اجرای این طرح ، تعدادی دیگری از این کیوسک‌ها در سطح منطقه بنا بر نیاز سنجی شهروندان نصب و راه اندازی خواهد شد .
 2. تسهیل سوخت رسانی در سایه فناوری‌های نوین: احداث جایگاه‌های سوخت و راه اندازی 55 خودرو سوخت‌رسان سیار که در راستای تسهیل سوخت رسانی از طریق یک اپلیکیشن فعالیت می کنند.
 3. طرح فرهنگ‌سازی تفکیک زباله توسط شهرداری منطقه 2 تهران از طریق یک سامانه هوشمند جهت تفکیک زباله‌های خشک از قبیل پلاستیک، شیشه، کاغذ، نان خشک، آلومینیوم و … در منزل: این سامانه فعالیت خود را از در سال 1396 آغاز کرده و در حال حاضر در استان تهران فعالیت دارد که در آینده‌ای نزدیک این سیستم در کل کشور فعالیت خواهد کرد . این اپلیکیشن پلی است میان ساکنین منطقه و راننده‌ها که باعث می شود هزینه‌های تفکیک زباله‌ها به طرز چشم‌گیری کاهش یابد و تاثیر چشمگیری در حفظ و بقای محیط زیست به ارمغان خواهد آورد. این اپلیکیشن قابل نصب بر روی تمامی گوشی‌ های هوشمند است.

گفتنی است در این نشست دو طرفه سایر کارشناسان و همکاران حاضر در جلسه نیز به بیان دیدگاه‌های خود و بحث و تبادل نظر در خصوص زمینه‌های همکاری مشترک پرداختند.

برای اطلاع بیشتر از فعالیت‌های شهرداری منطقه 2 به سایت این شهرداری مراجعه کنید: 

 

link:  http://region2.tehran.ir

 

***

پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی کاهش بلایا

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی کاهش بلایا،13اکتبر 2017 برابر با 21 مهر ماه جاری گفت جمع آوریِ اطلاعات و داده ها در مورد بلایا برای جلوگیری از بحران ها دارای اهمیتی حیاتی است .

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

امسال مراسم روز بین المللی کاهشِ بلایا تنها مدت زمان اندکی پس از وقوع زمین لرزه و سونامیِ ویرانگر در اندونزی برگزار می شود و یک بار دیگر ضرورت تاب آوری و آگاهی از خطرات را نشان داد.

بلایا هزینه انسانیِ گزافی را تحمیل می کنند.

هر ساله میلیون ها نفر بی خانمان می شوند و خانه و کارشان را به دلیل زمین لرزه ها و وقایع آب و هواییِ شدید از دست می دهند.

با این وجود، بر اساس گزارشی تازه که توسط اداره سازمان ملل متحد برای کاهش خطرِ بلایا تهیه گردیده، همه کشورها به شکلی نظام مند خسارت های اقتصادیِ ناشی از بلایای بزرگ را گزارش نمی کنند.

امسال، هدفِ روزِ بین المللی کاهش بلایا توجه ویژه به لزوم بهبودِ جمع آوریِ اطلاعات و داده ها در مورد بلایا شامل حسابرسیِ جامع در مورد خسارات اقتصادی توسط کشورهای عضو است .

این امر برای جلوگیری از بحران ها دارای اهمیتی حیاتی است .

برای مثال، فهم بهتری از خسارات اقتصادیِ ناشی از وقایعِ آب و هواییِ شدید، می تواند به انجام اقدامات عظیم تری در خصوص تغییرات اقلیمی و افزایش امیدها ودر زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کند.

همچنین محاسبه خسارات اقتصادی می تواند حکومت ها را در دستیابی به اهداف چارچوبِ سندای (Sendai) برای کاهش خطر بلایا ترغیب کند که همانا به دنبال کاهش اساسی در خسارات ناشی از بلایا تا سال 2030 است.

کاستن از خسارات اقتصادیِ ناشی از بلایا این توان را دارد که زندگی افراد را تغییر دهد و کمک بزرگی به نابودی فقر نماید.

اکنون که روز بین المللی کاهش بلایا را گرامی می داریم، اجازه دهید یک بار دیگر بر تعهدمان در انجام این کوشش حیاتی تاکید نماییم.

«نشست علمی-رسانه‌ای تاب‌آوری برای همه»

 

دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه تهران با مشارکت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دفتر هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل متحد ( اوچا )، برنامه اسکان بشر ملل متحد، مركز مديريت اطلاعات بلاياي طبيعي آسيا و اقيانوسيه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین‌المللی کاهش خطر بلایا در روز دوشنبه 23 مهر ماه سال 1397، ساعت 9 الی 12 «نشست علمی – رسانه‌ای تاب‌آوری برای همه» را در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند.

 

***

اقتصاد شهری غیررسمی – آلیسون براون

 

سخنرانی دوم فصل پنجم سخنرانی‌های شهری، توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد منتشر شد.

این سخنرانی چگونگی تغییر بی ثباتی معیشت شهری ناشی از اقتصاد غیر رسمی را به کمک رویکردهای نوین و مبتنی بر حقوق به سیاست‌های شهری که در فراگیری اقتصادی و اجتماعی و بازیابی شهرهایی که با بحران مواجه شده‌اند تاثیرگذارند را بررسی می کند.

امروزه اقتصاد غیر رسمی نیروی حیاتی بسیاری از شهرها است. اقتصاد غیر رسمی برای کارگران شهری اشتغال‌زایی می کند، به ساکنین شهری خدمات متنوعی ارائه می دهد و نقش بسزایی در اقتصاد شهری دارد.

با این حال، تنوع باعث می شود که اقتصاد غیر رسمی در فرایندهای سیاست‌های شهری مرسوم غیرقابل تشخیص باشد. بسیاری از کارگران غیر رسمی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارند.  کار بی ثبات و خطرناک، سوء استفاده، آزار و اذیت و اخراج  تهدیدی روزانه برای این افراد است. شناخت توانایی‌ها و همبستگی این افراد در برنامه ریزی شهری، ارتقاء سکونتگاه‌های غیر رسمی و بازیابی از خشونت‌های شهری، بلایای طبیعی و سایر بحران‌ها نقش کلیدی در فراگیری اجتماعی کارگران غیر رسمی و توسعه اقتصاد محلی و ایجاد تاب‌آوری در شهرهای قرن 21 دارد. این سخنرانی به چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد غیر رسمی می پردازد.

این ویدیو بخشی از سخنرانی‌های شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد است، که شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های 15 دقیقه ای در مورد موضوعات مربوط به شهرنشینی پایدار توسط کارشناسان، همکاران  و کارکنان برنامه اسکان بشر ملل متحد است.

برای مشاهده ویدئو اینجا کلیک کنید. 

بسته‌های کامل تمام فصل‌های سخنرانی از طریق لینک قابل دسترسی هستند:

 

    https://unhabitat.org/urbanlectures

***

 

 

Call for Selection of Consultants

In the framework of a joint cooperation between UN-Habitat and the Ministry of Health and Medical Education of Islamic Republic of Iran, UN Habitat Tehran Office intends to select a consultancy firm to undertake the studies for multi-hazard assessment of selected hospitals and health facilities throughout Iran in accordance with the conditions stipulated in bidding documents. Interested consultancy firms are invited to check the Request for Proposal issued UNDP Tehran on the following links:

Letter of Invitation

Request for Proposal

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=50466

***

فراخوان انتخاب مشاور

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) در ایران در چارچوب همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نظر دارد انجام مطالعات مشاوره و خدمات ارزیابی و بهسازی لرزه‏‌ای تعدادی از مراکز درمانی و بیمارستان های سطح کشور را مطابق با مفاد مندرج در شرح اسناد مناقصه از طریق فراخوان عمومی به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید.

مهندسان مشاور علاقه‏مند می‏توانند برای اطلاع از مشخصات طرح و شرایط شرکت در مناقصه، که توسط برنامه عمران ملل متحد (UNDP) منتشر شده است به وبگاه دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران یا لینک‌های زیر مراجعه نمایند:

برای دانلود فراخوان اینجا کلیک کنید. 

برای دانلود شرح فراخوان اینجا کلیک کنید. 

 

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=50466

 

***

فصل پنجم سخنرانی‌های شهری جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد آغاز شد

فصل پنجم سخنرانی‌های شهری جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد آغاز شده است که در راستای آن هر هفته یک سخنرانی ایراد می شود. هر بسته سخنرانی شامل پیشینۀ سخنران، خلاصه سخنرانی و منابع تکمیلی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات است. این همکاری مشترک برنامه اسکان بشر ملل متحد و دانشگاه‌های برتر درسطح جهان شامل موضوعات جنسیت، جا به جایی، اقتصاد غیر رسمی، زاغه‌گردی و برنامه‌ریزی مشارکتی است.

برای مشاهده چهار فصل اول سخنرانی‌های شهری به لینک‌های زیر مراجعه کنید:

https://unhabitat.org/urban-knowledge/urban-lectures/

https://www.youtube.com/user/unhabitatglobal

 

 

سخنرانی‌های شهری جهانی

 

 

جا به جایی برای افراد با مسئولیت‌های مراقبتی در شهرها – معرفی مفاهیم آگاهی جنسیتی در برنامه‌ریزی حمل و نقل برای درک بهتر الگوهای رفت و آمد زنان و مردان و پیامدهای آن در وظایف روزانه افراد با مسئولیت‌های مراقبتی.

این سخنرانی از جنسیت به عنوان یک دسته‌بندی تحلیلی برای ارائه مفهوم جا به جایی برای افراد با مسئولیت‌های مراقبتی در شهرها و چالش‌های برخی از مفاهیم رایج در زمینه حمل و نقل، از جمله مفهوم جا به جایی اجباری، استفاده می کند. جا به جایی برای افراد با مسئولیت‌های مراقبتی در شهرها یک چارچوب برای شناسایی، اندازه گیری، تاکید، توجه و ارزش‌دهی به همه رفت و آمدهای انجام شده در جهت انجام وظایف مربوط به مراقبت در خانه و تولید مثل است. در سراسر جهان این وظایف روزانه عمدتا توسط زنان انجام می شود. مشارکت مردان در فعالیت‌های مراقبتی، رویکردهای مبتنی بر جنسیت را برای برنامه‌ریزی جا به جایی برای مردان و زنان به طور قابل توجهی افزایش می دهد. هدف ایجاد یک پایگاه دانش جامع تر از الگوهای جابه جایی، رفتار و نیازها است که بر اساس برنامه‌ریزی حمل و نقل عادلانه و پاسخگوی نیازهای مردان و زنان ایجاد شده که برای هر دو سودمند است.

این ویدیو بخشی از سخنرانی‌های شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد است، که شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های 15 دقیقه ای در مورد موضوعات مربوط به شهرنشینی پایدار توسط کارشناسان، همکاران  و کارکنان برنامه اسکان بشر ملل متحد است.

بسته‌های کامل تمام فصل‌های سخنرانی از طریق لینک قابل دسترسی هستند:     https://unhabitat.org/urbanlectures

 

***

 

 

فراخوان بانک جهانی برای “چالش طراحی خانه‌های تاب‌آور”

 

بانک جهانی، آکادمی ساخت ، شرکت ( Airbnb ) و مشارکت جهانی تسهیلات جهانی برای بازیابی و کاهش خطرات سوانح  (GFDRR) معماران و مهندسان سراسر جهان را به طراحی‌ خانه‌های تاب‌آور، پیش‌ساخته و مقرون به صرفه فرا می خوانند. خانه‌ها باید یک خانواده 4 تا 5 نفر را در حدود 40 تا 50 متر مربع (در یک قطعه 20 متر در 20 متر) که هزینه آن کمتر از 10،000 دلار باشد، اقامت دهد. طرح خانه‌های تاب‌آور باید برای خانه‌های پایدارباشد که خطر آسیب را کاهش دهد و همچنین بازسازی سریع پس از سانحه را امکان‌پذیر کند.

چالش سه سناریو زیر را دارد. تیم‌ها توانند طرح‌های خود را برای یک یا هر سه سناریو ارائه دهند.

سناریو 1 – زمین لرزه‌ها و طوفان‌های گرمسیری با سرعت باد بیش از 250 کیلومتر در ساعت (سایکلون / طوفان / تایفون) در کشورهای جزیره‌ای (مثال: کارائیب شامل هائیتی)

سناریو 2 – زمین لرزه ای به بزرگی 7 درجه در مقیاس ریشتر که همچنین منجر به رانش زمین در مناطق کوهستانی و دره ها می شود (مثلا: نپال، شمال هند، شمال پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، پرو و غیره)

سناریو 3 – طوفان‌های گرمسیری با سرعت باد بیش از 250 کیلومتر در ساعت (سایکلون / طوفان / تایفون) که همچنین منجر به سیلاب‌های محلی (مناطق کم ارتفاع) در مناطق ساحلی می شود (مثال: بنگلادش، فیلیپین، هند، پاکستان و غیره)

هیئت داوران متخصص در هر حوزه 3 طرح برتر را انتخاب خواهند کرد. طرح‌های برنده منتشر خواهند شد و برندگان به نمایشگاهی در بانک جهانی در واشنگتن دی سی، ایالات متحده آمریکا و دیگر مکان‌های منتخب جهانی دعوت خواهند شد. طرح‌های برنده می توانند در نهایت در ساخت مسکن تاب‌آور یا بازسازی پروژه‌های تامین شده توسط بانک جهانی در مکان‌هایی مانند کارائیب، جنوب، مرکزی و شرق آسیا و غیره الهام بخش باشند.

طرح پیشنهادی باید تا تاریخ 30 نوامبر 2018 ارسال شود. برای راهنمایی و جزئیات بیشتر، لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

 

https://buildacademy.com/resilienthomes/

 

The First Brainstorming Workshop on “Implementation of the International Guidelines on Urban and Territorial Planning”

TEHRAN- 3 October 2018 (UN-Habitat) – The first Brainstorming Workshop on “Implementation of the International Guidelines on Urban and Territorial Planning” was held on 3 October 2018 at the Ministry of Roads and Urban Development in collaboration with the Ministry of Roads and Urban Development. This workshop aimed at introducing the general framework and objectives of the UN-Habitat “International Guidelines on Urban and Territorial Planning” (IG-UTP) and collaboration possibilities with partners.

In this workshop, Mr. Siamak Moghaddam, Chief of UN-Habitat Tehran Office gave the welcome speech. Mr. Farzin Fardanesh, Programme Officer, UN-Habitat Tehran, briefed the audience on workshop objectives and urban planning context in Iran. Ms. Parnian Kordshakeri, Programme Assistant, UN-Habitat Tehran, introduced the IG-UTP principles and best practices. Ms. Sara Habibi, Urban and Regional Planner, UN-Habitat Tehran explained the process for  implementation of IG-UTP in Iran, its roadmap. The workshop continued with brainstorming and dialogue of experts, professionals and academics.

This meeting was attended by representatives from National Habitat Committee and UN-Habitat partners such as the Directorate of Housing and Construction, Deputy of Architecture and Urban Development, Urban Regeneration Company of Iran, Planning and Budget Organization, Tehran Disaster Mitigation and Management Organization, Tehran Municipality Renovation Organization, Vice Presidency for Women and Family Affairs, Traffic Department of Tehran Municipality, Department of Planning and Architecture, Ministry of Agriculture Iran, Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare, Technical and  Vocational Training Organization, Organization of Development, Renovation and Equipping schools, Ministry of Energy, Natural Disaster Research Center, Ministry of Foreign Affairs, Road, Housing and Development Research Center, Iranian Society of Consulting Engineers, as well as independent urban scholars and professionals and academics. Representatives participating in this workshop referred to their priorities and their views on the necessity and implementation prerequisites of the IG-UTP in Iran.

Based on this brainstorming session, a set of recommendations will be elaborated for continuation of the IG-UTP through an agreed roadmap.

***

راه‌اندازی پایگاه داده‌ای جهانی شهرداری

پایگاه داده‌ه­ای جهانی شهرداری (Global Municipal Database) که توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد راه اندازی شده،  شامل نماگر­های استاندارد برای بودجه شهرداری­‌ها و همچنین اطلاعاتی درباره هزینه، درآمد و بدهی سرانه در شهرهای جهان است.  پایگاه داده‌ه­ای جهانی شهرداری اولین پایگاهی است که در آن داده‌های بودجه سرانه در سطح محلی در بیش از یکصد شهر جهان با تمرکز بر داده‌های مالی در سطح شهرداری ارائه می شود.

این داد‌‌ه‌ها بر اساس وظایف اصلی شهرداری‌­ها و مجموعه‌ای ازمسئولیت­‌های­ بودجه­‌ریزی با همکاری پژوهشگران هر شهر و کارکنان فنی شهرداری­‌ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای هر دولت شناسایی شده است.  گزیده‌ای از اطلاعات شهرها و نام و نشانی پژوهشگران شهری از پروژه اطلس گسترش شهرها (The Atlas of Urban Expansion) گرفته شده که حاوی داده‌­های مربوط به نقشه فضایی شهرها است، اما داده­ای در امور مالی شهرداری­­‌ها ندارد.  اطلس گسترش شهری توسط دانشگاه نیو­یورک با حمایت موسسه لینکلن از سیاست­‌های زمین و برنامه اسکان بشر ملل متحد با هدف گسترش داده‌ها و همکاری با دست‌اندرکاران از جمله اتحادیه شهرها و دولت‌های محلی از طریق دفتر­های منطقه­‌ای برنامه اسکان بشر در بارسلون و شعبات منطقه‌ای آن ایجاد شده است.  داده‌های این اطلس در اختیار دانش پژوهان و اتاق‌های فکر جهانی نیزقرارمی گیرد.

داده‌های جمع آوری شده از شهرداری‌ها و کلان شهر­ها مبنای دسته بندی سیاست‌­ها و ایجاد ابزاری برای افزایش آگاهی گردانندگان شهر ازمنابع مالی شهرداری قرار خواهد گرفت وبه ایشان کمک خواهد کرد تا با شهروندان، دولت مرکزی، خیرین و بخش خصوصی وارد گفتگویی سازنده شوند.

از جمله  کاربردهای بالقوه داده‌­های گردآوری شده، پایش پیشرفت کار توسط شهرداری و مقایسه آن با نظر دست اندرکاران و پژوهشگران است. ارتباط داده­‌های پایگاه داده های جهانی شهرداری دربارۀ منابع مالی محلی با اطلاعات جغرافیایی و فضایی در اطلس گسترش شهرها، به واسطه شهرهایی که در هردو پایگاه مشترک هستند، ممکن می­شود.  مهمتر این که، پژوهشگران دانشگاهی ونهادهای بین المللی توسعه می­توانند با استفاده از پایگاه داده‌ای جهانی شهرداری  برای مسایل مربوط به روند سیاست گذاری استفاده کنند.   تقویت تاٌمین مالی یکی از مولفه‌های دستور کار جدید شهری و آرمان یازدهم توسعه پایداراست که  طرح و پایش اجرای آن می تواند بر اساس پایگاه داده­های جهانی شهرداری انجام شود.

اطلاعات بیشتر در مورد پایگاه داده‌ای جهانی شهرداری در لینک زیر موجود است:

http://globalmunicipaldatabase.unhabitat.org/

 

 

***

اولین «کارگاه هم‌اندیشی برای اجرای راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی در ایران» برگزار شد

اولین «کارگاه هم‌اندیشی برای اجرای راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی در ایران» در روز چهارشنبه 11 مهرماه سال ‍1397 در وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این کارگاه با هدف معرفی چارچوب کلی “راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی” و هم‌اندیشی برای معرفی روش‌های مشارکت با همکاران برنامه اسکان بشر ملل متحد برای اجرای این راهنما در ایران برگزار گردید.

 

این کارگاه با خوش‌آمدگویی سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران آغاز شد. در این کارگاه فرزین فردانش، مدیر پروژه در دفتر اسکان بشر ملل متحد تهران خلاصه‌ای از اهداف برگزاری کارگاه با توجه به سیستم برنامه‌ریزی شهری در ایران تشریح نمود. پرنیان کردشاکری، دستیار پروژه در دفتر اسکان بشر ملل متحد تهران اصول راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی و تجارب برتر جهانی مرتبط با آن را معرفی نمود. سارا حبیبی، برنامه‌ریز شهری و منطقه‌ای در دفتر اسکان بشر ملل متحد تهران به توضیح اقدامات گذشته و خروجی‌های احتمالی اجرای راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی در ایران، نقشه‌راه و مسیر پیش رو پرداخت. این کارگاه با هم‌اندیشی، بارش افکار و گفت و گوی کارشناسان، متخصصان و دانشگاهیان شرکت کننده ادامه یافت.

 

 

این جلسه با حضور نمایندگانی از کمیته ملی اسکان بشر و همکاران هبیتات از جمله معاونت مسکن و ساختمان، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان مدیریت بحران شهر تهران، سازمان نوسازی شهر تهران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت حمل و نقل و ترافیک، حوزه معاونت شهرسازی و معماری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، وزارت نیرو، پژوهشکده سوانح طبیعی، وزارت امور خارجه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، جامعه مهندسان مشاور ایران و همچنین پژوهشگران و کارشناسان مستقل حوزه شهری و اساتید دانشگاه تشکیل شد. نمایندگان شرکت‌کننده در این کارگاه، با ذکر اولویت‌ها و نظرات خود به هم‌فکری در حوزه لزوم و نحوه اجرای راهنمای بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی در ایران پرداختند.

با مستند سازی ایده‌ها، نظرات و پیشنهادات شرکت‌کنندگان، گام‌های بعدی و نقشه راه اجرای راهنمای بین‌المللی در ایران، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و معاونت‌های مربوطه تدوین خواهد شد.

***

هجدهمين همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران برگزار گرديد/بيانيه اختتاميه

 

به نقل از وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، هجدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران كه درهفتم مهرماه 1397 همزمان با روز جهاني اسكان بشر و باحضور جمعي از مقامات، اساتيد و صاحب نظران بخش مسكن با محوريت محورهاي اصلي همايش و كارگاه هاي آموزشي مربوطه در محل مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي برگزار گرديده بود پس از دو روز به كار خود پايان داد. در روز اول این کنفرانس، کارگاه نقش سیاست ملی شهری در فرآیند توسعه شهری توسط برنامه اسکان بشر برگزار شد. در این کارگاه سارا حبیبی، برنامه‌ریز شهری و مطنطقه‌ای دفتر هبیتات در ابتدا به بیان چارچوب و معرفی سیاست ملی شهری پرداخت. گیتی اعتماد، مشاور فاز شناخت پروژه سیاست ملی شهری نیز نتایج این بخش از مطالعات را تشریح نمودند. در انتها نیز جلسه با پرسش و پاسخ میان حاضرین و شرکت کنندگان در جلسه پایان یافت.

 

متن اختتاميه همايش

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه هجدهمين همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران

منت خداي را كه به همت دست­ اندركاران و سياستگذاران بخش مسکن، هجدهمين همایش سياستهاي توسعه مسکن، طی روزهای هفتم و هشتم مهر ماه سال 1397 با حضور جناب آقاي دكتر آخوندي- وزير محترم راه و شهرسازي، معاونین و مشاورین محترم وزیر، معاونین محترم شهرداری تهران و جمعی از مدیران، استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان در محل مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با موفقیت برگزار گرديد.

برگزاری این همایش در شرايطي كه كشور يكي از سخت­ ترين و بحرانی­ ترین دوران­هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را پشت­ سر می ­گذارد، فرصت مغتنمي بود تا از محضر اندیشمندان بخش مسکن در بررسي مسائل، چالشها و برنامه‌هاي این بخش بهره­ مند گردیم. در همین راستا هجدهمین همایش در 5 محور اصلی و 6 کارگاه تخصصی در راستای شناخت هر چه بیشتر برنامه­ ها و اقدامات گذشته و آتی و براساس اصلی­ ترین موضوعات این بخش برنامه­ ریزی شد.

بیانیه پایانی به اختصار به نکات مورد تأکید اندیشمندان و صاحبنظران محترم می ­پردازد؛

برنامه­ ريزي و سياستگذاري حوزه مسكن جز در چارچوب ساختارهاي اقتصادي و توجه به شرايط كلان اقتصادي امکان­پذير نيست و بدون شك نگرش و سیاست گذاری تك­ بعدي به مقوله مسكن آثار سوء بر اين حوزه خواهد داشت.
توجه به سياستهاي مديريت شهري، سياستهاي دولت محلي و نظام شهرسازي، اجزاء در هم تنيده در اقتصاد مسكن بوده و راهکار کاهش و کنترل فساد سكونتي موجود در كلانشهرها جزء در سایه برنامه­ ریزی جامع و همه جانبه فراهم نمی­ آید.
استفاده از روش مشارکتی در اداره امور و اجرایی کردن سیاستهای حاکم بر احياي بافتهاي فرسوده شهري، خلق مجدد شهر، مبارزه با فقر سكونتي و حفظ هویت ایرانی در بازآفرینی شهری اولین و جدی ترین مساله این حوزه است.
حركت به سمت تامين مالي ساختار يافته، چند وجهي و فراگير و ایجاد نهاد مالی توسعه­ای در بخش مسکن، یک ضرورت اجتناب­ ناپذیر در راستاي تحقق بخشيدن به وظايف حاكميتي دولت است.
اصلاح سياستهاي زمين در مسير خلق ارزش و بهره­ مندي حداكثري از اراضي در راستاي منفعت عمومي و به ويژه كمك به اقشار آسيب­ پذير، بدون صدمه به نسلهاي آينده، موجدانه مورد تاكيد است.
سياست هاي مسكن روستايي معطوف به حرکت از کمیت به کیفیت و حفظ هویت معماری روستایی در راستای تامین مسکن معیشت محور، مقاوم، منطبق با الگوهای بومی و منطقه­ای با بهره­ گیری از قوانین و مقرراتی که ویژه مسکن روستایی تدوین می­ گردد، مورد تاکید است. نقش دولت در این زمینه می بایست معطوف به راهنمایی، مدیریت، هدایت و نظارت مسکن روستایی باشد.
بهره گیری از تجارب جهانی در زمینه نسل نوین شهرهای جدید و شهرهای هوشمند و بهره­ مندی از ظرفیتهای بالقوه کشور به ویژه در نوار ساحلی جنوبی در راستای ایجاد پویایی و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان مورد توجه می ­باشد.
در این مجال سیاستگذاران، دست اندرکاران و تصمیم سازان حوزه مدیریت شهری و مسکن را ملزم به تفکر و عمل در تحقق شعار كميته ملي اسكان بشر تحت عنوان “مديريت پسماند جامد شهري” نموده و بر این امر تاکید می ­نماییم.
و کلام آخر: بایستی بدانیم و درک کنیم که اقتصاد کشور در سخت ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل های ساده انگارانه پاسخگو نیست، به نظر می رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است راه حل های ساختاری و نهادی است. با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله ای پیچیده است. برای دست یابی به سیاست گذاری بهینه می بایست مسأله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله به درستی تعیین شده و مورد اجماع سیاست گذاران قرار گیرد. در این راستا مداخله حداقلي در تصدی­گری و حداکثری در حاکمیت مورد توجه است.

 

***

 

 

“همکاری دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی با مردم: راهکار مدیریت یکپارچه و بازآفريني کارآمد شهري”- مراسم بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر 2018

 

بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر 2018 با موضوع «مدیریت پسماند جامد شهری» در روز دوشنبه 9 مهرماه سال 1397با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران، مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان مدیریت پسماند، روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری تهران و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و برنامه اسکان بشر ملل متحد برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی جناب آقای مهندس هوشنگ عشایری، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، جناب آقای مهندس رضا عبدلی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و جناب آقای سیامک مقدم، ریاست دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران و خوش‌آمدگویی جناب آقای صدرا علی‌پور، رييس مركز محيط زيست شهرداري تهران آغاز شد.

 

مهندس عشایری، ضمن توضیح چالش‌های مدیریت پسماند در محلات جدید و قدیم تهران بر لزوم همکاری و مدیریت یکپارچه شهری با نهادهای مدیریت پسماند، متولیان بازآفرینی شهری و عموم شهروندان برای دستیابی به شهرهای تاب‌آور تاکید نمود. ایشان همچنین به نقش مدیریت پسماند در ایجاد اشتغال برای گروه‌های کم درآمد اشاره کرد و بر نقش مشارکت مردم در بازآفرینی شهری به ویژه در زمینه ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از فضاهای سبز در بافت‌های شهری تاکید ورزید.

مهندس رضا عبدلی با اشاره به تولید روزانه حدود 9هزار تن پسماند در شهر تهران گفت: نزدیک به 30درصد از این آمار به پسماندهای خشک و مابقی به پسماندهای تر اختصاص دارد. در حال حاضر تفکیک در مبدا و مقصد(مجتمع پردازش و دفع آرادکوه) صورت می پذیرد و پسماندهای خشک برای بازیافت و استفاده مجدد، جداسازی می گردد.

وی افزود: از پسماندهای تر برای تولید کمپوست استفاده شده و مواد ریجکتی نیز در سامانه ریجکت‌سوز برای تولید برق مورد بهره برداری قرار می گیرد. هم‌چنین مطالعات و اقدامات اولیه برای احداث دومین سامانه زباله سوز در تهران در حال انجام است و در تلاشیم تا در آینده ای نزدیک این پروژه را عملیاتی سازیم.

 

 

آقای سیامک مقدم در سخنرانی خود پس از معرفی روز جهانی اسکان بشر توضیح مختصری در مورد افزایش جهانی، خطرات و چالشهای مدیریت پسماند جامد شهری ارائه داد. او در ادامه پیام‌های کلیدی هبیتات برای مسئولین محلی و جامعه مدنی را بیان کرد و به معرفی برخی تجارب جهانی در زمینه مدیریت پسماند جامد شهری پرداخت.

در ادامه این مراسم یک گفتگوی تخصصی با حضور و ارائه جناب آقای دکتر محمد علی عبدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سرکار خانم مهندس مهدیه پورشاد، مدیر عامل انجمن انسان و زیست پایدار و جناب آقای مهندس رضا نقوی از سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برگزار گردید.

 

 

 

 

 

در این مراسم نمایندگان صندوق کودکان ملل متحد، برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد ، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز، شهردارانی از مناطق 22گانه تهران و شهرهای نور، محمودآباد و رامسر، مدیران و کارشناسان محیط زیست، مدیران ادارات پسماند، متخصصان و کارشناسان مربوطه حضور داشتند.

 

برای دانلود فایل ارائه سخنرانان پنل به لینک‌های زیر مراجعه فرمائید.

ارائه جناب آقای سیامک مقدم

 

 

 

 

 

عکاس: علیرضا برهانی

***

 

 

 

پیام مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد به مناسبت روز جهانی اسکان بشر سال ۲۰۱۸

دفتر هبیتات تهران- سازمان ملل متحد اولین دوشنبۀ اکتبر هر سال را به عنوان روز جهانی هبیتات تعیین نموده­ تا در این روز به وضعیت شهرها و حق اولیۀ تمامی مردم در دسترسی به سرپناه توجه شود. روز جهانی هبیتات قصد دارد تا به دنیا یادآوری کند که همۀ ما توانایی و مسئولیتی در برابر ایجاد آیندۀ شهرهایمان داریم.

 

 متن کامل پیام میمونا محد شریف، دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد به مناسبت روزجهانی اسکان بشر به شرح زیر است:

روزجهانی اسکان بشر را هر سال در نخستین دوشنبه ماه اکتبر گرامی می‏دارند تا توجه ما را به مسائل مهم شهری جلب کنند. من که پیشتر شهردار بوده‏ام، با موضوع امسال یعنی «مدیریت پسماند جامد شهری» بسیار همدل هستم.

مدیریت پسماند جامد یعنی کاهش میزان پسماندی که تولید می‏کنیم و تضمین این که آن زباله‏ای که تولید می‏کنیم به صورتی مسئولانه دفع شود. سالانه افراد، جوامع، مشاغل، نهادها، بازارها و کارخانه‏ها انبوهی از زباله و پسماند را تولید می‏کنند. در جاهایی که زباله را به‏طور منظم جمع نمی‏کنند، این زباله‏ها را در خیابان‏ها، جوی‏ها و رودخانه‏ها می‏ریزند یا در زمین‏های بی‏سامان رها می کنند و می‏سوزانند. این کار باعث می‏شود تا شهرهای ما برای گردشگران و سرمایه‏گذاران زشت و نازیبا به نظر آید، به آبگرفتگی معابر و آلودگی آب و هوا مینجامد، و اغلب سلامت ما را به خطر می‏اندازد.

نمی‏توانیم این وضع را چنین ادامه دهیم.

مدیران شهری باید در طراحی سامانه‏های ارزان و کارآمد برای دفع پسماند شهری پیشتاز شوند. باید پسماند درست جمع و دفع شود. بدین منظور باید محل‏های دفن زباله ویژه‏ای احداث کرد و زباله‏جمع‏کن‏ها را در طرح‏های جمع‏آوری زباله سامان داد. و این کار به‏تنهایی از عهدۀ دولت برنخواهد آمد؛ امّا، با همکاری بین بخش‏های خصوصی و دولتی و کار با سازمان‏های مردم‏نهاد، هر یک می‏توانیم نقش خود را ایفا کنیم.

بیایید جایگزین دیگری برای بطری پلاستیکی و فنجان یکبار مصرف بیابیم. می‏توانیم پسماند را بازایافت و آن را به کود تبدیل کنیم. چرا آنچه را می‏توانیم تعمیر کنیم، دور اندازیم.؟ پیوسته شاهد تبدیل پسماند به آثار هنری یا فراورده‏های سودمند بیشتری هستیم. سه حرف R یعنی سه عامل کاهش، استفاده دوباره و بازیافت باید اصل راهنمای در زندگی هم افراد و هم کل جامعه باشد.

به اهمیت مدیریت پسماند شهری هم در اهداف توسعه هزاره، هم در دستور کار پاریس و هم در دستور کار جدید شهری اشاره شده است. برنامه اسکان بشر ملل متحد آماده است تا به شهرها کمک کند تا عملکرد خود را در این زمینه بهبود بخشند.

در دو سال آینده، برنامه اسکان بشر ملل متحد به تبلیغ گستردۀ «شهرهای حساس به پسماند» ادامه خواهد تا از مقدار زباله بکاهد، مدیریت پسماند را کارآمدتر کند و زندگی مردم را بهبود بخشد.

در اینجا و در خانه خود، ما این تبلیغ را با «بیانیۀ نایروبی دربارۀ شهرهای حساس به پسماند» به راه خواهیم انداخت؛ و در این راه روی کمک مثبت یکایک شما حساب می‏کنم.

با تشکر.

 

***

در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران؛آخوندی حل مشکلات بازار مسکن را به بهبود اقتصاد کلان حواله داد

وزیر راه و شهرسازی گفت: در فضای کنونی نیاز به تغییر محیط اقتصاد کلان داریم تا بتوان برای بخش مسکن سیاست گذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، عباس آخوندی در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، اظهار داشت: در شرایط محیطی که بر اقتصاد ایران حاکم است بحث درباره سیاست‌های بخشی بسیار مشکل است و ارتباط بین سیاست‌های بخشی و سیاست‌های کلان بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه برای سیاست‌گذاری بخشی ۴ مسئله وضعیت اقتصاد کلان، بحران اقتصاد رفاه، تغییر پارادایم در حوزه سیاست‌های مسکن شهرسازی و توانایی دولت برای اجرای سیاست‌گذاری‌ها مسائلی است که باید مورد بحث قرار گیرد گفت: به عقیده اقتصاددانان وضع بی ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است و هیچ سمی مهلک تر از عدم قطعیت برای اقتصاد وجود ندارد.

وی گفت: در فضای کنونی نیاز به تغییر محیط اقتصاد کلان داریم تا بتوان برای بخش مسکن سیاست گذاری کرد.

آخوندی افزود: در حوزه مسکن بدون افزایش درآمد خانوارها هر حرف دیگری بی معنا است و بعد از افزایش درآمد باید درآمد را از طریق پس‌انداز اهرام کنیم تا امکان خرید مسکن برای اشخاص وجود داشته باشد.

آخوندی ادامه داد: اسکان غیر رسمی، بافت‌های حاشیه ای و بافت‌های فرسوده ناکارآمد معضلات اصلی حوزه مسکن است که در گذشته با طرحهایی مانند انبوه سازی، مسکن مهر و … این مشکلات برطرف نشده و هنوز با معضل ۱۹ میلیون بدمسکن مواجه هستیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید به سمت بازآفرینی شهری برویم و از این مسئله فرار نکنیم که حرکت به این سمت نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های مالی توسعه مسکن و اقتصاد کلان است.

 

منبع خبر: https://bit.ly/2NbrVti

هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با حضور دفتر هبیتات تهران افتتاح شد

 

مراسم افتتاحیه هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر مظاهریان، معاون محترم مسکن و ساختمان وزرات راه و شهرسازی، جناب آقای میرزایی، معاون محترم شهردار تهران و دبیر علمی همایش و جناب آقای سیامک مقدم، ریاست محترم دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران برگزار شد.

 

 

 

آقای سیامک مقدم با قرائت فرازهایی از بیانیه روز جهانی اسکان بشر سال 2018 با موضوع «مدیریت پسماند جامد شهری» بر اهمیت سه حرف R یعنی سه عامل کاهش (Reduce) ، استفاده دوباره (Reuse) و بازیافت (Recycle) پسماند جامد در شهرهای ایران تأکید نمود.

برای مطالعه متن کامل سخنرانی اینجا کلیک کنید. 

 

سخنرانی آقای سیامک مقدم (ریاست دفتر هبیتات تهران) در روز جهانی اسکان بشر سال 2018

روز جهانی اسکان بشر سال ۲۰۱۸ میلادی

مدیریت پسماند جامد شهری

هجدهمین کنفرانس سیاست‌های توسعه مسکن در ایران

۷/۷/۱۳۹۷

 

 

جناب آقای وزیر،

معاونین و مقامات محترم،

همکاران، خانم­ها و آقایان،

 

سلام عرض می کنم. از اینکه به من فرصت داده شده تا به مناسبت روز جهانی اسکان بشر دقیقه ای چند عرایضی را به اطلاع برسانم، سپاسگزارم.

امسال موضوع روز اسکان بشر «مدیریت پسماند جامد شهری» تعیین شده و اتفاقا امسال مطالب متنوعی از دبیرخانه هبیتات برای گرامیداشت این روز و مباحث مرتبط با آن ، ارائه شده که همگی در تارنمای این دفتر و کانال تلگرام در دسترس قرار دارد.

از آنجاییکه موضوع امسال تناسب خاصی با کنفرانس توسعه سیاستهای مسکن ندارد، ما در روز دوشنبه هم در مراسمی دیگر با نهادهای ذیربط در زمینه مدیریت پسماند به این موضوع خواهیم پرداخت.

در اینجا بنده به اختصار مطالبی را به عرض می رسانم که در آن فرازهایی از بیانیه خانم میمونا شریف قائم مقام دبیر کل و مدیر اجرایی  برنامه اسکان بشر نیز آمده است.

روز جهانی اسکان بشر که همه ساله در اولین دوشنبه ماه اکتبر جشن گرفته می شود، توجه همگان را به وظایف سازمانی برنامه اسکان بشر ملل متحد برای ترویج سیاست‌های توسعه پایدار شهری جلب می‌کند.

موضوع امسال روز جهانی هبیتات، مدیریت پسماند جامد شهری است. مدیریت پسماند جامد یعنی کاهش میزان پسماندی که تولید می‏کنیم و تضمین این که آن زباله‏ای که تولید می‏کنیم به صورتی مسئولانه دفع شود. سالانه افراد، جوامع، مشاغل، نهادها، بازارها و کارخانه‏ها انبوهی از زباله و پسماند را تولید می‏کنند. در جاهایی که زباله را به‏طور منظم جمع نمی‏کنند، این زباله‏ها را در خیابان‏ها، جوی‏ها و رودخانه‏ها می‏ریزند یا در زمین‏های بی‏سامان رها می کنند و می‏سوزانند. این کار باعث می‏شود تا شهرهای ما برای گردشگران و سرمایه‏گذاران زشت و نازیبا به نظر آید، به آبگرفتگی معابر و آلودگی آب و هوا مینجامد، و اغلب سلامت ما را به خطر می‏اندازد.

به دلیل افزایش مصرف و راهبردهای مدیریتی غیرموثر پیش بینی می شود که میزان کل پسماند تولید شده تا سال ۲۰۲۵ به ۵.۹ میلیارد تن در سال افزایش یابد.

شهرها بخش عمدهای از بودجه خود را صرف مدیریت پسماند جامد شهری می کنند که باید در اولویت دستورکار شهرها، شهروندان و دولت‌ها در سطوح مختلف ملی و محلی باشد. در این راستا لازم است تا شهرها به “شهرهایی با مدیریت هوشمندانه پسماند” تبدیل شوند و دستورکار جدید شهری به “مدیریت زیست محیطی قوی و به حداقل رساندن انواع پسماندها” متعهد می شود.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان تامین مالی، آگاهی پایین و کاربرد نامناسب راه‌حل‌های فنی، سیستم‌های مدیریت پسماند مناسبی وجود ندارد. جمع آوری و دفع ضعیف پسماند جامد شهری موجب ایجاد آلودگی‌های مختلف می‌شود.  پسماندهای انباشته شده موجب پرورش موجودات و حشرات بیماری‌زا می‌شوند و پسماندهای تخلیه شده در بستر دریاها و فرسایش محل‌های دفع پسماند ساحلی در نهایت منجر به الودگی دریایی می شود.

شهرداری‌ها در سراسر دنیا بودجه قابل توجهی را برای مدیریت پسماندها صرف می کنند. با این حال، سرمایه گذاری دولتی در مدیریت پسماندهای جامد نسبت به بخش های دیگر مانند آب و فاضلاب بسیار پایین است.

چرخه تولید و مصرف، مدیریت شهری و تامین مالی همه بخشی از سیستم مدیریت پسماندهای جامد هستند. علاوه بر این، مشارکت تمام ذینفعان از جمله تولیدکنندگان پسماندها، بخش بازیافت پسماند و کارکنان بخش مدیریت پسماند بسیار اهمیت دارد. ادغام بخش غیررسمی بازیافت پسماند در اقتصاد سازمان یافته و مقررات بهداشتی و ایمنی مناسب برای کارگران می تواند مشاغل فعلی غیر رسمی و خطرناک جمع آوری کنندگان پسماند را تغییر دهد.

بر اساس اطلاعات اطلس کلانشهر تهران، هر فرد تهرانی به طور متوسط سالانه شش برابر وزن خود زباله تولید می کند. این اطلاعات نشان می دهد که متوسط سرانه زباله تولید شده در شهر تهران ۳۲۰ کیلوگرم و ارزش روزانه زباله تولید شده در شهر تهران ۱۸۰۰ میلیون ريال است. سرانه تولید روزانه زباله در جهان ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم است که در ایران این عدد برابر با ۶۰۰ گرم است. زباله تولید شده در شمال شهر تهران طبق مطالعات انجام شده حداقل دو برابر میانگین آن در سطح کشور و چهار برابر استاندارد جهانی است. تعداد دفعات جمع آوری زباله در تهران دو تا سه بار در روز است که اين مقدار در کشورهای جهان ۲ تا ۳ بار در هفته است.

مساله مدیریت پسماند در ایران با مسائلی مواجه است که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • عدم تفکیک زباله‌ها
 • عدم محدودیت در تولید زباله
 • محدودبودن قوانین و مقررات مشوق- بازدارنده در زمینه مدیریت پسماند
 • اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی نابسنده

 

با توجه به اینکه نیازها و رویکردهای مدیریت پسماند شهری از شهری به شهر دیگر متفاوت است، برنامه اسکان بشر ملل متحد توصیه می کند که راهکارها براساس سرمایه‌ها و نقاط قوت شهرها توسط سیستم مدیریت پسماند رسمی، غیر رسمی و یا بخش‌های سرمایه‌گذاری کوچک اتخاذ گردند. ایجاد شبکه‌ای برای به اشتراک گذاشتن تجارب و بهترین عملکردها به شهرها فرصت یادگیری از یکدیگر را می‌دهد. به عنوان مثال می توان  به الگوی اقدام نوآورانه ی شهرداری منطقه دو تهران در زمینه جمع آوری پسماند از طریق ایجاد یک اپلیکیشن اشاره کرد.

برنامه اسکان بشر ملل متحد با به رسمیت شناختن نقش بخش‌های سرمایه‌گذاری کوچک در افزایش بازیافت، “چارچوب منسجم مدیریت پسماند جامد” را ترویج می کند که خدمات مناسب جمع اوری پسماند و حفاظت از محیط زیست را به ارمغان اورد.

فعالیت‌های اموزشی و اطلاع رسانی نقش مهمی در این خصوص ایفا می کنند و شهرداری­ها می توانند با تمرکز ویژه بر مشارکت با گروه‌های مدنی و جوامع محلی، اگاهی عمومی را افزایش دهند.  اصلاح و وضع قوانین جدید از دیگر اقدامات در این زمینه است.

همچنین در راستای مدیریت پسماند شهری، هبیتات فراخوان اقدام برای تبدیل شدن شهرها به “شهرهایی با مدیریت هوشمندانه پسماند”  را مطرح می‌کند:

 • مدیریت ضعیف پسماندهای جامد و اثرات منفی ناشی از ان زمانی که با شهرنشینی، رشد اقتصادی و مهاجرت افراد همراه می شود، تبعات جبران ناپذیری به بار خواهد اورد. اگر به این مسايل رسیدگی نشود، دولت‌ها در هر سطحی از توسعه علاوه بر هزینه‌های هنگفت، اثرات قابل توجه انها بر سلامت انسان و محیط زیست را احساس خواهند کرد.
 • شهرها صرف نظر از اندازه و ظرفیت مالی خود می توانند همزمان با کاهش هزینه‌های عملیاتی و به حداقل رساندن اثرات منفی مدیریت پسماندهای جامد را بهبود بخشیده و به “شهرهایی با مدیریت هوشمندانه پسماند” تبدیل شوند.
 • شهرها و دولت‌های ملی باید جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی را توانمند و با آنها کار کنند. شهرها باید از الگوهای شهرهای دیگر بیاموزند و راهکارهای فنی اعمال شده در مکان‌های دیگر را به دقت بررسی کنند. شهرها باید برنامه‌های راهبردی بلندمدتی برای شهرنشینی در نظر بگیرد.
 • و بالاخره ، بیایید جایگزین دیگری برای بطری پلاستیکی و فنجان یکبار مصرف بیابیم. می‏توانیم پسماند را بازیافت و آن را به کود تبدیل کنیم. چرا آنچه را می‏توانیم تعمیر کنیم، دور اندازیم؟ پیوسته شاهد تبدیل پسماند به آثار هنری یا فراورده‏های سودمند بیشتری هستیم. سه حرف R یعنی سه عامل کاهش (Reduce) ، استفاده دوباره (Reuse) و بازیافت (Recycle) باید اصل راهنمای در زندگی هم افراد و هم کل جامعه باشد.

 

از توجه شما سپاسگزارم و گفتگوهای غنی و اثرگذاری را در این کنفرانس آرزومندم.

 

گرامیداشت روز جهانی اسکان بشر 2018

همه ساله اولین دوشنبه ماه اکتبر به عنوان روز جهانی اسکان بشر (World Habitat Day) گرامی داشته می­شود. امسال روز جهانی اسکان بشر با عنوان «بهبود مدیریت پسماند جامد شهری» برگزار می شود. برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران با همکاری شهرداری تهران و شرکت بازآفرینی شهری ایران مراسم گرامیداشت این روز را در تاریخ 1 اکتبر 2018 مصادف با 9 مهرماه سال 1397 برگزار می‌کند.

از اساتید و کارشناسان علاقه‌مند جهت شرکت در این رویداد دعوت به عمل می آید.

 

 

موضوع روز جهانی اسکان بشر 2018

روز جهانی اسکان بشر که همه ساله در اولین دوشنبه ماه اکتبر جشن گرفته می شود، توجه همگان را به وظایف سازمانی برنامه اسکان بشر ملل متحد برای ترویج سیاست‌های توسعه پایدار شهری که در نهایت موجب فراهم کردن مسکن مناسب برای همگان می شود، جلب می کند.

موضوع امسال، مدیریت پسماند جامد شهری است. در سال 2010 تخمین زده شد که هر روز 0.8 کیلوگرم پسماند توسط هر فرد در جهان تولید می شود و به دلیل افزایش مصرف و راهبردهای مدیریتی غیرمؤثر پیش بینی می شود که میزان کل پسماند تولید شده تا سال 2025 به 5.9 میلیارد تن در سال افزایش یابد.

شهرها بخش عمده‌ای از بودجه خود را صرف مدیریت پسماند جامد شهری می کنند که باید در اولویت دستورکار شهرها، شهروندان و دولت ها در سطوح ملی و محلی باشد. شهرها باید به “شهرهایی با مدیریت هوشمندانه پسماند” تبدیل شوند.

 

برای مطالعه بیشتر در مورد موضوع روز جهانی اسکان بشر سال 2018 اینجا کلیک کنید. 

پایگاه تاب‌آوری شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد

 

برای افزایش آگاهی در مورد اقدام برای تاب‌آوری شهری، آخرین خبرها و معرفی برترین عملکردها از سراسر جهان و نوآوری در تاب‌آوری شهری که به شکوفایی شهرها کمک می کند و همچنین اشتراک‌گذاری مقالات، ایده‌ها  و ویدئوهای خود به پایگاه تاب‌آوری شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد بپیوندید.

http://urbanresiliencehub.org/

 

***

سند مباحثه – سپتامبر 2018: امور مالی شهرداری در کشور هند

 

این سند مباحثه به بررسی تجربیات کشور هند در زمینه امور مالی شهرداری می پردازد تا اهمیت مسائل در حال ظهور را برای بررسی بیشتر توسط ذینفعان بخش شهری در تمامی کشورها در راستای برنامه کاری دستورکار جدید شهری تبیین کند. همچنین، بر پایداری، خودکفایی و تعادل عمودی (مابین سطوح مختلف)/ افقی (بین نهادی) در امور مالی شهرداری تاکید می کند.

 

برای دانلود این سند اینجا کنید

 

***

 

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل استوارنامه خود را تقدیم دکتر ظریف کرد

تهران، 19 شهریور 1397 – به نقل از سازمان ملل متحد در ایران، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد و نماینده برنامه عمران ملل متحد، خانم اوگوچی دنیلز، عصر امروز استوار نامه خود را تقدیم وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف کرد و رسما ماموریت خود را در ایران آغاز نمود.

در این جلسه دکتر ظریف و خانم دنیلز در مورد گسترش مشارکت های استراتژیک دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد بحث و گفتگو کردند.

خانم دنیلز در این مورد گفت: “برای من افتخار بزرگی بود که با دکتر ظریف دیدار کرده و استوارنامه ام را از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد تقدیم ایشان کنم. مسئولیت من به عنوان نماینده دبیرکل سازمان ملل در ایران، راهبری تیم کشوری این سازمان برای هماهنگی فعالیت های عملیاتی در راستای توسعه در ایران است.  تیم کشوری سازمان ملل متحد و من مفتخریم که دولت جمهوری اسلامی ایران را در راستای رسیدن به اهداف توسعه و بشردوستانه حمایت کنیم.”

خانم دنیلر در ادامه افزود: “همان طور که دبیرکل سازمان ملل متحد هم در صحبت هایش خاطر نشان کرده، سازمان ملل متحد در حال گذار از تحولات بلندپروازانه و جامع تر در نظام توسعه ای ملل متحد در طی دهه های اخیر است. برای سازمان ملل متحد در ایران، این زمان بسیار مهمی برای نشان دادن روابط استراتژیک ما است. سازمان ملل متحد می تواند مانند پلی باشد که جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین الملل را به هم مرتبط می سازد.”

خانم دنیلز از سال ۲۰۰۲ در سازمان ملل متحد با مسئولیت های مختلف مشغول به کار بوده است. ایشان در راستای اهداف توسعه و بشردوستانه کارشان در دفتر مرکزی، جنوب صحرای آفریقا و جنوب شرقی آسیا خدمت کرده اند.

خانم دنیلز متولد نیجریه بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته جغرافی است. خانم دنیلز همراه همسرشان در ایران حضور دارند.

تخلیه اجباری، جا‌به‌جایی موقت یا دائمی افراد از خانه‌ها و زمین‌های خود بدون مراحل قانونی و برخلاف میل آنها است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تخلیه اجباری، پیامدهای منفی آن و چگونگی جلوگیری از آن، حتما این دیدئو را ببینید!

 

 

***

برگزاری دوره آموزشی کاهش خطرات سازه‌ای و غیر سازه‌ای در کابل

 

تهران- دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران با همکاری دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در افغانستان اقدام به برگزاری دوره آموزشی کاهش خطرات سازه‌ای و غیر سازه‌ای برای مهندسین در کابل نموده است. این دوره آموزشی از تاریخ 17 شهریور تا 22 شهریور ماه ۱۳۹۷ در شهر کابل به عنوان بخشی از پروژه تاب‌آوری شهری افغانستان برگزار می شود.

مدرسین این کارگاه آقای مهمت امین آکدوغان (کارشناس ارشد سکونتگاه‌های انسانی دفتر هبیتات تهران)، آقای سالار آرین مقدم (کارشناس ارشد تحلیل خسارت دفتر هبیتات تهران)، خانم گلنوش مظفری (کارشناس آموزش و کاهش خطرات سوانح دفتر هبیتات تهران) و متخصصان از دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در افغانستان هستند.

 

***

فهرست مقالات علمی حوزه شهری منتشر شده در ماه اوت ۲۰۱۸

برنامه اسکان بشر ملل متحد به صورت ماهانه اقدام به انتشار فهرست آخرین مقالات علمی منتشر‌شده در حوزه شهری از سراسر جهان می‌کند.

علاقمندان می‌توانند با کلیک بر روی عنوان هر مقاله، به سایت مرجع آن برای دانلود متن کامل مراجعه کنند.

برای دسترسی به فهرست ماه اوت و فهرست‌های پیشین به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

آخرین مقالات علمی چاپ‌شده در حوزه شهری

بازی آنلاین “تاب‌آوری” برنامه اسکان بشر ملل متحد

بازی آنلاین “تاب‌آوری” برنامه اسکان بشر ملل متحد را امتحان کنید!

شهرها همیشه باید در مقابل تنش‌ها و استرس‌ها از جمله زمین لرزه، حملات سایبری، سیلاب و بحران مسکن آماده باشند.

اگر شما شهردار بودید، چه واکنشی نشان می دادید؟

با مراجعه به لینک بازی خود را تست کنید!

Play Safe

برترین عملکردهای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد: نسخه ماه اوت

 

 

در نسخه ماه اوت ۲۰۱۸،  برترین عملکردهای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد چگونگی ساخت سه فضای عمومی توسط  استودیو طراحی و تحقیق ایوا (EVA Studio)  برای پاسخ به کمبود فضاهای شهری در کشور هائیتی که پس از زلزله سال 2010 به شدت خسارت دید را ارائه می کند. این پروژه نشان می دهد که چگونه می توان از فضای عمومی برای بهبود تاب‌آوری جامعه از طریق بهبود کیفیت زندگی، فراهم کردن دسترسی به خدمات، بهبود انسجام اجتماعی در میان جوانان و جامعه استفاده کرد.

این پروژه از کشور هائیتی برنده جایزه بخش خصوصی برای کمک به برنامه ریزی منطقه ای و برنامه ریزی و طراحی شهری است.

بر اساس آمار سال 2014 سازمان جهانی بهداشت، 74.4 درصد از جمعیت شهری در کشور هائیتی در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می کنند. زلزله 7.2 ریشتری که در 12 ژانویه 2010 در هائیتی رخ داد، به عنوان یکی از فاجعه‌بارترین بلایای طبیعی دو دهه اخیر شناخته شده است. بیشترین خسارت به پایتخت این کشور، شهر پورتو پرنس وارد شد و بیش از یک میلیون نفر آواره شدند.

این محله بافت شهری ضعیف و متراکمی دارد. خانه‌ها در شیب دره‌ها و چسبیده به هم ساخته شده‌اند و فاقد خدمات اساسی مانند برق، آب و بهداشت هستند. زیرساخت‌های رسمی این شهرضعیف است و دسترسی به خانه‎ها تنها از طریق شبکه‌ای از دالان‌های باریک منتهی به شیب امکان‌پذیراست.

 

 

 

ایجاد فضاهای عمومی امن برای ترویج انسجام اجتماعی و بهبود تاب‌آوری جامعه

به دلیل ضعف عملکردهای برنامه‌ریزی  و اجرای  قوانین، در طول 30 سال گذشته، بافت شهری منطقه پورتو پرنس به صورت غیر رسمی و عمدتا فضای خصوصی پیکربندی شده است. فضاهای عمومی به محیط های شلوغ، خطرناک و ناسالم تبدیل شدند.

استودیو طراحی و تحقیق ایوا (EVA Studio)  برنده جایزه طراحی و نظارت ساخت و ساز سه فضای عمومی در کارفور-فویس (Carrefour-Feuilles) در چارجوب برنامه LAMIKA  شدند. این فضاهای عمومی عبارتند از:

 1. فضای عمومی تپیش روش (Place Tapis Rouge )
 2.  فضای عمومی کای آلفرد (Place Kay Alfred )
 3. فضای عمومی ترین کمپیچه (  Terrain Campeche)

برنامه LAMIKA شامل فعالیت هایی مانند تخلیه دره برای کاهش خطر سیل و رانش زمین، ساختن فضای عمومی با کیفیت و بهبود گذرگاه‌های عابران پیاده برای ایجاد حمل و نقل امن تر است.

برای خواندن جزئیات جایزه برترین عملکردها برای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد به لینک زیر مراجعه کنید.

 

https://spark.adobe.com/page/nastn0a3Mtzle/

 

***

برای بزرگداشت ماه اکتبر شهری با هبیتات همراه شوید

 

اکتبر هر سال، برنامه اسکان بشر ملل متحد و همکارانش یک ماه برای فعالیت‌ها، رویدادها و بحث‌های مربوط به پایداری شهری را سازماندهی می کنند. امسال اکتبر شهری  با روز جهانی اسکان بشر در 1 اکتبر آغاز می شود و در روز 31 اکتبر با روز جهانی شهرها به پایان می رسد. اکتبر شهری امسال در راستای اولین نشست مقامات بلند پایه در نیویورک در خصوص آرمان یازدهم توسعه پایدار در مورد شهرها و جوامع پایدار است. ما مسئولین و شرکای محلی، منطقه‌ای و ملی را تشویق می کنیم تا فعالیت‌هایی را سازمان‌دهی کنند که در جهت اجرای تعهدات دستور کار جدید شهری و شهرها و سکونتگاه‌های انسانی فراگیر، ایمن، تاب‌آور و پایدار باشد.

روز جهانی اسکان بشر، 1 اکتبر 2018 – مدیریت پسماند جامد شهری

برنامه اسکان بشر ملل متحد همه ساله اولین دوشنبه ماه اکتبر را به عنوان روز جهانی اسکان بشر تعیین کرده است، این روز منعکس کننده وضعیت شهرها و حق اساسی همه برای مسکن مناسب است. همچنین به ما یادآوری می کند که همه ما در ساختن آینده شهرهایمان قدرت و مسئولیت داریم. امسال روز جهانی اسکان بشر با عنوان مدیریت پسماندهای جامد شهری (که یکی از اهداف آرمان یازدهم توسعه پایدار است) در کنیا برگزار می شود.

مدیریت پسماندهای جامد شهری موضوعی است که همگان را تحت تاثیر قرار می دهد. مقدار زباله‌های فردی به صورت روزانه افزایش می یابد و بخش بزرگی از بودجه دولت محلی را به به خود اختصاص می دهد و بر سلامت عمومی تأثیر می گذارد. جمع آوری و دفع ضعیف زباله‌های جامد سبب ایجاد محل‌های تخلیه کنترل نشده و سوزاندن زباله و همچنین منجر به آلوده شدن هوا و آب می شود.

تغییر در نگرش های عمومی به منظور کاهش پسماندها و نریختن زباله در فضای عمومی، هماهنگ سازی جمع آوری غیر رسمی ضایعات، افزایش بازیافت و استفاده مجدد، بودجه کافی و برنامه ریزی برای پسماندهای جامد از جمله محل‌های مناسب دفن پسماندها، می تواند به شهرها کمک کند تا وضعیت فعلی مدیریت پسماندهای جامد را بهبود بخشد و برای تبدیل شدن به “شهرهایی با مدیریت هوشمندانه پسماند” پول پس‌انداز کنند.

روز جهانی شهرها، 31 اکتبر 2018 – ساختن شهرهای پایدار و تاب‌آور

روز جهانی شهرها برای ترویج علاقه جامعه بین المللی در شهری شدن جهانی، بهبود همکاری میان کشورها و شهرها در  ایجاد فرصت‌ها و مواجه شدن با چالش‌های شهرنشینی و کمک به توسعه پایدار شهری تصویب شد. موضوع عام روز جهانی شهرها «شهر بهتر، زندگی بهتر» است، ذیل موضوع امسال «ساختن شهرهای پایدار و تاب‌آور» است (که با اهداف 11.5 و.b 11 آرمان یازدهم توسعه پایدار مرتبط است) و در لیورپول برگزار خواهد شد.

در طول دهه گذشته، بلایای طبیعی بیش از 220 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و به طور تقزیبی سالانه به میزان 100 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به بار آورده است. اگر سرمایه گذاری قابل توجهی برای تاب‌آور ساختن شهرها تا سال 2030 انجام ندهیم ممکن است بلایای طبیعی سه برابر این هزینه به بار آورند و  میلیون‌ها نفر از شهروندان را به فقر بکشاند. صدها شهر و جوامع تحت تاثیرات بحران‌ها – از جمله درگیری‌ها، بلایای طبیعی، شکست در حکمروایی و فشارهای اقتصادی هستند.

شهرها برای تاب‌آور شدن به حمایت نیاز دارند. با پیشگیری مناسب، شهرها می توانند تاثیر خطرات را تحمل، حیات بشری حفظ و محافظت، آسیب‌های دارایی‌های عمومی و خصوصی را محدود و زیرساخت‌ها و خدمات پس از بحران را حفظ کنند.

ما نیاز به ابزار و رویکردهای نوینی داریم  که دولت‌های محلی را تقویت کند و شهروندان را قادر سازد تا بتوانند ظرفیت خود را برای مقابله با چالش‌های جدید ایجاد کنند و از دارایی‌های اقتصادی و طبیعی و انسانی بهتر محافظت کنند. دولت ها باید سیاست‌های جامعی را تدوین کنند که منجر به تاب‌وآ‌آوری مناطق شهری و حمایت از دولت‎های منطقه ای و محلی شوند.

 

***

بازدید آقای عمر الحطاب، مشاور منطقه ای یونیسف درحوزه آب و بهداشت از امکانات و تجهیزات آب رسانی برای خانواده ها و کودکان در مناطق زلزله زده سر پل ذهاب

 

به نقل از دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تهران، آقای عمر الحطاب، مشاور منطقه ای یونیسف درحوزه آب و بهداشت، اواخر مرداد ماه، به منظور ارزیابی ظرفیت های موجود کشور در این حوزه و مرور بر برنامه های مرتبط با آب و بهداشت در شرایط بحران، به ایران سفر کردند. آقای الحطاب، در این سفر با مقامات وزارت نیرو، سازمان آب و فاضلاب استان تهران، سازمان مدیریت بحران کشور، جمعیت  هلال احمر، برنامه اسکان بشر ملل متحد و دفتر همکاری های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ایران ملاقات کردند. ایشان همچنین به  کرمانشاه سفر کردند و از امکانات و تجهیزات آب رسانی برای خانواده ها و کودکان در مناطق زلزله زده سر پل ذهاب بازدید کردند. در این بازدید ایشان پیشنهاد کردند که ایران با پیوستن به انجمن های جهانی و منطقه ای فعال در حوزه آب، بهداشت و سیستم های آب رسانی می تواند در زمینه شیوه های کارآمد مدیریت منابع آب، مانند سیستم های آبیاری در کشاورزی و مصرف آب آشامیدنی با دیگر کشورها تبادل دانش و تجربه موفق داشته باشد. به گفته ی آقای الحطاب:” آموزش صحیح مصرف آب باید از سنین کودکی و خردسالی آغاز شود در غیر این صورت ممکن است هرگز این اتفاق نیفتد.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس: تجهیزات آب رسانی در شهر سر پل ذهاب

 

***

Statement by the Secretary-General on the passing of former Secretary-General Kofi Annan

Kofi Annan was a guiding force for good.  It is with profound sadness that I learned of his passing.  In many ways, Kofi Annan was the United Nations. He rose through the ranks to lead the organization into the new millennium with matchless dignity and determination.

Like so many, I was proud to call Kofi Annan a good friend and mentor. I was deeply honoured by his trust in selecting me to serve as UN High Commissioner for Refugees under his leadership. He remained someone I could always turn to for counsel and wisdom — and I know I was not alone. He provided people everywhere with a space for dialogue, a place for problem-solving and a path to a better world.  In these turbulent and trying times, he never stopped working to give life to the values of the United Nations Charter. His legacy will remain a true inspiration for all of us.

My heartfelt condolences to Nane Annan, their beloved family, and all who mourn the loss of this proud son of Africa who became a global champion for peace and all humanity.

برگزاری کنفرانس بین المللی معماری منظر خاورمیانه

فدراسیون بین المللی معماران منظر منطقه خاور میانه با همکاری  (IFLAME)و انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران (ISLAP)میزبان برگزاری کنفرانس بین المللی معماری منظر خاورمیانه  تحت عنوان منظر در گذار  بودند.  این کنفرانس با حمایت دفتر هبیتات تهران در تاریخ 17 تا 18 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در تهران برگزار شد و  محورهای اصلی  آن شناخت تغییرات منظر و جستجوی راهکارهای نو برای پاسخ به این تغییرات بود.

در برنامه افتتاحیه این کنفرانس سیامک مقدم، رئیس دفتر هبیتات تهران به مقوله رشد شهرنشینی و تغییر منظر شهری در طول سال‌های اخیر پرداختند. ایشان با اشاره به اهمیت نقش منظر در هویت شهری، توجه به چالش‌های کنونی و اهمیت موضوعاتی مانند معماری، هویت تاریخی و شهری، حفاظت از میراث فرهنگی و صنعتی را ضروری دانستند. آقای سیامک مقدم همچنین به اهمیت نقش دستور کار جدید شهری و معیارهای پایداری در دستیابی به کیفیت زندگی تاکید داشتند.

 

در روز دوم این کفرانس و در پنل منظر راه، مهمت آکدوگان، کارشناس ارشد سکونتگاه های انسانی دفتر هبیتات تهران، در ارائه ای به معرفی طرح ابتکاری تحول حمل و نقل شهری (Transformative Urban Mobility Initiative) پرداختند. این طرح با هدفی همسو با دستیابی به توسعه پایدار و اهمیت ایجاد تغییر در حمل و نقل شهری برای مقابله با چالش های پیشِ روی شهرها، توسط وزارت همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ی آلمان فدرال (BMZ) و همکاری هشت نهاد دیگر، در کنفرانس هبیتات 3 کیتو اکوادور در سال 2016، فعالیت خود را آغاز کرد. دکتر آکدوگان، در این ارائه، وزارت‌خانه ها و نهادهای مربوط به حمل و نقل شهری در ایران را به اتخاذ سیاست هایی برای تغییر در سیستم حمل و نقل به شیوه هایی نوین و پایدارتر تشویق کرد. دکتر فرزین فردانش نیز در ارائه خود به معرفی تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه‏های ایران پرداختند.

 

برگزاری سومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های بهره‌برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور

 

 

سومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های بهره‌برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور در تاریخ ۱۵-۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با حضور دفتر هبیتات تهران در محل نمایشگاه‌های بین المللی شهر آفتاب توسط شرکت آب و فاضلاب، مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری – تهران – تحت پوشش یونسکو و شرکت آب و فاضلاب تهران برگزار شد.

محور اصلی این رویداد ارتقا تاب‌آوری در صنعت آب و فاضلاب کشور بود. کارگاه‌های برگزار شده در این نمایشگاه بر۶ محور زیر متمرکز بودند:

۱. تاب‌آوری و مدیریت شرایط اضطراری

۲. مدیریت تقاضا و مصرف

۳. کیفیت آب و فاضلاب

۴. ارتقا تاسیسات (شبکه و تصفیه‌خانه) آب و فاضلاب

۵. مدیریت هوشمند تاسیسات و شبکه توزیع آب

۶. سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های فیزیکی

 

آقای مهمت امین آکدوغان نماینده دفتر هبیتات تهران در روز اول این نمایشگاه، در کارگاه تاب‌آوری و مدیریت شرایط اضطراری حضور به هم رسانید و ارائه‌ای با موضوع مدیریت شرایط اضطراری به سمع و نظر حاضرین جلسه رساند.   

 

برگزاری جلسه مشترک میان برنامه اسکان بشر ملل متحد و مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها

 

برنامه اسکان بشر ملل متحد و مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها نشست مشترکی را در تاریخ یکشنبه شانزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برگزار کردند. در این جلسه طرفین در ابتدا  به معرفی ساختار سازمانی و زمینه‌های فعالیت خود پرداختند. دکتر علی دشتی رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها با اشاره به موضوع آموزش، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش برای اعضای شوراهای شهر، بخش، شهرستان، شورای عالی استان‌ها و کارکنان دبیرخانه شوراها اظهار تمایل کردند. ایشان افزودند که شورای عالی استان‌ها با برگزاری این دوره‌ها می‌تواند موجب استفاده از ظرفیت‌های موجود شده و در ابتدای این گام لازم است تا نیازسنجی صورت گیرد. آقای مهمت اکدوغان، نماینده دفتر هبیتات تهران نیز به بررسی ظرفیت‌های همکاری موجود پرداختند و به اهمیت نقش شوراها اشاره کردند. در این جلسه مباحثی مانند تسهیلگری و ایجاد زمینه‌های ارتباط و انتقال تجارب داخلی و بین‌المللی، برگزاری بازدیدهای تخصصی و کارگاه‌های آموزشی و تعریف پروژه‌های مشترک همکاری مطرح شد و مقرر شد تا زمینه‌های همکاری در قالب یک تفاهم‌نامه مورد پیگیری طرفین قرار گیرد.

 

 

فراخوان برای یازدهمین مجمع جهانی شهری در سال ۲۰۲۲

 

جمعیت شهری جهان تا سال ۲۰۵۰ تقریبا دو برابر خواهد شد و شهرنشینی را به یکی از روندهای تحول‌زای قرن بیست و یکم تبدیل خواهد کرد. مجمع جهانی شهری، با هدف بحث و گفتگو در مورد نحوه برنامه ریزی، طراحی، تامین مالی، توسعه، اداره و مدیریت شهرهایی که برای راه حل‌های نوین و شهری در توسعه پایدار شناخته شده‌اند برگزار می شود. این مجمع راه‌ها، نگرش‌ها و درس هایی برای کمک و ترویج توسعه فراگیر در تمام نقاط جهان و اجرای دستورکار جدید شهری  را بررسی خواهد کرد.

اهداف برگزاری مجمع

مجمع جهانی شهری اهداف زیر را در بر دارد:

 • افزایش آگاهی از شهرنشینی پایدار در میان ذینفعان شامل عموم مردم؛
 • بهبود بخشیدن دانش عمومی توسعه پایدار شهری از طریق گفتگو‌ها، به اشتراک گذاشتن درس آموخته‌ها و تبادل بهترین روش‌ها و سیاست های مناسب
 • افزایش هماهنگی و همکاری بین ذینفعان مختلف برای پیشرفت و اجرای شهرسازی پایدار
 • فرصتی برای استفاده از داده‌های ورودی سازمان ذینفعان در گزارش اجرای دستور کار جدید شهری

یازدهمین مجمع جهانی شهری نیز از حرکت جهانی به سوی حمایت از هدف مشترک؛ توسعه پایدار شهری و پیشرفت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار حمایت و کمک خواهد کرد.

 

پروسه و زمانبدی مناقصه

آخرین مهلت اظهار تمایل برای یازدهمین مجمع جهانی شهری ۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ است. برنامه زیر زمان بندی‌های مهم پروسه مناقصه را نشان می دهد.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -آغاز  فراخوان اظهار تمایل

۸ مرداد ۱۳۹۷ – آخرین فرصت اظهار تمایل

۸ مرداد – ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ – پیگیری میزبان‌های بالقوه (اظهار‌های دریافت شده تا ۸ مرداد ۱۳۹۷) و ارائه روش مناقصه و دستورالعمل‌ها

۱۰ آذر ۱۳۹۷- آخرین مهلت دریافت پروپوزال مناقصه

۱۰ آذر – ۹ اسفند ۱۳۹۷ – ارزیابی پروپوزال‌ها

فروردین ۱۳۹۸ – اعلام میزبان منتخب نهمین مجمع جهانی شهری

خرداد ۱۳۹۸ – امضای توافقنامه و قرارداد کنفرانس توسط کشور میزبان

خرداد ۱۳۹۸-آغاز آمادگی برای یازدهمین مجمع جهانی شهری

 

اظهار تمایل

شهری که مایل است رسما میزبان نشست یازدهمین مجمع جهانی شهری (WUF11) باشد، باید به صورت رسمی  (با سر برگ و امضا) به دفتر دبیرخانه نهمین مجمع جهانی شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد، خطاب به مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد ، خانم میمونا محد شریف ارسال کند. نامه باید در مهلت ذکر شده به آدرس ایمیل زیرارسال شود.  [email protected]

 

گشایش سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: یکی از ظرفیت های بزرگ حوزه نشر کودک و نوجوان است. سید عباس صالحی  افزود: کشور ما در بخش کتاب کودک و نوجوان ظرفیت قابل توجهی به لحاظ نشر و تألیف داشته است. وی گفت: حدود 175 هزار عنوان کتاب، از کتاب های تولید شده در حدود 40 سال گذشته در بخش کودک و نوجوان بوده است.

 در نمایشگاه امسال­ 487 هزار عنوان کتاب در بخش ناشران داخلی و خارجی نمایشگاه کتاب ارائه می شود.

به گفته معاون اجرایی سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛ نمایشگاه دارای کمیته های متعدد داخلی، خارجی، تبلیغات ، پشتیبانی، اجرایی و رفاهی و اطلاع رسانی است. یحیی دهقانی افزود: با توجه به طرح «واگذاری امور نمایشگاه به ناشران و اصناف » که قرار است در دراز مدت انجام شود، امسال تبلیغات نمایشگاه به طور کلی در اختیار صنف قرار گرفته است و ما امیدواریم بخش های دیگر نمایشگاه نیز در اختیار صنف قرار داده شود.وی گفت: امسال در بخش ناشران داخلی، 2 هزار 500 ناشر حضور دارند که در 4 گروه آموزشی، دانشگاهی،کودک و نوجوان و عمومی تقسیم بندی شده اند.

معاون اجرای نمایشگاه کتاب گفت: ناشران آموزشی، 113 ناشر هستند که در دو رواق غربی با 15 هزار و 633 عنوان کتاب شرکت کرده اند. دهقانی افزود: در بخش دانشگاهی 501 ناشر با 64 هزار و 444 عنوان کتاب و در چادرهای شرق مصلا مستقر هستند. معاون اجرایی نمایشگاه درباره ویژگی های بخش کودک نمایشگاه گفت: در این بخش ، 288 ناشر با 33 هزار عنوان کتاب حضور دارند و کتابهای خود را در بخش های رواق شرقی، چادر و بالکن عرضه کرده اند.

وی افزود: در بخش عمومی نمایشگاه ، هزار و 148 ناشر با 86 هزار عنوان حضور دارند و در شبستان مستقر هستند.
دهقانی در خصوص بخش خارجی نمایشگاه گفت: در این بخش، 86 ناشر عرب با 37 هزار عنوان کتاب و 46 ناشر لاتین با 120 هزار عنوان کتاب شرکت کرده اند. معاون اجرایی نمایشگاه کتاب گفت: مجموع ناشران حاضر در نمایشگاه 2 هزار و 50 ناشر داخلی و 132 ناشر خارجی هستند که آثارشان را به نمایشگاه کتاب آورده اند.
سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران نیز­ گفت: بیش از­ 160 هزار­­نفر موفق شدند برای دریافت بُن کارت های دانشجویی ثبت نام کنند .

همایون امیرزاده افزود: این دانشجویان نخستین بار با دو روش تکمیلی­ «کارت هوشمند»­و­ «سیستم NFC»­ برای دریافت بن کارت کتاب اقدام کرده اند. سخنگوی نمایشگاه کتاب گفت: معاونت فرهنگی از دو سال گذشته برای تقویت زیرساخت های نشر اقداماتی انجام داده است هر چند که این یارانه ها در نهایت دو درصد جمعیت دانشجویان را پوشش می دهد. وی افزود: تاکنون بن کارت کتاب 10 هزار اهل قلم، با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان شارژ شده است. امیرزاده گفت: برای حمایت از دانش آموزان نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه حمایتی در نظر گرفته شده است.

وی درخصوص ثبت نام سازمان ها و نهادها برای دریافت بن کتاب گفت: تا الان 310 درخواست نهایی شده است .
سخنگوی نمایشگاه کتاب درباره تعلیق آرای نمایشگاه کتاب درخصوص ناشران متخلف گفت: این آرا نقض نمی شود و فقط ناشرانی که تعهد داده اند در نمایشگاه فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند مشمول تخفیف می شوند و در نمایشگاه شرکت می کنند اما ناشرانی که کتابها و ترجمه های غیر مجاز داشته اند مورد بخشش قرار نگرفته اند.
وی افزود: ما برای اولین بار سامانه رصد بن های کتاب را کلید زده ایم و تمام نشانه های دستگاه های کارت خوان را بررسی می کنیم تا کسی از بن کتاب سوء استفاده نکند .

نمایشگاه کتاب تهران از 12 تا 22 اردیبهشت در مصلای تهران برپاست .

 

رشد چشمگیر زنان در مدیریت شهری و روستایی

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سید محمدعلی افشانی درخصوص مشارکت زنان در مدیریت شهری و روستایی به مناسبت بیستمین سالروز آغاز فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در دهه چهارم از انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: یکی از شرایط لازم برای دستیابی به توسعه پایدار، مشارکت زنان در سطح مدیریت است، زنان با حضور در نقش‌های مدیریتی در عرصه شهر و روستا می‌توانند در توسعه ی متوازن و پایدار نقش بسزایی داشته باشند.

وی افزود: در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه، شاهد هستیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره زنان ایران اسلامی توانسته‌اند با پیشرفت در عرصه تحصیل و کسب مدارج علمی و دانشگاهی، حضوری فعال و گسترده در جامعه داشته‌ باشند.

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: این مشارکت در تمامی سطوح مدیریتی (ملی، منطقه ای، ناحیه‌ای و محلی) قابل ملاحظه و چشمگیر است و نظام جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در کشور را با بهره‌گیری از ساختارهای قانونی، فرادستی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور فراهم کرده و بر همین اساس بستر لازم برای مشارکت و حضور بیش از پیش زنان در جامعه ایجاد شده است.

وی در خصوص مدیریت شهرها و روستاها و نقش زنان گفت: به نظر بنده یکی از عرصه‌های قابل تامل برای حضور زنان درحوزه مدیریت روستا، نهاد دهیاری‌ است که با شروع به کار دهیاری‌ها براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تحقق یافت.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس قریب به 37 هزار دهیاری در اقصی نقاط کشور فعالیت می کنند که در این میان زنان از بدو شکل‌گیری دهیاری‌ها حضور پویا و فعالی در عرصه مدیریت روستایی به نمایش‌ گذاشته‌اند.
افشانی گفت: سهم‌ بانوان دهیار طی سال 93 با رشد 43 درصدی به 2167 نفر و با آغاز دوره پنجم شوراهای اسلامی تا کنون به 2393 نفر افزایش یافته است.

وی افزود: در این میان زنان عضو شوراهای روستا نیز سهم مهمی را به خود اختصاص داده اند که به طور مثال در دوره چهارم شوراها، تعداد 2428 نفر از زنان عضو شوراهای روستا بوده و در دوره پنجم شوراهای اسلامی این تعداد به 3547 نفر افزایش یافته است که رشد تقریبا 50 درصدی را شاهد هستیم که استان های خراسان رضوی، کرمان، مازندران، سیستان و بلوچستان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین دهیاران زن در پنجمین دوره شوراهای اسلامی هستند.

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اظهار داشت: در خصوص زنان عضو شوراهای اسلامی شهر نیز شاهد مشارکت مثبت و حضور فعال زنان در عرصه های مدیریت شهری هستیم، به گونه ای که در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر 482 کرسی اصلی در سطح کشور را به خود اختصاص داده اند. تعداد نمایندگان زن شورای اسلامی شهر این دوره نیز ٣٣ درصد رشد داشته است. وی افزود: در سطح مدیریت عالی شهرها نیز 8 نفر از زنان در 8 استان به عنوان شهردار احکام مدیریتی خویش را دریافت نموده و مشغول به فعالیت هستند.

افشانی گفت: البته در سطوح مختلف مدیریت شهری یقینا شاهد حضور پررنگ و چشمگیر زنان بعنوان شهرداران مناطق یا معاونین شهردار و یا روسای سازمانهای زیرمجموعه شهرداری ها خواهیم بود.

وی درخصوص حمایت وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از حضور زنان در مدیریت های شهری و روستایی گفت: واقعیت این است که باید قبول کنیم زمانی در تصمیم‌گیری ها می‌توانیم موفق عمل کنیم که یک مشارکت همگانی در نظر و عمل داشته باشیم. چرا که حضور زنان در سطوح مدیریتی فقط با هدف رفع تبعیض جنسیتی نیست بلکه به منظور چندوجهی نگریستن به مسائل و معضلات مربوط به اداره شهرها و روستاهاست.

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود: با توجه به برنامه های اعلامی رئیس‌جمهور باید به سمتی برویم که تا ۴ سال آینده ٣٠ درصد جایگاه‌های مدیریتی به زنان اختصاص داده شود، که این سیاست می‌تواند در شهرداری ها نیز دنبال شود.

برگزاری نشست مروری بر تجربیات نهمین مجمع جهانی شهری کوالالامپور مالزی

نشست مروری بر تجربیات نهمین مجمع جهانی شهری در روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷با همکاری دفتر هبیتات تهران و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد. در این نشست روسا و اساتید دانشگاه شهید رجایی، نمایندگان دفتر هبیتات تهران، شرکت کنندگان نهمین مجمع جهانی شهری، متخصصین و دانشجویان حضور داشتند.

 

در ابتدای این نشست دکتر مهدی نژاد، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ضمن خوش آمد گویی از برگزاری این نشست و همکاری با برنامه‌ اسکان بشر ملل متحد استقبال کردند. پس از آن سیامک مقدم ریاست برنامه اسکان بشر ملل متحد به معرفی کلی نهمین مجمع جهانی شهری، اقدامات و فعالیت‌ها و تجارب حاصل از کنفرانس پرداختند. خانم نیلوفر مصلح، نماینده شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه در خصوص کنفرانس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه (APMCHUD) و جلسات مرتبط برگزار شده در مجامع جهانی شهری توضیح دادند. لازم به ذکر است که با توجه به میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری اجلاس هفتم وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه در سال جاری میلادی، در جلسات مجمع، اقدامات آماده‌سازی مطرح شده و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این کنفرانس انجام شد.

 

دکتر فرزین فردانش که در دو نشست ساخت دوباره شهر و اجتماع پس از سانحه و برترین تجارب در سکونتگاه‌های غیر رسمی آسیا در مالزی حضور داشتند، به بیان و انتقال تجارب خود در این مجمع پرداختند. خانم شادناز عزیزی نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی شرکت کننده در نهمین مجمع، به معرفی طرح بازآفرینی بافت مرکزی بیجار و نقش مشارکت در راستای دستیابی به پایداری شهری پرداختند. پس از آن سارا حبیبی برنامه ریز شهری و منطقه‌ای دفتر هبیتات تهران به تاریخچه مجمع جهانی شهری، اهداف برگزاری، بررسی نقاط قوت و ضعف مجمع اشاره کردند و بیانیه نهایی مجمع و جزئیات آنرا مرور کردند. در انتها، جلسه با پرسش و پاسخ میان شرکت کنندگان پایان یافت.

 

 

در ادامه می توانید ارائه‌های این نشست را دانلود کنید:

برای دانلود ارائه خانم نیلوفر مصلح اینجا کلیک کنید. 

برای دانلود ارائه دکتر فرزین فردانش اینجا کلیک کنید. 

برای دانلود ارائه خانم شادناز عزیزی اینجا کلیک کنید. 

برای دانلود ارائه خانم سارا حبیبی اینجا کلیک کنید. 

 

 

 

دانلود کتاب “بهره‌گیری از زمین: تامین مالی با استفاده از زمین برای دولت‌های محلی”

 

 

برای دانلود کتاب “بهره‌گیری از زمین: تامین مالی با استفاده از زمین برای دولت‌های محلی- راهنمایی برای مدرسان” اینجا کلیک کنید. 

برای دانلود کتاب “بهره‌گیری از زمین: تامین مالی با استفاده از زمین برای دولت‌های محلی- راهنمایی برای خوانندگان” اینجا کلیک کنید. 

 

 

 

به مناسبت روز معمار / عباس آخوندی

شهر و معماری ایرانی برترین جلوه‌گاه فرهنگی سرزمین و تمدن ایران است. معماری ایرانی در هماهنگی با اندیشه معنوی ایرانیان و دیدگاه آنان نسبت به هستی و انسان و همنوایی با طبیعت متنوع سرزمین ایران هزاران سال استمرار داشته و توانسته نمونه‌های زرینی را به ثبت برساند. قلمرو ظهور این اندیشه با ابزار معمارانه هنرمندان و صاحبان اندیشه به گستره‌ی تمدن و فرهنگ ایران تعمیم یافته و امروزه آثار فاخری از این مظاهر فرهنگی در پهنه سرزمینی ایران شهر قابل بازخوانی اند. معماری و شهر ایرانی عرضه کننده ارزشمندترین مصادیق تعامل با طبیعت در همسویی با ویژگیهای فرهنگی و اعتقادی و تجلیگاه مفهوم توسعه پایدار در شهر و معماری است. اهتمام معماران ایرانی در این راستا عامل اساسی استمرار هویت معماری ایرانی در عین تکامل و بهره گیری آن از پدیده های نوین در طول سده‌ها بوده است.

با آغاز عصر نوگرایی، بازآفرینی و بازخوانی تمدن ایران‌شهری دجار لکنت شده‌است، تا جایی که هنوز تعریف مورد اجماعی از توسعه در میان نخبگان حاصل نشده‌است. اين ناهمزمانی و ناهماهنگی موجب فرسايش و تشديد فرسايش این سازمان فضایی کالبدی منسجم شهرها، کاهش توان زیست‌پذیری محیطی و مخاطره تداوم تمدنی ایران شده‌است. به دیگر سخن محصول فهم ما از رویارویی با تمدن جدید غرب به از جاکندگی و گم‌گشتگی و با نگاه کالایی شدن به زندگی توام شده است. علاوه بر همزیستی ناپایدار دو انگاره قدیم و جدید، گسستی در ساختار هم‌پیوند معماری – شهرسازی رخ داده که به آشفتگی و نابسامانی شهری دامن زده است. عدم پیوند عناصر و اجزای سازنده‌ی شهرها با زمینه و بستر خود و حتی استقرار ناموزون ساختمان‌ها در تعامل با یکدیگر و نیز با ساختار طبیعی پیرامون بر این گسست دامن زده و شرایط نامطلوبی را به بار آورده‌است.

براین باورم که درمان این وضعیت، از یکسو با «بازخواني هويت ايرانی» در چارچوب اندیشه ایران‌شهری در روزگار مدرن و در اقلیمی به فراخنای ایران فرهنگی و فراهم‌ساختن زمینه‌های افزایش حس تعلّق به شهروندان میسر می‌گردد و از سوی دیگر با چنین پشتوانه‌ای ضروری است به بازاندیشی و بازنگری در نظام طرح‌ریزی و ضوابط و شیوه‌نامه‌های راهنما اقدام نموده و به ترمیم این ساختار بپردازیم. معماران ایران، به‌ویژه نسل خلاق و جوان این کشور در این عرصه وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند. باید با حوصله و سینه‌ای فراخ گسست‌ها و فروریختگی‌های نهادهای حرفه‌ای و آموزشی را به کمک اندیشه‌ورزان ترمیم کرد. وزارت راه‌وشهرسازی با تاکید بر نقش و جایگاه معماران و هنر معماری در نظام توسعه کشور بر آن است با حمایت از تشکل‌ها و نهادهای حرفه‌ای در تشکیل مجمع ملی معماران ایران و نیز ساختاری در ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، زمینه را برای هم‌پیوندی بین حرفه، دانشگاه و دولت فراهم و به سیاست‌گذاری برای رفع موانع و مشکلات بپردازد.

بی‌گمان معماران این کشور با اتکاء به دانش زیست این سرزمین توان افرینش دوباره‌ی هویت معماری ایرانِ معاصر را در پیوند با گذشته دارا هستند. با آرزوی سرفرازی ایرانیان و سربلندی جمهوری اسلامی ایران.

آغاز کنفرانس منظر در گذار، کنفرانس بین‌المللی معماری منظر خاورمیانه

 

به نقل از فصلنامه شهر و منظر

دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران (دفتر هبیتات تهران) ضمن اعلام حمایت از کنفرانس منظر در گذار در برگزاری پنل‌های تخصصی نیز همکاری می‌کند.

آقای سیامک مقدم رییس محترم دفتر هبیتات تهران سخنرانی خود را در مراسم افتتاحیه‌ی کنفرانس ایراد خواهند کرد. آقای دکتر مهمت امین آکدوگان کارشناس ارشد سکونت‌گاه‌های انسانی و مشاور فنی هبیتات نیز در پنلی تخصصی از نگره‌های جدید در زیرساخت‌های ارتباطی سخن خواهند گفت و به معرفی طرح جهانی TUMI (تغییر در حمل و نقل شهری) خواهند پرداخت.

 

International Federation of Landscape Architects- Middle East Region

Middle East Landscape Architecture Conference (MELAC 2018)

07-08 May 2018-IRAN

Theme: Landscape in Transition

Landscape transition has a massive impact on the quality of life. Indeed, landscape changes can effectively contribute to boosting the quality of life or presenting a serious threat to the human life. Most of reasons leading to a transition in landscapes are caused by human activities and misbehaviors.

Over the past few decades, in the Middle East, a hotspot of growing socio-economic changes and environmental degradation, landscapes have undergone massive changes due to the effect of a vast variety of driving forces like drought, migration, immigration, political struggles and wars. As a result, the health and resilience of natural and cultural landscapes, and consequently people’s livelihood, have been seriously threatened by lots of crises.

So it is an urgent to conduct studies about these changes and effects they have on the quality of life and the whole environment, and the way they should be managed and controlled.
In the midst of these significant natural and socio-cultural changes, landscape experts should deal with new challenges, taking advantage of new advanced technologies and, at the same time, expanding their understanding of how complicated and multifaceted the concept of landscape is.

By holding The IFLA Middle East Conference (7th and 8th of May 2018, Tehran, Iran) we are going to expand an ontological dialogue to gain a better understanding of the concept of landscape and landscape transition, develop interdisciplinary approaches and explore new technologies in landscape planning and design, and ,in general, gain a useful insight about how landscapes change and the ways we could respond to environmental and socio-cultural transitions in order to safeguard our valuable landscapes and protect our shared environment.

 

منبع خبر: http://rd.shahromanzar.org/melac2018/

روز معمار را چگونه گذراندم:انشاء برای یک روز و ۳۶۴ روز دیگر/محمدرضا حائری مازندرانی

تذکر: به اشتراک گذاشتن متن زیر به منزله تایید محتوای آن توسط برنامه اسکان بشر دفتر تهران نیست و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.

تولیدات معماری که بطور مشخص با بنا وساخت و ساز و تفکر رابطه مستقیم دارند؛ بعنوان جریان ها و نهادهای اجتماعی نیز نقش ایفا می کنند. روز روز معماران است وخوشحال از اینکه تقویم جامعه، روز و شاید هم روزهائی از اردیبهشت را به احترام معماران، روز معمار، نامگذاری کرده است. از آن جا که ما معماران مثل مادرانمان میدانیم که روز مادر و روز معمار به یک روز کفاف نمی دهد و در یک روز نمی گنجد ، خوش تر آنکه به فکر ۳۶۴ روز دیگر باشیم و فرصت را از دست ندهیم. سخن را با توصیف و تحلیل وضعیت خودمان آغاز می کنم تا چنانچه جامعه در روز معمار سال آینده وضعیت بهتری را برای ما معماران فراهم نکرد خودمان بتوانیم وضعیت خودمان را تغییر دهیم.

در دهه‌ی ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ به اتفاق دوستانی که تعدادی از آن ها یا ازین دنیا و یا ازین کشور رفته اند شاهد عقب افتادن شهرسازی از شهرنشینی بودیم (پویش شهر نشینی در ایران- انتشارات آگاه)، به همراه آن ها که مانده اند در دهه‌ی هفتاد متوجه شدیم معماری و شهرسازی نسبت به ساخت و ساز و تفکیک زمین و خیابان کشی به حاشیه رانده شده اند و اما در دهه‌ های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ با غیبت عظیم معماری و شهرسازی و در حقیقت حذف آن ها به توسط بازار مستغلات زمین و ساختمان روبرو شدیم. بازار مستغلات زمین و ساختمان با قدرت تمام کوشیده است همه ما معماران و مهندسین مرتبط با ساخت و ساز را در درون خود حل و حضور اجتماعی سازمان حرفه ای ما را نا پدیدکند. این بازار موفق شده که از دهه‌ی ۱۳۴۰ به بعد پدیده‌ای نوظهور به نام ساختن بدون معماری را در شهرها و روستاهای کشور رواج دهد. پدیده ای که باعث شد بدون حضور معماری و شهرسازی در شهرها و روستاهای کشور ، حجم عظیمی از ساخت و ساز بسیار کم کیفیت و از هم گسیخته شکل بگیرد. در همه این سال ها، علیرغم قدرت نمائی بازارپرقدرت ساخت و ساز، تعداد نادری از بناها ساخته شدند که توانستند تا اندازه ای نظر بازار را تغییر دهند و به دارايی های معمارانه ما به پیوندند. اما کجا کفاف دهد این بناهای نادر به تقاضاهای صادر شده از طرف آن بازار.
اگر بپذیریم که امروزه حرفه و حرفه مندی عبارتست از فعال شدن تخصص دانشگاهی در خدمت به جامعه، و از بهم پیوستن حرفه مندان سازمان های حرفه ای حضوری اجتماعی پیدا می کنند؛ و اگر بپذیریم که سازمان های حرفه‌ای علی القاعده نهادهائی هستند که حضوری محسوس در سطح ملی و محلی دارند، بعلاوه طرف مشورت قرار می گیرند و به عنوان فاعل و ناظر فعالیت های تخصصی به رسمیت شناخته می شوند. می توانیم به صورتی فشرده سه دوره از تولیدات سازمان حرفه ای معماران ایران را مقایسه کنیم ؛ سازمان حرفه ای معماران در دوره قاجار متاخر پس از مشروطه، سازمان حرفه ای معماران در دوران پهلوی اول و نیمی از پهلوی دوم و سازمان معماری حرفه مندان معاصردر نیم قرن حاضر(مجله اندیشه ایرانشهر- شماره های ۲۲ و ۲۳).

در جامعه قاجاری پس از مشروطه تمام تولیداتی که ساخته می‌شدند برای مصرف و همه آن ها برخوردار از ارزش های معمارانه بودند. در سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ معماران آن دوران، هم برای مصرف و هم برای بازار تولید می کردند ولی همچنان حضور تولیدات معمارانه در سطح شهرهای کشور به توسط سازمان حرفه ای معماران آشکار بود. در دو دوره قاجاری و پهلوی، معماری که اقدامی برای سازماندهی آگاهانه و خلاقانه فضاها و بناها محسوب می شد، شهرسازی را نیز در بر می گرفت و تعداد معماران با نیاز جامعه در توازن و تعادل منطقی بودند. پس از سال های ۱۳۴۰، یعنی در عصری که جامعه حرفه ای معماران را ما معماران و شهرسازان معاصر تشکیل داده ایم عمده تولیدات ما بی بهره از کیفیت های معمارانه شدند و به گسترش بازار ساخت و ساز رونق بخشیدند. در دوران معاصر، علیرغم افزایش روزانه انواع موسسات و دانشکده های معماری و شهرسازی در سراسر کشور و تعداد رو به تزاید معماران و شهرسازان صاحب مدرک، شهرسازی همچنان غائب از نظر و حجم تولیدات معمارانه بسیار بسیار اندک است. از سال های ۱۳۴۰ به بعد تا امروز توجه بازار ساخت و ساز به تولید معماری و ساختمان های با کیفیت و فضاهای شهری انسانی روز به روز کاهش یافته است. به نحوی که در سه دهه پایانی قرن چهارده شمسی می توان گفت که به تقریب ۹۵% معماران و مهندسان با تولید نازل ترین کیفیت های احداث در بازار ساخت و ساز ناپدید شده اند، تولید۴% از معماران برای شناساندن خود شان به جامعه مخاطب مورد نظرشان صورت می گیرد و کمتر از ۱% جامعه حرفه ای را معمارانی تشکیل می دهند که سعی می‌کنند با معماری، خود، جامعه و سرزمین خود را بشناسند و درین مسیر تولید کنند. فراموش نکنیم این درصد ها تغییر می کنند و مشخص است که مبارزه برای افزایش حضور معماری در جامعه شهری و روستائی کشور به توسط ۵ درصد ناپدید نشده در بازار ساخت و ساز همچنان فعال و رو به افزایش است.

خوش است روز معمار را با دوستان معمارمان بگذرانیم و به سخرانی ها و نمایشگاه ها برویم و احیانا به چندین کتاب فروشی سر بزنیم، از فردای روز معمارمی توانیم برای ۳۶۴ روز باقیمانده سال هر یک از ما بعنوان عضوی از اعضاء جامعه حرفه ای معماران معاصر ایران برای حضور فعال در مبارزه حرفه ای، نقشی برای آینده‌ی خود تعریف کنیم، در غیر اینصورت به توسط بازار مستغلات زمین و ساختمان تعریف و ناپدید خواهیم شد. این تعریف از نقش خود، تفکر و عمل در چگونه بازگرداندن معماری و شهرسازی به صحنه شهرها و روستاهای کشور را شامل می شود. بعلاوه نقش هر یک از ما می تواند در نسبت با چگونه حضور یافتن در صحنه های جهانی معماری نیز تعریف شود، که نمونه های پراکنده ای از این حضور جهانی را هم اکنون شاهد هستیم.

هرکدام از ما می توانیم برای تعریف نقشمان در جامعه حرفه ای معاصر و در مسیر به صحنه درآوردن معماری و شهرسازی شیوه هائی از تفکر و اقدام را تعریف کنیم. دستاورد چهل سال کنش حرفه ای را اینگونه می توانم خلاصه می کنم که کنش حرفه‌ای ترکیبی است متوازن از حضور دانش ، منش ، روش و بینش در درون هریک از ما حرفه مندان، که در این روزمعمار، مخاطب این گفتگو برای برخوردارشدن از این چهار شیوه رفتاری و تفکری، معماران معاصرهستند.

بسیاری از معماران با شنیدن عبارت ضرورت شناخت معماری گذشته ایران نگران می شوند. بهتر است این نگرانی را از خود دور کنیم. شناخت گذشته، بازگشت به گذشته نیست. چرا که بازگشت به گذشته اساسا غیر ممکن است. دانش بدست آمده از شناخت گذشته تحقق آینده مفید و خلاق ما را در سطح ملی و جهانی تضمین خواهد کرد (خانه- فرهنگ و طبیعت در معماری ایران- وزارت راه و شهرسازی- ۱۳۸۸). ما معماران باید به چنان دانشی از معماری و شهرسازی ایران و جهان مجهز شویم که هر خطی که می کشیم، هر بنا و فضائی را که می سازیم از سه خصلت برخوردار باشد: معماری باشد؛ ایرانی باشد و معاصر باشد.

امروزه معنای دانش معماری برای ما کمرنگ و حتی بی ارزش شده است چرا که ما معماران عموما به جمع آوری داده (data gathering) و آن هم بیشتر به جمع آوری تصاویر نماهای خارجی بناها اکتفا کرده ایم: تکیه بر داده و به داده جمع کن بدل شدن یعنی به پائین ترین سطح از دانائی رضایت دادن . حال آنکه برای تحقق معماری معاصر ایران نیازمندیم داده ها و اطلاعات جمع آوری شده را با تکیه بر دانش های لازم بطور مستمر و روزانه پردازش کنیم و سطوح پائین دانائی را به سطوح قابل اتکاء دانش، جهان بینی تا دست یابی به حکمت سرزمینی ارتقاء دهیم. کسب انواع مهارت های نرم افزارهای دیجیتالی هم در کمرنگ کردن نقش دانش تاثیر داشته و دارد. دانشگاه های معماری می توانند به نحوی در بر طرف کردن این نقطعه ضعف نقش ایفا کنند. نقش موسسات آمزش عالی آنست که دانش معماری را به شیوه نرم افزار های غیر ذیجیتالی در تعاملی سازنده وتکمیل کننده با نرم افزارهای دیجیتالی ارائه کنند.

 

کسب بینش توجه به آینده است. تفکر درباره آینده، و آینده را در عمل امروزمان درنظر داشتن. آینده ای که می آید و ما، هم امروز می بایست با آن در ارتباط باشیم. ما مسئول آینده هستیم. دانشی که در عمل، آینده را پرمخاطره و مختل می کند غیر قابل اتکاء و اعتماد است. با بینش مناسب می توانیم سلامت دانش را محک بزنیم.

منش حرفه ای مستقیما با وجدان حرفه مند در تماس است. منش، رعایت صداقت و اخلاق در عمل است. وقتی صداقت وجود نداشته باشد هم اینده به خطر می افتد، هم دانش کارائی خود را از دست می دهد و هم معماری محقق نمی شود. می توان غیبت معماری را به غیبت وجدان حرفه ای ربط داد. اما در نبود منش پیوستگی جامعه حرفه ای از بین می رود و ما به انبوهی از معماران جدا جدا بدل می شویم.

هر یک از ما بعنوان یک حرفه مند و برخوردار از دانش و بینش و منش لازم، باید روش حضور حرفه ای در جامعه را نیز بیاموزیم. حضور همزمان در هر سه حوزه تولیدی ۹۵ درصدی، ۴ درصدی و یک درصدی، حق هر معمار و شهرساز است. در روز معمار می توانیم از خود بپرسیم آیا مناسب ترین ومفید ترین شیوه حضور حرفه ای را در هریک ازین سه حوزه در مسیر منفعت رسانیدن به جامعه می دانیم و آنچه را اکنون انجام می دهیم در راستای منفعت اجتماعی است؟

این وضعیت در حالیست که نظام مهندسی و نظام دانشگاهی و نهادهای مدیریتی مرتبط با شهر و معماری تنها مجوز و مدرک صادر می‌کنند : اعم از مدرک تحصیلی ، مجوز اشتغال به کار و مجوز ساخت و ساز؛ اما پرسش ها و نیازهائی همانند اینکه این نهادها ما را چقدر حرفه ای بار می‌آورند و یا ما را چگونه در مسیر حرفه ای شدن قرار می دهند و آثاری که تولید می کنیم به چه میزان مثبت برای محیط زیست، مفید به حال جامعه و چه اندازه ماندگار هستند ، پاسخگو نیستند.

جان کلام آنکه اگر مشخص نکنیم که در انتظار چه نشسته ایم، وقتی خودمان ، نقش خودمان را تعریف نکنیم، وقتی در زندگی حرفه ای خودمان و برای خودمان پروژه نداشته باشیم؛ وقتی کنش حرفه ای ما در ترکیبی نا متوازن و یا در فقدان هر یک از چهار رکن دانش، بینش، منش و روش شکل بگیرد؛ بازار مستغلات زمین و ساختمان و سایت ها و ژورنال ها ما را تعریف و ناپدید خواهند کرد و با نام معمار و شهر ساز و به کام بازار مستغلات ساخت و ساز سراسر سرزمینمان را فرا خواهد گرفت. هم در روز معمار و هم در ۳۶۴ روز دیگر ما در حسرت دیگری بودن و چرا این جا اون جا نیست دوره می کنیم شب را و روز را… هنوز را …

از گفتمان حاکمیت و فرد تا گفتمان شهر و معماری/ غزال راهب

تذکر: به اشتراک گذاشتن متن زیر به منزله تایید محتوای آن توسط برنامه اسکان بشر دفتر تهران نیست و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.

اغلب آنان که از دور و نزدیک دستی بر معماری دارند، از خوانده ها و شنیده ها و دیده ها یقین دارند که معماری تبلور «زندگی» است در «فضا»، که «مکان» را می سازد و می پروراند. بازخوانی و بازتعریف قطعیتهایی که به باور ما رسیده اند، همواره راهگشاست؛ از این رو، به بهانه روز معمار بر آنیم که ردپای زندگی را در «زیست- مکان» امروزمان بازخوانی کنیم.

تکراری است، ذکر مصیب رخت بستن شاعرانگی و سبزینگی از مکانهای زیست امروزی؛ این که باد و آب و نور دیگر مهمانان عزیز خانه های ما نیستند و پنجره هایمان به جای آنکه تمنای بیرون باشند برای درون، فقط هستند که پاسخگوی ضوابط و قوانین باشند، اینکه شکوه و فخر فضا جای خود را به اجناس و اجزای تجملاتی بخشیده و خلاصه آنکه: «آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت»…

معماری تبلور کالبدی زندگی است. رابطه معماری، هر زمان (از گذشته تا امروز)، در رابطه با شهر در تناظر است با رابطه فرد با حاکمیت. به عبارت دیگر، معماری جزء است که در پیوند با اجزای دیگر، شهر را می سازد با نظامات حاکم بر آن؛ همچنان که افراد، اجتماع را می سازند در رابطه با نظام حاکمیت. توجه به این نکته لازم است که این رابطه و میزان ارزش و اعتبار آن، رابطه ای صرفاً تمثیلی نیست؛ بلکه رابطه ای عِلّی است. زیست- مکان و فرد مستلزم یکدیگرند ، همچنان که شهر و حاکمیت.

حاکمیت پایدار، برایند واقعی بردارهای اجزا است. کلیتی است که اصول خود را از احترام به یکایک ارزشهای فردی می گیرد و این ارزشها آمیخته با سابقه و زمینه هایی است که هر فرد با باورهای خود نماینده ای از آن محسوب می شود. نادیده گرفتن افراد در تصمیمات حاکمیتی و هدایت مردمان به عمل در چارچوبهای تعریف شده، هرچند که ممکن است در کوتاه مدت آرامشی را با خود به همراه داشته باشد، اما به از دست رفتن سرزندگی در کلیت جامعه خواهد انجامید. چنانچه بنیان اصول و قوانین حاکمیت براساس اصالت بخشیدن به بالندگی اندیشه های فردی شکل گرفته باشند، جامعه ای پویا را به ارمغان خواهند آورد و درغیر اینصورت، ناهماهنگی و به دنبال آن اغتشاش و یا سرخوردگی را به همراه دارد.

تحقق عینی «حاکمیت» در «شهر» و «افراد» در «ساختمانها»، پیوندی همه جانبه میان این چهار بخش برقرار می کند. معماری امروز جامعه ما در بستر چنین سازوکاری که ذکر آن رفت، شکل گرفته و درحال شکل گیری است. سهم معماری در نظام توسعه و عمران کشور ما کمرنگ تر از آن است که بتواند با آزادی لازم به بالندگی برسد و الگوهایی هویت ساز را شکل دهد. در مقیاس کلان، شهرسازی بدون آنکه فرایندی جزء به کل را در شکل گیری طی کرده باشد، چارچوبی غیر منعطف برای معماری ایجاد می کند و معمار موظف است که در این چارچوب که اصول آن در موارد بسیاری در تناقض با معماری بوم محور است، طرح بنا را در اندازد.

از طرف دیگر، معماری متعهد است به اصول استحکام، ایمنی و امنیت به عنوان نیازهای اولیه ای در جامعه ای که سطوح نیازهای انسانی در آن، کمتر به حد کمال نزدیک شده باشند، اصالتی بیش از اصول زیبایی و خودشکوفایی و خود شکوفایی یافته و اینگونه مفاهیم از سطح نیازهای متعالی به فانتزیهایی قابل حذف تقلیل می دهد…
معماری امروز در حال انقباض میان دو بردار است: چارچوبهای تعریف شده شهرسازی از بالا که اغلب برآمده از الگوی معماری بوم محور در فرایند جزء به کل نیستند؛ و از سوی دیگر الزامات فن مدار که محدودیتهای ساختاری را بر بنا حکم می کنند. معمار امروز در این میان، به جای آنکه در فضای ذهنی پویا و آزاد، خلاقانه طرح خود را دراندازد، دائم به دنبال ایجاد راهکار برای برون رفت از وضع موجود است و خلاقیت او در یافتن راه حل در میان خطوط حدی که برای او گذاشته اند، نمود می یابد.

گرچه تقید به الزامات علمی که دائم بر دقت آن افزوده می شود، اجتناب ناپذیر است؛ اما آنچه مهم است اصالت دادن به معماری در فرایند تصمیم سازیها است که می تواند شکل و ساختار طرحهای بالادست و پایین دست را به تبع خود تعریف کند. این مهم، صرفاً از طریق گفتمان شهر و معماری پیش از هرگونه تصمیم گیری حاکمیتی برای شهر حاصل می شود. شهر در پیوندی قوی و عِلّی با ساختار حاکمیت قرار می گیرد و معماری هنرمندانه و آزاد اندیشانه نیز تنها در تناظر با اصالت فرد شکل می گیرد. اصالت فرد در رابطه با نظام حکمروایی و به تبع آن، اصال معماری در رابطه با شهرسازی در ارزش نهادن به پیوندها و مفاهیم برگرفته از محیط و تاریخ و همچنین، اندیشه آزاد وی تعریف می شود.

انتشار گزارش “ارزیابی کشورهای آسیا و اقیانوسیه در زمینه توانمندسازی محیط شهری”

 

 

گزارش “ارزیابی کشورهای آسیا و اقیانوسیه در زمینه توانمندسازی محیط شهری” تلاشی است برای شناسایی فعالان و بازیگران اصلی شهرهای قرن بیست و یکم. این گزارش شامل بررسی روند شهرنشینی در آسیا و اقیانوسیه، معرفی چالش‌های شهرنشینی، نقش نهادهای محلی و جایگاه شهرها در دستیابی به توسعه پایدار شهری است. گزارش حاضر  با معرفی أصول و روش‌شناسی مطالعه، شاخص‌هایی برای ارزیابی توانمندسازی محیط کشورهای آسیا و اقیانوسیه و ارائه چشم اندازی کلی از این منطقه معرفی نموده است. از جمله این شاخص‌‌ها می‌توان به چارچوب قانون اساسی، نحوه نقل و انتقالات مالی، ظرفیت‌سازی نهادهای محلی، شفافیت، مشارکت مردمی، استراتژی شهری و مدیریت تغییرات اقلیمی اشاره کرد.

 

این گزارش در بخش ایران با همکاری مشترک میان دفتر هبیتات تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است. برای ارزیابی شاخص های ذکر شده در ایران ۳۱ پرسشنامه میان متخصصین دولتی و غیردولتی، اساتید و سازمان‌ها توزیع شد. در نهایت، ۲۰ پرسشنامه پاسخ داده شد و نتایج بر اساس مقایسه و تحلیل پاسخ‌ها نهایی شد. بر اساس این گزارش ایران با کسب امتیاز ۳۴ از ۴۴، دربالاترین رده طبقه‌بندی کشورهای آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته و پیشرفت قابل توجهی در زمینه سازگار کردن و توانمند سازی محیطی برای شهرها و دولت‌های محلی داشته است. با توجه به معیارهای ارزیابی شده، دو موضوع تدوین استراتژی ملی شهری و شفافیت در مدیریت دولت محلی برای تحقق بیشتر پایداری شهری پیشنهاد شده است.

 

برای دانلود گزارش اینجا کلیک کنید. 

کنفرانس وزرای آسیایی در مورد کاهش خطر سوانح

در ماه ژوئیه دولت‌های مناطقی که در معرض بیشترین سوانح طبیعی هستند در مغولستان دیدار خواهند کرد. در این کنفرانس ضمن بررسی پیشرفت در کاهش تلفات سوانح  در مورد تسریع تلاش‌ها برای آینده‌ی پایدار این مناطق شامل چگونگی پیشگیری از سوانح و مقابله با تغییرات اقلیمی گفتگو خواهند کرد.

 

برای مشاهده برنامه کنفرانس به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.preventionweb.net/files/56219_amcdrr2018programmeataglance2903201.pdf

وب سایت کنفرانس:

https://www.unisdr.org/conference/2018/amcdrr

برای ثبت نام در این کنفرانس به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.unisdr.org/conferences/2018/amcdrr/registration/form/register

 

 

نشست مروری بر تجربیات نهمین مجمع جهانی شهری کوالالامپور، مالزی

برنامه اسکان بشر ملل متحد با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی نشست مروری بر تجربیات نهمین مجمع جهانی شهری را در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در سالن شهید تهرانی مقدم، دانشگاه شهید رجائی برگزار می کند.

این نشست با حضور مهندس هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، سیامک مقدم، ریاست دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران، دکتر الهام فخاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران و نمایندگانی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، وزارت راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر تهران، جامعه دانشگاهی، بخش خصوصی و سایر همکاران برگزار خواهد شد.

 

آدرس محل برگزاری: آدرس محل برگزاری: تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

 

 

 

 

کتاب “سازمان‌دهی فرایندهای بازسازی پس از بحران: بازسازی مسکن پس از زلزله بم” نوشته دکتر فاطمه فرناز عارفیان منتشر شد

 

خانم دکتر فاطمه فرناز عارفیان در کتاب “سازمان‌دهی فرایندهای بازسازی پس از بحران: بازسازی مسکن پس از زلزله بم” با تلفیق ادبیات بین رشته ای گسترده ای در زمینه‌های مطالعات بحران، توسعه، مدیریت و نظریه سازمانی و مطالعه موردی عمیق، یک چارچوب تحلیلی برای سازماندهی برنامه های بازسازی پس از سانحه ارائه می دهد. هدف این کتاب کاهش ریسک بحران در آینده و رسیدن به اهداف دیگر بازسازی شهری است. همچنین این کتاب، نقش طراحی و مدیریت سازمانی را برای دستیابی به اهداف برنامه بازسازی در ایران پس از زلزله سال ۲۰۰۳ بم را بررسی می کند.

لینک تهیه کتاب:

https://www.springer.com/gp/book/9783319709109

 

در اولین جلسه گروه مروجان تغییر نگرش در حوزه حمل‌ونقل مطرح شد: تغییر نگرش در حوزه حمل‌ونقل با ۲۰ موضوع محوری در سال ۹۷

 

نخستین جلسه گروه مروجان تغییر نگرش در حوزه حمل‌ونقل به ریاست معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ساختمان شهید دادمان برگزار و ۲۰ موضوع محوری که باید در ۹۷ مورد توجه آحاد جامعه قرار گیرد نیز معرفی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نخستین جلسه گروه مروجان تغییر نگرش در حوزه حمل‌ونقل به ریاست مهرداد تقی زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با حضور جمعی از مدیران کل و مشاوران این معاونت، نمایندگان شورای روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی و چند تن از فعالان حوزه رسانه‌های تخصصی حمل‌ونقل در ساختمان شهید دادمان برگزار شد.

تقی زاده در ابتدای جلسه اظهار داشت: پروژه‌‌های گسترده‌ای در بخش برون‌شهری و درون‌شهری در حال انجام است و تصمیمات متعددی مرتبط با حمل‌و‌نقل در درون و بیرون بخش اتخاذ می‌شود که حجم بزرگی از سرمایه را نیز به خود اختصاص می‌دهد.

وی با طرح یک سؤال کلیدی مبنی بر اینکه «آیا تمام اقدامات در دست انجام، اقدامات ضروری و مهمی هستند و نمی‌توان اولویت‌های پرثمرتر و نتیجه‌بخش دیگری در حمل‌ونقل درون و برون‌شهری را برگزید؟» گفت: با توجه به مشکلات و محدودیت‌های بودجه همواره باید دنبال مهم‌ترین و پرثمرترین بود. ازاین‌رو پاسخ من به این پرسش باعث تعجب همگان شود؛ بسیاری از اقدامات از اولویت برخوردار نیستند و می‌توان اقدامات اولویت‌دار دیگری را انجام داد.

وی افزود: حتی برخی از تصمیمات و فعالیت‌های در دست اقدام در درون و بیرون بخش نه‌تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند بلکه باعث افزایش مشکلات هم می‌شود. به‌طوریکه‌ برخی از این اقدامات ۱۸۰ درجه با استانداردهای بین‌المللی متفاوت است؛ اما مبنی بر دلیل دلسوز نبودن و بی‌توجهی مسئولان نسبت به مردم کشور نیست؛ بلکه مشکلات بنا بر نگرش‌های غلطی است که در بسیاری از اذهان جامعه شکل گرفته و اقدامات نیز بر مبنای همان نگرش‌ها سال‌هاست که در حال رخ دادن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه فعالیت‌های حرفه‌ای خود در نهادها و سازمان‌های مختلف از شهرداری تهران و شرکت راه‌آهن تا وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: به‌طور مثال در زمینهٔ قیمت سوخت و خودرو در تمام کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه قیمت خودرو ارزان و هزینه استفاده آن بالاست، اما این مسئله در ایران کاملاً برعکس است.

تقی زاده تأکید کرد: همین مسئله باعث افزایش متوسط مصرف سوخت روزانه کشور از حدود ۵۰ میلیون به ۹۰ میلیون لیتر، افزایش آلودگی هوای شهرها، همچنین موجب اقدام کامیون‌ها و کشنده‌ها به حمل بار در مسافت‌های طولانی، مخاطره‌انگیز شدن تردد در جاده‌ها و در نهایت  باعث جلوگیری و ایجاد مانع بر سر توسعه حمل‌ونقل ریلی شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه «برای جلوگیری از این اتفاقات باید تغییر نگرش صورت بگیرد» تصریح کرد: باید قیمت خودروها از سواری تا سنگین از تولید داخل گرفته تا وارداتی کاهش یابد و هزینه استفاده از آن به‌طور معقول و منطقی افزایش یابد که در صورت چین اتفاقی مردم اعتراض نمی‌کنند. در واقع اعتراض مردم در برابر اظهارات دولت برای افزایش همزمان قیمت سوخت و خودرو بوده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم نگرش در زمینهٔ پارکینگ‌ها نیز گفت: مردم تصور می‌کنند که افزایش ظرفیت پارکینگ‌ها موجب رفع پاره‌ای از مشکلات می‌شود، درحالی‌که طبق نگرش جهانی این دوره، تعدد پارکینگ‌ها به شکل رایگان، محرک استفاده از خودرو شخصی است.

تقی زاده یادآور شد: درزمینهٔ تغییر نگرش‌ها در نظر داریم ۲۰ موضوع را طی سال ۹۷ مطرح کرده تا مورد توجه آحاد جامعه همچون اساتید و متخصصان دانشگاهی حمل‌ونقل و شهرسازی، مدیران ارشد حمل‌ونقل و شهرسازی، جامعه شهرسازان، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شوراهای عالی شهرسازی و ترابری و ترافیک، دانشجویان، اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهرداران و استانداران، صداوسیما و پلیس قرار گیرد و موجب همفکری مردم و مسئولان درزمینهٔ حمل‌ونقل شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ۲۰ موضوع تغییر نگرشی در حوزه حمل‌ونقل به شرح زیر است:
۱.  ترافیک و تردد در شهرهای حومه‌
۲.  قیمت خرید و هزینه استفاده از خودرو
۳.  مکان ایستگاه‌های راه‌آهن و پایانه‌ها و پارک‌سوارها
۴.  شهرسازی ریل‌پایه
۵.  توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی
۶.  پارکینگ
۷.  قطار‌های حومه‌ای
۸.  مترو نقش کلیدی سرفاصله و نظم و قابلیت اطمینان
۹.  حل مشکل آلودگی هوا
۱۰.  ایمنی راه‌ها
۱۱.   کمبود اتوبوس‌های درون‌شهری
۱۲.  توسعه دوچرخه‌سواری
۱۳.  فرهنگ‌سازی ترافیک
۱۴.  طرح زوج و فرد
۱۵.  مدیریت توسعه ترانزیت و نقش عوامل مرتبت با آن
۱۶.  کریدور کلید ترانزیت کشور
۱۷.  جذب سرمایه داخلی و خارجی
۱۸.  بنادر ریل‌پایه
۱۹.  الگوی موفق TOD
۲۰.  ارزیابی تأثیرات اجتماع- فرهنگی طرح‌ها و اقدامات

شایان‌ذکر است، جریان‌سازی موضوعات تغییر نگرش از طریق برنامه‌های چالشی رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب، شبکه‌های اجتماعی مجازی، همچنین در قالب کنفرانس‌های خبری، کلیپ‌های تصویری، پیام‌های صوتی، مطالب نوشتاری، سمینار‌ها و کارگاه‌های آموزشی شکل خواهد گرفت.

 

مجله شماره ۷۱ ماه مارس انتشارات شبکه فعالیت‌های بشردوستانه (Humanitarian Practice Network) منتشر شد

انتشارات موسسه شبکه فعالیت‌های بشردوستانه (Humanitarian Practice Network)  یک انجمن مستقل است که در آن کسانی که فعالیت میدانی دارند، مدیران و سیاست گذاران بخش انسانی، اطلاعات، تحلیل‌ها و تجربه‌های خود را به اشتراک می گذارند.

 

برای دانلود این مجله اینجا کلیک کنید.

آغاز پایش برنامه‌های دستیابی به «جوامع و شهرهای پایدار» در منطقه آسیا و اقیانوسیه

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) با همکاری برنامه اسکان بشر ملل متحد از طریق واحد جهانی رصد شهری، کارگاه آموزشی منطقه‌ٔ آسیا و اقیانوسیه را در زمینه شاخص‌های سکونتگاهای انسانی «آرمان جوامع و شهرهای پایدار» را در تاریخ ۲۶ تا ۲۹ مارس سال  ۲۰۱۸ در مرکز کنفرانس سازمان ملل متحد (UNCC) در بانکوک برگزار کرد.

این کارگاه با هدف تقویت ظرفیت مأمورین آمار ملی، مقامات وزارتخانه‌ها، تصمیم گیرندگان شهری، کارشناسان شهری و کارشناسان در زمینه جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی شاخص‌های سکونتگاهای انسانی در منطقه آسیا-اقیانوسیه برگزار شده است. این امر از طریق بهبود دسترسی شهرها و مناطق شهری به داده‌ها و آمار موجب تقویت نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر شواهد موجود در شهرهای منطقه می شود. تقویت سیستم‌های آماری ملی و منطقه‌ای برای ارزیابی و گزارش شاخص‌های سکونتگاه‌های انسانی با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از سطح شهرها و مناطق شهری کمک می کند که هیچ شهروندی در این برنامه نادیده گرفته نشود.

 این  کارگاه آموزشی بر تقویت ابزارهای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه ( UNESCAP) و برنامه اسکان بشر ملل متحد (شامل: ابتکار شکوفایی شهری، نمونه ملی شهرها، مدل خطر بلایا)، تسهیل به اشتراک گذاشتن تجربیات و پیشرفت کشورها  در پایش شاخص های سکونتگا‌های انسانی و کمک به شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های کشورها متمرکزبود.

این کارگاه آموزشی با حضور بیش از ۳۰ شرکت کننده از نمایندگان مراکز آمار ملی کشورهای  بنگلادش، اندونزی، لائوس، مالدیو، نپال، سنگاپور، سریلانکا، میانمار، فیلیپین، تایلند، ویتنام، بوتان، آذربایجان، قزاقستان، افغانستان، کامبوج، ایران، مغولستان، پاکستان، شرکای کمیسیون هوایرو،‌ شهرهای متحد و دولت‌های محلی (UCLG)، سازمان کمیترن هبیتات، سازمان بین‌المللی زاغه نشینان (SDI) ، بخش «محیط زیست و توسعه» کمیسیون  اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد تشکیل شد.

پیام اصلی شرکت کنندگان این کارگاه این بود که: “برای توسعه و تقویت تعهدات و سازوکارهای موجود، نیازمند تلاش مشترک کشورها و شرکا هستیم تا از طریق جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی تا مرحله اجرا، از وجود سیستم‌های هماهنگ شده نظارت بر«آرمان جوامع و شهرهای پایدار» اطمینان حاصل کنیم.”

سخنرانی های این کارگاه در لینک ریز قابل دسترسی می باشند:

https://drive.google.com/drive/folders/0B87QMWwLVgkKZDZsRUl4UjZUNUk?usp=sharing

 

کارگاه مشترک و نشست تخصصی شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید ایران و شرکت دولتی زمین و مسکن کره جنوبی برگزار شد

کارگاه مشترک و نشست تخصصی شرکت عمران شهرهای جدید ایران و شرکت دولتی زمین و مسکن کره جنوبی با موضوع شهرهای جدید و با همکاری سازمان‌های مختلف از جمله دفتر هبیتات تهران در تاریخ ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ در تهران برگزار شد.

 

پس از افتتاحیه کارگاه شهر جدید – شهر هوشمند در روز اول که با حضور جناب آقای مهندس طاهر خانی، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید، سفیر کشور کره جنوبی در ایران و ریئس هیات کره ای انجام شد، کارشناسان و متخصصین کره و ایران به انتقال تجارب خود در زمینه شهرهای جدید پرداختند. نمایندگان کره جنوبی به روند برنامه ریزی و توسعه شهرهای جدید هوشمند و نقش آن‌ها در برنامه آمایش سرزمین کره جنوبی اشاره کردند و نمایندگان کشور ما نیز در خصوص تجربه شهرهای جدید در ایران و سیاست شهرهای جدید و چشم انداز آینده در خصوص نسل دوم شهرهای جدید توضیحاتی ارائه نمودند.

 

در روز دوم این برنامه،  روش‌های تأمین مالی احداث شهرهای جدید کره جنوبی و نحوه برنامه ریزی و مدیریت آن‌ها، روش‌های تأمین مالی شهرهای جدید ایران و امکان احداث شهرهای جدید هوشمند در ایران مورد بحث قرار گرفت و در انتهای جلسه پرسش و پاسخ انجام شد. سارا حبیبی، برنامه ریز شهری و منطقه ای دفتر هبیتات تهران در این جلسه به معرفی رویکرد هبیتات در زمینه شهر هوشمند، معرفی سیاست ملی شهری ایران و جایگاه شهرهای جدید در تدوین استراتژی شهرهای هوشمند در این پروژه پرداختند.

 

 

پس از برگزاری کارگاه فوق، نشست شهر جدید – شهر آینده در بعد از ظهر روز ۲۲ فروردین در دانشگاه تهران برگزار شد که در این کارگاه تجربه کره جنوبی در خصوص انتقال پایتخت اداری ارائه شده و توسط اعضای پنل و شرکت‌کنندگان به بحث گذاشته شد.

بیانیه مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد به مناسبت روز بین المللی «ورزش برای صلح و توسعه»

 

 

متن بیانیه خانم مایومونا محد شریف، مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد به مناسبت روز بین المللی «ورزش برای صلح و توسعه»:

 

 

امروز ما روز جهانی «ورزش برای توسعه و صلح» را جشن می گیریم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با احترام به بزرگداشت افتتاحیه بازی‌های المپیک دوران مدرن در ۶ آوریل سال ۱۸۹۶ در آتن (یونان) این روز را به عنوان روز بین المللی «ورزش برای توسعه و صلح» برگزیده است. اعضای سازمان ملل با تصویب این روز  اثرات مثبت ورزش در ترویج حقوق شهروندان و توسعه اجتماعی و اقتصادی را به رسمیت شناختند.

 

برنامه اسکان بشر ملل متحد از ورزش به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تعامل مثبت زنان و مردان جوان استفاده می کند. ورزش قدرت جذب، الهام بخشی و تحرک دارد. ورزش یکپارچگی اجتماعی و توسعه اقتصادی مخصوصا در جوامع منزوی شده را ترویج نموده، در عین حال شبکه‌های اجتماعی را تقویت و صلح، بردباری و عدالت را ترویج می کند.   

ورزش به عنوان یک نیروی اقتصادی، فرصت‌های اشتغال فراهم می کند و به طور موثری فقر شهری را کاهش می دهد. برنامه اسکان بشر ملل متحد به وسیله برنامه مشترک اشتغال جوانان سومالی (YES) از طریق ورزش و فراهم کردن مجموعه‌ای گسترده از مهارت‌های قابل عرضه در بازار برای جوانان، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می کند. برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، در شرایط آسیب پذیر و پس از جنگ، ایجاد فرصت‌های نو و متنوع برای توانمندسازی جوانان بسیار مهم است.

برنامه اسکان بشر ملل متحد نه تنها مردان و زنان را در فعالیت‌های ورزشی مختلف مشارکت می دهد بلکه به طور مستقیم برای تأمین فضاهای ورزشی با جامعه همکاری می کند. تأمین فضا در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیر رسمی، مخصوصا در طولانی مدت بسیار دشوار است. با این حال، وقتی ابزار مناسب در اختیار جوامع قرار گیرد، آن‌ها می توانند در تامین این فضاها و قرار دادنشان در اختیار عموم موفق باشند.

 

یکی از این گونه مثال‌ها، زمین فوتبال «زاغه آنتونیو گوترش» در سکونتگاه غیر رسمی ماثاره در کشور نایروبی است که در روز بین المللی زن در سال ۲۰۱۷ توسط دبیر کل سازمان ملل متحد افتتاح شد. این زمین فوتبال در خدمت محله ملانگو کوبوا است  که بیش از ۴۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد. جمعیت این محله عمدتا کودکان و نوجوانان هستند.

 

 

من مفتخر بودم که با مردان و زنان جوان این محله فوتبال بازی کنم. مشاهده کردم که آن‌ها از ایجاد این فضای عمومی و اینکه این فضا برای آن‌ها فرصت همکاری به عنوان یک گروه را ایجاد کرده است احساس غرور می کنند.  با الهام گرفتن از این موفقیت، برنامه اسکان بشر ملل متحد در شهرهای درگیر جنگ مثل موگادیشو، فضاهایی برای ترویج صلح و پایداری ایجاد کرده است.

من همه افراد جوان و پیر را به شرکت در فعالیت‌های ورزشی تشویق می کنم، و از دولت‌ها در همه سطوح می خواهم که چنین فضاهایی که باعث ترویج و حمایت از سلامت اجتماعی و فیزیکی جوامع می شوند را فراهم کنند.

ثبت‌نام در هشتمین آکادمی سالانه سرپناه با موضوع پیشگیری از اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی: ۱۲-۱۶ شهریور ۱۳۹۷

 

 

از تصمیم گیرندگان، مدیران و مقامات ارشد دولتیِ شریکِ برنامه اسکان بشر  ملل متحد دعوت می شود که در هشتمین آکادمی سالانه سرپناه با موضوع پیشگیری از اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی که توسط آرکادیس و برنامه اسکان بشر ملل متحد برگزار می شود، ثبت نام کنند.

امسال آکادمی سالانه سرپناه در تارخ ۱۲-۱۶ شهریور ۱۳۹۷ در شهرهای آمستردام و روتردام کشور هلند برگزار خواهد شد. موضوع  امسال آکادمی «پیشگیری از اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی: پیشنهادهایی برای شهرها» خواهد بود.

برای ثبت نام، متقاضیان فرم ثبت نام تکمیل شده را به ایمیل [email protected]  ارسال کنند. آخرین فرصت ثبت‌نام ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ است. متقاضیان منتخب نیز می بایست مطالعه موردی خود را به صورت پاورپوینت تا تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ارسال کنند.

تمامی هزینه‌های آکادمی شامل هزینه سخنرانی‌ها، بازدیدها، غذا و رفت و آمد محلی، توسط آرکادیس تامین خواهد شد.

تعداد محدودی از شرکت کنندگان که توانایی تهیه بلیط را ندارند، بنا به توصیه برنامه اسکان بشر  ملل متحد، برای تهیه بلیط و محل اقامت حمایت‌های مالی دریافت می کنند. توجه داشته باشید که انتخاب شرکت‌کنندگان رقابتی بوده و تعداد حمایت شوندگان محدود خواهد بود.  

 

برای دانلود  بروشور آکادمی سرپناه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 

 

 

برگزاری کارگاه و نشست تخصصی شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید ایران

 

شرکت عمران شهرهای جدید ایران و شرکت دولتی زمین و مسکن کره جنوبی کارگاه مشترکی در زمینه شهر جدید – شهر هوشمند در تاریخ ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد کرد.  این کارگاه حل محورهای زیر خواهد بود:

روندهای توسعه و برنامه‌ریزی در شهرهای هوشمند

روشهای تامین مالی ساخت شهرهای جدید

تجارب و توصیه‌ها برای شهرهای جدید

شهرهای جدید و برنامه‌ریزی فضایی

 

 

 

روز چهارشنبه 22 فروردین 1397 نیز سمینار تجربه انتقال پایتخت اداری در کشور کره جنوبی در دانشگاه تهران برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید در این سمینار تجربه انتقال پایتخت اداری در کشور کره جنوبی  مطرح خواهد شد.

 

 • لازم به ذکر است که حضور در کارگاه شهر جدید – شهر هوشمند نیازمند دعوت و ثبت‌نام قبلی بوده، اما شرکت در سمینار تجربه انتقال پایتخت اداری در کشور کره جنوبی که در دانشگاه تهران برگزار می شود برای عموم آزاد است. محل برگزاری این سمینار تالار شهید آوینی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.

ملاقات دولت‌مداران آسیا در مغولستان برای مقابله با اثر بلایای طبیعی

 

نخست وزیر دولت مغولستان و نماینده ویژه سازمان ملل برای کاهش خطر بلایا در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۸ طی ملاقاتی در مورد کنفرانس وزرای آسیایی در کاهش خطر بلایا گفتگو کردند. دولت‌مداران خطرپذیرترین منطقة جهان، در ماه ژوییه سال جاری، در مغولستان گرد هم می‌آیند تا پیشرفت کاهش خسارات بلایا را بررسی نموده و جهت تسریع تلاش‌های حیاتی برای آینده پایدار منطقه، چگونگی پیشگیری از وقوع بلایا و مقابله با تاثیرات تغییر اقلیم را به بحث بگذارند.

دولت مغولستان با همکاری دفتر کاهش بلایای سازمان ملل متحد (UNISDR) از ۳ تا ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ با شعار ” پیشگیری از خطرات سوانح: حمایت از توسعه پایدار” در شهر اولان‌باتور، میزبان کنفرانس وزرای آسیایی در کاهش خطر بلایا خواهند بود.

حدودا ۱/۳ تریلیون دلار از سرمایه های منطقه بین سال‌های  ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۶ در پی سوانح از میان رفته است. در سال ۲۰۱۷ نیز بیش از ۲۰۰ سانحه عمده،  زندگی ۶۶/۷ میلیون نفر را متاثر کرده و جان ۶۵۴۳ نفر را هم گرفته است.

در این منطقه با وجود سطح بالای فقر، تغییرات اقلیم، رشد شهرنشینی سریع و قرار گرفتن در برابر طیف وسیعی از مخاطرات طبیعی شامل خشکسالی، سیل، گردباد، زلزله و امواج گرما، خطر بلایا تشدید می یابد.

نخست وزیر مغولستان آقای خورلسوخ اوخنا بیان نمودند:” اعضای سازمان ملل از سه سال پیش چارچوب سندای را برای کاهش مخاطرات بلایا به عنوان نقشه‌ای جامع جهت کاهش خسارت سوانح پذیرفتند. ما در آسیا یک برنامة محلی برای پیاده‌سازی این سند داریم و این کنفرانس فرصت مناسبی برای دولت‌ها و شرکای آن‌ها جهت بررسی پیشرفت‌ کاهش افراد آسیب‌دیده از بلایا و مهار خسارات اقتصادی است.”

آقای خورلسخو اوخنا که در سال ۲۰۱۷ در پلاتفرم جهانی کاهش خطر در بلایا به عنوان پیشروی UNISDR معرفی شد، اضافه کرد: “این کنفرانس همچنین یک پیشرفت مهم برای همکاری‌های منطقه‌ای و فرامرزی برای کاهش خطر بلایا و اقدام در راستای تغییرات اقلیم می‌باشد. موفقیت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و کلیات دستوالعمل ۲۰۳۰ در مسیر توسعه پایدار، در گروی پیشرفت در آسیا است.”

خانم مامی میزوتوری، نماینده ویژه سازمان ملل برای کاهش خطر بلایا نیز بیان داشتند: ” کنفرانس وزرای آسیایی منجر به تدوین برنامه‌ای عملی برای پیشرفت دو سال آینده خواهد شد. این برنامه شامل تمرکزی نو بر اهداف چارچوب سندای است؛ با هدف افزایش تعداد کشورهایی که تا سال ۲۰۲۰، استراتژی‌هایی را در سطح کشوری و منطقه‌ای برای کاهش خطر خواهند داشت. از آنجا که این تلاش‌ها برای پایش پیشرفت‌های همسو با اهداف کاهش خسارات سوانح در چارچوب سندای صورت می‌گیرد؛ رهبری آسیا در این حوزه‌ی مهم حیاتی است.”

خانم لورتا هیبر گیراردت، رئیس دفتر منطقه‌‌ای آسیا و اقیانوسیه کاهش بلایای سازمان ملل متحد بیان نمودند: ” بدترین بلایایی که می‌توانند به وقوع بپیوندند، هنوز حادث نشده اند. اهمیت کاهش ریسک در آسیا به سبب سطح بالای معرضیت در برابر خطر بیشتر است. همزمانی «برگزاری جلسه وزرای آسیایی» با راه اندازی «پایش چارچوب سندای» در ماه مارس بسیار بهنگام است چرا که این برنامه ابزاری آنلاین است که به کشورها امکاندارائه گزارش پیشرفتشان در کاهش خسارات بلایا را در برابر اهداف چارچوب سندای فراهم می‌آورد.”

انتظارمی‌رود بیش از ۳۰۰۰ نماینده در این مراسم شرکت نمایند و دولت‌ها بیانیه اولان‌باتور را بپذیرند و گروه ذینفعان هم داوطلبانه اعلان همکاری نمایند.

از ویژگی‌های کلیدی این کنفرانس، «مسابقه ویدیویی کاهش خطر بلایا در آسیا» است که به نمایش نمونه‌های موفق «تاب‌آور سازی» در سطح ملی، محلی و مردمی خواهد پرداخت. آقای انختووشین اولزیسایخان، معاون نخست‌وزیر مغولستان و رییس جلسه وزرای آسیایی در کاهش خطر بلایا، در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸، در افتتاحیة این مسابقه در شهر اولان‌باتار، جامعه بین‌المللی را برای به اشتراک گزاری آموخته‌ها و نوآوری‌ها از طریق تجارب خوب و درس‌آموخته‌ها در زمینه مدیریت خطر بلایا و حمایت همه جانبه از چارچوب سندای فراخواندند.

این کنفرانس توسط بسیاری از سازمانهای همکار حمایت خواهد شد و شامل بخش وزرا، نشست‌های موضوعی و فنی، رویدادهای مهم و جلسات عمومی می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا به سایت زیر مراجعه فرمایید:

http://www.unisdr.org/amcdrr2018

 

برگزاری دوره آموزش پزشکی در بحران سال ۲۰۱۸

 

 

 

مرکز استعدادهای درخشان و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، از ۸ تا ۱۶ فروردین دوره آموزش پزشکی در بحران سال ۲۰۱۸ را، با همکاری دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-HABITAT) و مدرسه‌ی پزشکی در بحران (Medicine in Extremes)، پزشکان بدون مرز (MSF)، سازمان هلال احمر ایران و پروژه هیرویک ایمجینیشن(HIP) برگزار می‌نماید. دانشجویان پزشکی و پرستاری ایرانی، آلمانی، اتریشی و بلغاری با کسب تجربیات حرفه‌ای از پزشکان بدون مرز و روانشناسی در بحران از پرفسور زیمباردو از دانشگاه استنفورد و موسسس پروژه هیرویک ایمجینیشن مبانی اورژانس‌های پزشکی و مدیریت بحران را فرا می‌گیرند.

در این دوره  دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-HABITAT) نیز در سیزدهم فروردین ۱۳۹۷ در راستای آموزش، شناسایی و ارزیابی خطرات سوانح بر نظام سلامت و مدیریت آن، در سوله ستاد مدیریت بحران منطقه  ۶ تهران مستقر در پارک لاله و بخش آموزش مرکز قلب تهران به همکاری با برگزارکنندگان این دوره آموزشی پرداخت.

خانم ماریا دتسنکو “مدیر مرکز اطلاعات سازمان ملل ایران” پس از شناساندن سازمان ملل و زیر مجموعه‌های آن، حوزه فعالیت‌های پزشکان و پرستاران در این سازمان را معرفی و در انتها  به کمک‌های این سازمان در حوادث پیشین در کشور اشاره نمود. دکتر فرهنگ شعفی نیز در ادامه به معرفی اخلاق حرفه‌ای پرداخت. دکتر مجرب عضو انجمن مخاطره شناسی ایران نیز با ارائه‌ای مفهومی ساده از مخاطرات لرزه‌ای اهمیت ساخت ایمن بیمارستان‌ها را برشمرد. در ادامه دکتر مهمت آکدوغان “مشاور دفتر حوزه کاهش خطر بلایا دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل” ابتدا با ارائه تاریخچه‌ای از اثر سوانح بر نظام سلامت در کشورهای جهان به خصوص ایران با استفاده از کار گروهی به شناساندن سطوح عملکردی، عناصر سازه‌ای و غیر سازه‌ای و به طور کلی عمده مباحث مهم و انتخابی در مهندسی عمران پرداخت.

سرانجام شرکت‌کنندگان با حضور در مرکز قلب تهران و شناختن مباحث عملکردی کاهش خطر در بخش آموزش آن بیمارستان، در راستای درک عملی از بخش اورژانس و تاسیسات (مولدهای انرژی، دیگ‌های بخار، تابلو برق‌ها و آسانسورها) آن سازمان بازدید نمودند.

 

 

 

دومین کارگاه مذاکره و تبادل نظر در مورد گزارش شناخت سیاست ملی شهری در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد

 

 

دفتر هبیتات تهران، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶- برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دومین کارگاه مذاکره و تبادل نظر در مورد گزارش شناخت سیاست ملی شهری را  در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶در سالن اجتماعات وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد. گزارش شناخت سیاست ملی شهری توسط خانم گیتی اعتماد، مشاور طرح، تهیه شده است. اعضای این جلسه شامل همکاران هبیتات و اعضای کمیته ملی اسکان بشر متشکل از وزارت‌خانه‌ها و نهادهای متعدد بودند.

در این کارگاه آقای علی چگنی،  مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، پس از خوش‌ آمدگویی توضیحات کلی مختصری در مورد کلیات جلسه مطرح کردند. چگنی گفت: سیاست ملی شهری یک همکاری سه جانبه بین کشور کره جنوبی، دبیرخانه کمیته ملی اسکان بشر و دفتر هبیتات تهران برای تدوین سیاست ملی شهری و استراتژی توسعه شهرهای هوشمند است. برای شروع این پروژه ابتدا می بایست یک گزارش شناخت اولیه تهیه شود. او تاکید کرد که گزارشجلسه امروز کارگاه دوم فاز شناخت بوده و کارگاه نهایی این مرحله در اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.

آقای سیامک مقدم، رئیس دفتر هبیتات تهران، در ادامه کارگاه تاکید کردند که گزارش شناخت، مرحله ابتدائی گزارش است و به هیچ وجه سیاست ملی شهری و سند نهایی نیست.  در واقع سند سیاست ملی شهری در دو یا سه سال آتی پس از برگزاری کارگاه‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی و تعاملات با ذینفعان مختلف تهیه خواهد شد. وی افزود: پس از برگزاری این کارگاه و اعمال نظرات مختلف در کارگاهی دیگر در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور همکاران هبیتات تهران از نایروبی این سند مجددا به بحث گذاشته می شود. مقدم گفت: گزارش نهایی باید مورد تایید وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی هبیتات در جمهوری اسلامی ایران باشد.

 

پس از معارفه شرکت‌کنندگان، خانم گیتی اعتماد دومین گزارش شناخت سیاست ملی شهری را ارائه دادند و تا پایان این کارگاه تعدادی از سازمان‌ها ونهادهای همکار با هبیتات و وزارت راه وشهرسازی نظرات وپیشنهادات خود را در مورد گزارش تهیه شده بیان کردند. این جلسه با حضور نمایندگانی از کمیته ملی اسکان بشرو همکاران هبیتات از جمله معاونت مسکن و ساختمان، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید، پژوهشکده سوانح طبیعی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان نظام مهندسی و ساختمان تهران، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، دبیرخانه مجمع کلانشهرهای تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران شهر تهران، سازمان نوسازی شهر تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و جامعه مهندسان مشاور ایران تشکیل شد.

مایکل بلومبرگ به عنوان نماینده ویژه اقدامات اقلیمی انتخاب شد

 

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، مایکل بلومبرگ از ایالت متحده امریکا را به عنوان نماینده ویژه اقدامات اقلیمی منصوب کرد. مایکل بلومبرگ از اقدامات و استراتژی‌های اقلیمی دبیر کل و برنامه‌ ریزی‌های لازم برای برگزاری نشست اقلیمی سال ۲۰۱۹ که در مقر سازمان ملل تشکیل خواهد شد حمایت خواهد کرد. نشست اقلیمی  سال ۲۰۱۹ عملکردهای قوی تر و بلند پروازانه تر به سمت اهداف اقلیمی سال ۲۰۲۰ را فراهم خواهد خواند. این نماینده در جهت اجرای سریعتر و بهتر توافق نامه پاریس در چارچوب توسعه پایدار تلاش خواهد نمود.

 دبیر کل،‌ مدیران دولت‌ها، تجارت، اقتصاد و سازمان‌های غیر دولتی را  به اجرای سریعتر توافق نامه پاریس دعوت خواهد کرد تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۲۰  کاهش دهند. دبیر کل و آقای بلومبرگ چشم انداز مشترکی را برای جلوگیری هرچه سریعتر از انتشار گازهای گلخانه‌ای است و کاهش دو درجه سانتی گرادی آن دنبال می کنند. اقدامات اقلیمی، شامل اقدامات شهرها و زیر مجموعه‌های ملی‌ آن‌ها، نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای ایجاد تغییرات اقلیمی دارند.

آقای بلومبرگ پیش از این در حرکتی نواقدامات دولت‌ها، شهرها و شرکت های تجاری و دیگر عاملان غیرملی در ایالات متحده برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای شان را هم راستا با اهداف توافق‌نامه پاریس جمع‌بندی و ارزیابی می کردند.

آقای بلومبرگ صدوهشتمین شهردار شهر نیویورک از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ بودند. آقای بلومبرگ در سال ۲۰۰۷ به عنوان شهردار، کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد را در شهر بالی کشور اندونزی مورد خطاب قرار داد.

 

 

آب رفته بر می گرده!

 

از تمدن های باستانی تا شهرهای مدرن امروز، آب یک عنصر کلیدی بوده که به تمدن انسانی قدرت رشد، رونق وشکوفایی داده است. در کشور ایران استفاده نادرست از منابع آبی و شرایط اقلیمی ایران که سبب خشکسالی‌های مکرر در این کشور بوده، آب ایران ومخصوصا کلان شهر تهران را در وضعیت بحرانی قرار داده است.  در سالیان قبل تهران روستایی بزرگی بود که بین شهر ری وکوهپایه‌های البرز قرار داشت. امروزه تهران، قلب اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران است و بسیاری از مردم در رویایشان زندگی در این کلانشهر را تصور می‌کنند. براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن، شهر تهران در سال ۱۳۹۵ بیش از ۸ میلیون جمعیت دارد که این جمعیت متعاقبا به حجم زیادی آب نیاز دارند. علاوه بر رشد جمعیت وتوسعه شهر نشینی و فعالیت‌های مرتبط در این شهر نیاز به منابع آبی را افزایش داده است.

تهران بزرگترین پایگاه جمعیتی در کشور را دارد که در کنار هیچ رودخانه‌ پرآبی بنا نشده و منابع آب آن محدود گزارش شده است. بحران ۱۵ ساله آب در ایران روز به‌ روز افزایش یافته و این در حالی است که پایتخت با بیشترین تهدیدها به نوعی تبدیل به مهم‌ترین دغدغه برای مسئولان کشور شده است که اگر از هم اکنون تدابیر لازم برای این مساله اندیشیده نشود قطعا با مشکلات بسیار زیادی در آینده روبرو خواهیم شد.

این موضوع سبب می گردد که توجه به جلوگیري از اتلاف آب در بخش های کشاورزی و شرب، افزایش راندمان بهره برداری، تغییر الگوی مصرف، بازسازی و نوسازی شبکه های آبرسانی شهری، استفاده از  آب های مازاد و مصرف شده، بازچرخانی و تصفیه فاضلاب، استفاده از آب های غیر متعارف، جلوگیری از آلودگی منابع آب، جلوگیری از کاهش افت سفره‌ها، افزایش ضریب تغذیه و نفوذ به سفره‌ها و انجام فعالیت های تغذیه مصنوعی، انتقال آب از دور دست برای مناطق خشک و کم آب، تنظیم برنامه های مبارزه با خشکسالی و تامین آب در شرایط بحران در دستور کار امور مرتبط با آب قرار گیرد.

شرکت آب و فاضلاب استان تهران در زمینه تامین ،تصفیه  وتوزیع آب در پایتخت کشور و تدارک برنامه های استفاده بهینه از آن عملکردهای قابل توجهی داشته است.  در راستای تفاهم نامه منعقد شده فیمابین شرکت آب و فاضلاب استان تهران و دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات)، آقای مارتین خوزه لوئیس مشاور ارشد هبیتات در حوزه آب و سرپرست Global Water Operators’ Partnerships Alliance مشارکت بهره برداران جهانی آب GWOPA در تاریخ ۶ اسفند  جهت اجرائی شدن تفاهم نامه ، حمایت و پشتیبانی علمی و فنی در حوزه کلی تفاهم نامه و همچنین بازدید و طراحی دوره های آموزشی و ارتقای ظرفیت فنی به دعوت شرکت آب و فاضلاب استان تهران  به ایران آمدند.

اقای مارتین خوزه لوئیس به همراه تیم تخصصی دفتر هبیتات تهران از تاسیسات جمع آوری ،تونل انتقال غرب و تصفیه خانه فاضلاب غرب و جنوب تهران در تاریخ ۷ اسفند بازدید کردند. در این بازدید در خصوص حرکت به سمت مبادله‌ی اطلاعات درسطح بین المللی و اعزام نیروی آموزشی مذاکراتی انجام شد. از آنجایی که منابع انسانی  مهمترین مولفه موثر در توسعه است، آموزش و فرهنگسازی افراد جامعه در کنار استفاده بهینه از سرمایه های اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار لازم وضروری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات کلی خط فاضلاب غرب تهران:

تونل فاضلاب غرب تهران که با هدف جمع‌آوری فاضلاب مناطق مرکزی و غرب آغاز شده، و هزینه اجرای آن از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی تامین می شود . مساحت  تحت پوشش این تونل بالغ بر ٢٠ هزار هکتار و جمعیتی در حدود ٥/٣ میلیون نفر است مسیر تونل انتقال فاضلاب غرب تهران از تقاطع خیابان سی متری جی با  بزرگراه آیت‌ا… سعیدی آغاز و تا بازار مبل یافت‌آباد امتداد می‌یابد، در ادامه پس از اجرا در بلوار معلم تا ضلع شمالی بزرگراه آزادگان پیش می‌رود و در حاشیه ضلع شمالی بزرگراه امتداد یافته و از رودخانه کن عبور می‌نماید.  این تونل با عبور از عرض بزرگراه آزادگان در نهایت در حاشیه ضلع جنوب شرقی اتوبان ساوه تا محل تصفیه‌‌خانه غرب تهران (فیروزبهرام) امتداد دارد و قادر است تا حداکثر دبی ۲۲/۱۷ متر مکعب بر ثانیه را به محل تصفیه خانه فاضلاب منتقل نماید. تونل غرب در عمق متوسط ۱۵تا  ۳۴ متر و با قطر ۳۰۰۰ تا ۳۶۰۰ میلی‌متر اجرا می‌شود که  این تونل با توجه به مطالعات محیطی و مشخصات هندسی مسیر، برای اولین بار در کشور با بهره گیری از دستگاه تی بی ام سگمنت گذاری حفاری شده که با بتن مسلح پیش ساخته ( سگمنت ) به همراه لایه ضد خوردگی پوشیده می شود.

شایان ذکر است حفاری مکانیزه به لحاظ سرعت پیشروی بالا و دسترسی های کمتر، نسبت به روش های سنتی تونل سازی برتری دارد و بلافاصله پس از حفاری، با استفاده از سگمنت های پیش ساخته و بتن مسلح، بخش های حفاری شده بصورت اتوماتیک سگمنت گذاری می شود.

 

مشخصات کلی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران:  

تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران که در شهرری، اتوبان شهید آوینی مجاور روستای عمادآور واقع شده، برای تصفیه بخشی از فاضلاب تهران در ۸ مدول به ظرفیت ۴۲۰۰۰۰۰ نفر پیش بینی شده است. چهار مدول در دست بهره برداری  هرکدام جمعیتی معادل ۵۲۵۰۰۰ نفر را پوشش داده و جریانی معادل ۴۵۰۰۰۰ متر مکعب در روز را می تواند جهت تصفیه پذیرش نماید. نواحی تحت پوشش این تصفیه خانه فاضلاب های جمع آوری شده از شمال وشمال شرق شهر بوده و از دو ورودی شرقی و غربی تصفیه خانه دریافت می گردد. زمین تصفیه خانه به مساحت ۱۱۰ هکتار و با شیبی از شمال به جنوب، از تراز ۱۰۳۵ الی ۱۰۲۰ واقع شده است. نوع فرآیند تصفیه فاضلاب از نوع لجن فعال همراه با حذف نیتروژن بوده وپساب تصفیه شده آبیاری زمین های کشاورزی دشت ورامین  و دشت ری را تامین خواهد کرد.همچنین دو مدول در دست بهره برداری دیگر نیز با جمعیت تحت پوشش 1050000 نفر فاضلابی معادل 225000 متر مکعب در روز را تصفیه می نماید.

فارغ از مذاکرات فیمابین شرکت آبفای شهری ، شرکت آب منطقه‌ای و دفتر هبیتات، پر واضح است که مسئولین شرکت  آب و فاضلاب استان تهران جهت مواجهه با برخی از چالش‌هایی که در فوق ذکر شد و نیز مدیریت تاسیسات آب و فاضلاب اقدامات مهمی را در دست اجرا داشته و سرمایه گذاری های عظیمی در این راه بکار گرفته شده است. امید است که تلاش‌های مسئولین با موفقیت و کاهش چالش‌های روزافزون همراه باشد.

 

نگاهی بر برگزاری نهمین مجمع جهانی شهری کوالالامپور (WUF9)

 

نهمین مجمع جهانی شهری از ۷ تا ۱۳ فوریه سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۱۸ تا ۲۴ بهمن ماه سال جاری در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد. یک سال پس از تصویب دستور کار جدید شهری در شهر کیتو اکوادور شرکت کنندگان کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا به مقوله اجرای دستور کار جدید شهری بپردازند. پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت شهری جهان دو برابر شود و دستور کار جدید شهری با ارائه نقشه راه شهرنشینی پایدار نشان می‌دهد که چگونه با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان موجب تحقق پایداری شهری شد. این مجمع به دنبال آن بود تا موقعیتی برای پشتیبانی از راهبردهای برنامه اسکان بشر در راستای اثرگذاری و تحقق دستور کار جدید شهری فراهم آورده و ایده‌های جدید، اولویت و روش‌های عملیاتی کردن آن را تعریف نماید.

مجمع جهانی شهری مجمعی است که در سال ۲۰۰۲ توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد پایه‌گذاری شد و به عنوان یکی از مهمترین عرصه‌های جهانی برای ایجاد تعامل میان سیاست گذاران، دولتمردان، رهبران نهادهای دولتی و غیردولتی و متخصصین حوزه اسکان بشر و توسعه پایدار شهری به رسمیت شناخته شد. در اولین دوره مجمع جهانی شهری که در سال ۲۰۰۲ میلادی در کنیا برگزار شد، ۱۲۰۰ شرکت کننده حضور داشتند. در نهمین مجمع جهانی شهری ۲۲ هزار شرکت کننده از ۱۶۵ کشور جهان گرد هم آمدند که از میان آنها ۱۰۰ وزیر و معاون وزیر در کنار ده‌ها کارشناس و متخصص از سرتاسر جهان در خصوص همکاری در جهت اجرای دستور کار جدید شهری به بحث و تبادل نظر پرداختند. این مجمع به‌عنوان رویدادی مبتکرانه و همه شمول در زمینه موضوعات شهری شناخته شده و رویدادی بی همتا در حوزه شهری محسوب می‌شود. اهداف برگزاری مجمع جهانی شهری عبارتند از:

 • افزایش آگاهی در خصوص شهرنشینی پایدار میان ذی نفعان مختلف
 • ارتقا دانش در رابطه با توسعه پایدار شهری از طریق به اشتراک گذاشتن تجارب
 • افزایش هماهنگی و مشارکت میان ذی نفعان

رویدادهای موضوعی نهمین مجمع عمومی شهری شامل برنامه‌های مختلفی از جمله میزگرد نمایندگان عالی رتبه، گفتگوهای شهری و منطقه‌ای، دوره‌های آموزشی، جلسات ویژه، بازدیدهای تکنیکی، نمایشگاه و برنامه‌های جانبی بود. نمایندگان کشور ایران از جمله نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر، دانشگاهیان و متخصصین نیز در این رویداد حضور چشم گیری داشتند.

در حاشیه این کنفرانس جلسه هیات رئیسه اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه به ریاست وزیر مسکن هند و با حضور خانم میمونا شریف مدیر اجرایی جدید هبیتات و کشورهای عضو هیات رییسه برگزار شد. با توجه به میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری اجلاس هفتم وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه در سال جاری میلادی، در این جلسه اقدامات آماده‌سازی مطرح شده و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری این کنفرانس انجام شد. همچنین جلسه میان معاون دبیر اجرایی هبیتات خانم عایشه کاسیریا و رییس دفتر منطقه‌ای فوکوئوکا، آقای آتسوشی کورساوا با حضور آقای مهندس عشایری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی، دکتر مجید روستا و هیئت جمهوری اسلامی ایران، آقای مقدم ریاست دفتر هبیتات ایران، رئیس کارگروه بهسازی شهری آسیا و اقیانوسیه و جمعی از متخصصین مرتبط برگزار شد. آقای مهندس عشایری با مروری بر برنامه‌های هبیتات در ایران به چارچوب سند بازآفرینی اشاره داشته و از معاون دبیر اجرایی هبیتات همکاری بیشتر در اجلاس هفتم را خواستار شدند. آقای مهندس عشایری در ادامه این کنفرانس با خانم میمونا شریف دیدار کرده و طرفین ضمن ابراز خرسندی از همکاری‌های دو جانبه، خواستار فعالیت‌های جدی‌تر و اتخاذ رویکردهای نوین شدند. نمایندگان شهرداری‌ها و شورای شهر نیز به همراه اساتید و متخصصان با شرکت در برنامه‌های متنوع و حضور در بازدیدهای از قبل تنظیم شده از نقاط مختلف مالزی، در این رویداد حضور فعال داشتند. لازم به ذکر است که آقای دکتر فرزین فردانش با حضور در دو نشست این مجمع به معرفی تجارب ایران در خصوص بازسازی بهتر از قبل شهرها و جوامع محلی پس از وقوع بلایا و باز آفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی پرداختند.

 

 

نمایندگان دفتر هبیتات تهران نیز با حضور در جلسات تخصصی متعددی به بحث و تبادل نظر در خصوص اولویت‌های دفتر هبیتات تهران و وزارت راه و شهرسازی در ایران از جمله سیاست ملی شهری، مسکن و سکونتگاه های غیررسمی، اقتصاد شهری و مدیریت زمین پرداختند و مقرر شد تا موضوعات مطرح شده مورد پیگیری دو جانبه قرار گیرد.

 

در بیانیه پایانی این مجمع که در آخرین روز برگزاری این مجمع منتشر شد، به اجرای دستور کار جدید شهری و بومی سازی آن تاکید شده است. در این بیانیه آمده تا تمامی تلاش‌ها، ابزارها و منابع برای ایجاد شهرهایی برای همگان باید به کار گرفته شود و این امر از طریق تقویت نقش دولت‌های محلی، به اشتراک گذاشتن راه‌حل‌های خلاقانه، مشارکت فراگیر، توسعه سرزمینی یکپارچه و بکارگیری مکانیزم‌های نظارت میسر خواهد شد. در بیانیه نهایی به چالش‌های جدید امروزی از جمله دسترسی‌های نابرابر، بلایای طبیعی و انسانی، نابرابری‌های اجتماعی، سیستم پیچیده مدیریت، تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست اشاره شده و در انتها برای تسریع در اجرای دستور کار شهری موارد زیر پیشنهاد شده است:

 • چارچوب ها:
 • ترغیب اجرای دستور کار جدید شهری
 • حمایت از ایجاد و تقویت بسترهای فراگیر برای گفتگو میان سطوح مختلف و تبادل تجارب و همکاری‌ها
 • توسعه یکپارچه اراضی
 • بکارگیری ساز و کارهای قوی و نوآورانه برای اجرای دستور کار جدید شهری
 • حکمروایی و مشارکت:
 • بکارگیری سازوکارهای مشارکتی
 • تفاهم و توافق میان ذینفعان مختلف برای اجرای دستور کار جدید شهری
 • راه‌حل های خلاقانه
 • پرورش فرهنگ خلاقیت و نوآوری
 • ایجاد سازوکارهای نظارت و جمع آوری داده‌ها
 • ایجاد فضایی برای توانمندسازی و توسعه ظرفیت‌ها
 • اتحاذ رویکرد در دسترس بودن داده‌ها و طراحی جهانی به‌عنوان اصول مهم برنامه‌های ملی، فرو ملی و محلی

از مهمترین جنبه‌های مثبت این مجمع می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • حضور نمایندگان کشورهای مختلف، برگزاری جلسات، شناسایی همکاران و ذینفعان و ایجاد زمینه‌ای برای تعامل و ارتباط با انها
 • به روز رسانی دانش شخصی، حرفه‌ای و سازمانی
 • امکان تبادل دانش و ارائه دستاوردهای کشوری و شهری و مطرح نمودن آنها در سطوح بین‌المللی
 • افزایش هماهنگی میان ذینفعان مختلف در سطوح ملی و بین‌المللی در جهت دستیابی به شهرهایی پایدار

 

لازم به ذکر است که دهمین مجمع جهانی شهری در سال ۲۰۱۸ در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. امید است تا با برنامه‌ریزی برای شرکت در این رویداد، شاهد حضور و مشارکت فعال‌تر نمایندگان کشورمان در مجمع آتی باشیم.

 

 

 

 

کارگاه آموزشی به سوی توسعه‌ی پایدار در شرکت آب و فاضلاب تهران در حال برگزاری است

 

دفتر هبیتات تهران با همکاری شرکت آب و فاضلاب تهران در ۱۶ اسفند ماه سال  ۱۳۹۶ در حال برگزاری کارگاه آموزشی به سوی توسعه‌ی پایدار است. این کارگاه در راستای تبیین و ترویج مفاهیم توسعه پایداربوده و در حوزه های ایمنی زیرساخت و اقتصاد و توسعه زیرساخت های پایدار برگزار می‌شود. لازم به ذکر است که این کارگاه شامل سه بخش سخنرانی، کارگاه، پرسش و پاسخ بوده .و محل برگزاری آن در  شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران است.

 

 

فرصت کارورزی – برنامه ریزی و مدیریت شهری 

 

 

کارورز – برنامه ریزی و مدیریت شهری 

دفتر هبیتات تهران در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری کار آموز می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. برای ارسال فرم درخواست و سایر مدارک به آدرس https://careers.un.org  مراجعه کرده و پس از ایجاد پروفایل، درخواست خود را ارسال نمایید.

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۶ فروردین ۱۳۹۶ می‌باشد.)

 

 

فرصت کارورزی – طراحی گرافیک

 

کارورز – طراح گرافیک

دفتر هبیتات تهران در زمینه گرافیک کار آموز می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. برای ارسال فرم درخواست و سایر مدارک به آدرس https://careers.un.org  مراجعه کرده و پس از ایجاد پروفایل، درخواست خود را ارسال نمایید.

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۶ فروردین ۱۳۹۶ می‌باشد.)

 

 

فرصت کارورزی – روابط عمومی و ارتباطات

 

کارورز – روابط عمومی و ارتباطات

دفتر هبیتات تهران در زمینهروابط عمومی و ارتباطات “یک” کار آموز می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. برای ارسال فرم درخواست و سایر مدارک به آدرس https://careers.un.org  مراجعه کرده و پس از ایجاد پروفایل، درخواست خود را ارسال نمایید.

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۶ فروردین ۱۳۹۶ می‌باشد.)

 

انتشارات هبیتات: راهبری تغییر، اجرای دستورکار جدید شهری از طریق برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی

 

راهنمای بین المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی (IG-UTP) از مولفه‌های اصلی برای دستیابی به شهرهای پایدار در آینده است. به طور کلی این کتاب حاوی ملاحظات راهبردی و توصیه‌هایی برای پشتیبانی از راهنمای بین المللی برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی است که در زمان اجرای آن مورد نیازخواهند بود.

نقطه‌ی شروع، مطابقت برنامه ریزی‌‌ با وضعیت جدید است. برنامه‌ریزی‌های سنتی بدون در نظر گرفتن مواردی از قبی تغییرات اقلیمی، فراگیری، شهرنشینی، عدالت فضایی، جنسیت یا انعطاف پذیری تنظیم می شدند. علاوه بر این، در نتیجه میزان بی سابقه توسعه شهری برنامه‌ریزی نشده‌، بسیاری از شهرها شاهد ناکارآمدی و رشد حاشیه نشینی بودند.

بنابراین،لازم است، تغییردیدگاهی در میان متخصصان طراحی، تصمیم گیرندگان و ذینفعان آن ها صورت گیرد. ما باید بر نقاط قوت برنامه‌ریزی تکیه کنیم تا بتوانیم با سرعت بیشتری با پیچیدگی‌ تغییرات پرشتاب جهانی مطابقت داشته باشیم. اقدامات قانونی مالیاتی، حکمروایی، مدیریتی و محیط زیستی باید توسط برنامه‌ریزی شهری و سرزمینی حمایت شوند. این برنامه‌ریزی باید منسجم و هوشیارانه باشد و همچنین مشارکت و نیازهای انسانی را در برگیرد.

 

برای داونلود کتاب اینجا کلیک کنید. 

انتشارات هبیتات: اجرای راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری وسرزمینی ۲۰۱۷-۲۰۱۵

 

راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری وسرزمینی از سال ۲۰۱۵ به ابزاری برای دستیابی به اهداف جهانی که اکنون با عنوان دستورکار جدید شهری شناخته می شوند تبدیل شده‌ است. راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری وسرزمینی مجموعه‌ای از تجارب و یافته‌های برنامه اسکان بشر ملل متحد و همکاران آن در سطح جهانی، ملی و محلی است. این کتاب گزارش دو ساله آغازین اجرای این راهنما و حاصل نتایج نظر سنجی جهانی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است که توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد اتخاذ گردیده تا پذیرش و اجرای این راهنما را در سطح جهانی ارزیابی کند.

راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری وسرزمینی نظام برنامه‌‌ریزی مجریان و ذینفعانشان را در سطوح مختلف در سراسر جهان بهبود می بخشد تا همگی به توسعه پایدار شهری دست یابند.

 

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید. 

 

 

ابوظبی میزبان دهمین مجمع جهانی شهری خواهد بود

 

دهمین مجمع جهانی شهری در سال ۲۰۲۰ در  ابوظبی، پایتخت کشور امارات برگزار خواهد شد.  این برنامه برای اولین بار در منطقه عرب برنامه ریزی شده و فرصتی منحصر به فرد برای تبادل تجارب و ارائه راه حل های خلاقانه فراهم خواهد نمود. کشور امارات رشد سریع در شهرنشینی را تجربه کرده و در سال های اخیر در جهت یافتن راه حل های پایدارحرکت کرده است.

دهمین مجمع جهانی شهری هم سو با کنفرانس هبیتات ۳ و نهمین مجمع جهانی شهری درخصوص اجرای دستورکار جدید شهری خواهد بود. جان کلاس مدیر اسبق اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد در نهمین مجمع جهانی شهری در کوالالامپور تاکید کرد که نهمین و دهمین مجمع جهانی شهری موقعیت مناسبی برای بررسی چگونگی مدیریت و دستیابی به توسعه شهری پایدار و اجرای دستورکار جدید شهری است.

فرصت شغلی: دستیار پروژه (خطر و آسیب پذیری) در دفتر هبیتات تهران

 

دستیار پروژه – خطر و آسیب پذیری

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه ۲ نفر دستیار پروژه (خطر و آسیب پذیری) می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

Programme Associate/Risk and Vulnerability 1

Programme Associate/Risk & Vulnerability 2

متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: [email protected]

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۴ فروردین ۱۳۹۷ می‌باشد.)

 

فرصت شغلی: مدیر پروژه در دفتر هبیتات تهران

 

مدیر پروژه

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه مدیر پروژه می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: [email protected]

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۴ فروردین ۱۳۹۷ می‌باشد.)

فرصت شغلی: دستیار پروژه (توسعه ظرفیت و آموزش) در دفتر هبیتات تهران

 

دستیار پروژه – توسعه ظرفیت و آموزش

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه دستیار پروژه (توسعه ظرفیت و آموزش) می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: [email protected]

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۴ فروردین ۱۳۹۷ می‌باشد.)

فرصت شغلی: دستیار پروژه (کاهش مخاطرات غیر سازه‌ای) در دفتر هبیتات تهران

 

دستیار پروژه – کاهش مخاطرات غیر سازه‌ای 

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه دستیار پروژه (کاهش مخاطرات غیر سازه‌ای) می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: [email protected]

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۴ فروردین ۱۳۹۷ می‌باشد.)

 

فرصت شغلی:دستیار پروژه (دستورالعمل‌ها و استانداردها) در دفتر هبیتات تهران

 

 

 

دستیار پروژه – دستورالعمل‌ها و استانداردها

دفتر هبیتات تهران به مدت۱۲ ماه دستیار پروژه (دستورالعمل‌ها و استانداردها) می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. متقاضیان مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران ارسال کنند: [email protected]

(مهلت درخواست برای این موقعیت شغلی تا ۴ فروردین ۱۳۹۷ می‌باشد.)

 

اسامی برندگان دوره یازدهم جایزه بین المللی دبی برای بهترین روش ها برای بهبود محیط زندگی

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به همراه شهرداری دبی اسامی برندگان جایزه بین المللی دبی برای بهترین عملکردهای بهبود محیط زندگی را اعلام کردند. این جایزه ایده‌های برجسته‌ای را که تاثیر بسزایی در توسعه شهری پایدار داشته واولویت‌های دستور کار جدید شهری را مد نظر قرار دادند را اعلام کرده است. این برندگان عبارتند از:

 

۱. برنده بهترین عملکرد در حوزه سیاست ملی شهری: “ما فراگیران شهری هستیم” از شهر جنین آستود- از کشور مراکش.

 

۲. برنده بهترین عملکرد برای مشارکت در بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی: “توانمندسازی و رویکرد توسعه‌ای یکپارچه برای بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی”  – از کشور سوئیس.  

 

۳. برنده بهترین عملکرد انتقالی در سطح محلی –  مانند توسعه مجدد شهر و طراحی مجدد فضای شهری: “سیستم حیاط محصور برای مدیریت فضاهای عمومی”-  از کشور کنیا.

 

۴.  برنده بهترین عملکرد انتقالی پایش سازوکارهای دستور کار جدید شهری و اهداف توسعه شهری پایدار: “نظارت بر رفاه و پایداری شهری در ۱۵۳ شهرداری‌های کشور مکزیک” – از کشور مکزیک.

 

۵. دو برنده جایزه بخش خصوصی برای کمک به آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی و طراحی شهری:

 

۱.۵.  “استفاده از سنجاق برای ساخت فضاهای عمومی فراگیر و  امن‌تر”  – از کشور هند.

۲.۵.  “سه فضای عمومی برای افزایش انعطاف پذیری جامعه” – از کشور هائیتی.

 

۶. دو جایزه انفرادی برای کمک به اقتصاد شهری و امور مالی شهرداری:

 

۱.۶. “شهر پاک توسط اقتصاد سبز” – آقای سام نگومبا – از کشور کنیا.

۲.۶. “کاپو – تجزیه و تحلیل دوچرخه سوار‌ها برای شهرهای هوشمند” – آقای ایوان پائز- از کشور شیلی.

 

۷.  دو برنده در حوزه تحقیقات دانشگاهی (در زمینه قانون‌گذاری، ضوابط و مقررات و نظام حکمروایی):

 

۱.۷. “بهسازی قوانین شهری در آفریقا: راهنمای کاربردی” – از کشور آفریقای جنوبی

۲.۷. حساس کردن زمین نسبت به اقلیم: “پروژه ای برای افزایش انعطاف پذیری شهرها در برابر سیل با برنامه‌ریزی کاربردی زمین با توجه به تغییرات اقلیمی” – از کشور فیلیپین.

 

انتشار کتاب مقالات کتیو و دستورکار جدید شهری

 

کتاب مقالات کتیو و دستوکار جدید شهری به بحث در مورد شرایط گذشته می پردازد و همزمان عرصه جدیدی برای تحقیقات ارائه می‌دهد. این کتاب در برگیرنده گستره‌ای از موضوعات شامل معماری، برنامه‌ریزی و طراحی شهری، مقرارت مالکیت زمین، مدیریت آب و فلسفه محیط زیست است. مقالات کتیو و دستوکار جدید شهری شامل چشم‌اندازهایی است که پایه‌های منشور آتن را مورد نقد قرار می‌دهد. این کتاب گرایش‌های جدید و به روز را شناسایی کرده و مفاهیم جدیدی در مورد شهرسازی معاصر ارائه می کند.    

 

برای تهیه کتاب اینجا کلیک کنید. 

 

فراخوان مسابقه گوانگژو ۲۰۱۸

 

جایزه گوانگژو برای معرفی ایده‌های نو در سیاست‌‌های عمومی، پروژه‌ها، مدل‌های تجاری و اقدامات انجام شده توسط شهرها و مناطق مختلف جهان است. هدف این جایزه تاکید بر اهمیت نوآوری بخش دولتی در ارتقاء شهرها و مناطق  پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی برای شهروندانشان است. چهارمین دوره جایزه دوساله گوانگژو در سال ۲۰۱۸ بر راهکارهای جدید دولت‌های محلی که در راستای دستیابی به توسعه پایدار و اعمال تعهدات دستورکار جدید شهری که برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است تمرکز ویژه‌ای دارد. دستورکار جدید شهری موضوع و دستورالعمل این مسابقه است. در دستورکار جدید شهری بر برنامه‌ریزی و طراحی شهری، تامین مالی توسعه شهری، دسترسی به مسکن، خدمات و زیر‌ساخت‌های در توان خانوار تاکید ویژه‌ای شده است.

 شرکت در این مسابقه برای همه کشورها آزاد است. ایده‌های ارائه شده باید یا درحال انجام بوده ویا به تازگی تمام شده باشند. همچنین باید شواهد و مدارکی دلالت کننده بر تاثیر قابل توجه و یا موفق در رسیدن به اهداف برگزاری مسابقه داشته باشند. ایده‌های ارائه شده بر اساس معیارهای نوآوری، تاثیرگذاری، قابلیت تکرار و انتقال پذیری ایده و اهمیت آن توسط گروه تخصصی مورد سنجش قرار می گیرند. پیشنهاد می شود که شرکت کنندگان برای تکمیل مدارک ارسالی علاوه بر ارائه ایده مدارکی مانند عکس، نقشه، ویدیو، طرح‌های گرافیکی‌، مقاله‌های چاپ شده در روزنامه‌ها، مجله‌های علمی و غیره از آن را نیز ارسال کنند.   

در هر دوره از این مسابقات ۵ نفر به عنوان برنده اعلام می‌شوند و که هر یک از آنها جایزه ای به مبلغ ۲۰ هزار دلار دریافت می کنند. شرکت‌کنندگان مسئول اصالت و مشروعیت فرم های تکمیل شده و سایر موارد ارسال شده از جمله ایده‌هایی که ارائه می دهند هستند.  

سازمان شهرهای متحد و دولت‌های محلی (UCLG)، انجمن متروپلیس و شهر گوانگژو جمهوری خلق چین از سال ۲۰۱۲ برگزار کنندگان این مسابقه هستند و همه شهرها و مناطق را تشویق می‌کند که پروژه‌های خود را پس از ثبت نام آنلاین در لینک زیر تا تاریخ ۹ مرداد به ایمیل  [email protected] ارسال کنند.

وب سایت  جایزه گوانگژو:

http://www.guangzhouaward.org/en/index.html

لینک ثبت نام:

https://goo.gl/w1tcgy

 

برندگان یازدهمین دوره جایزه بین المللی دبی برای بهترین عملکردهای بهبود محیط زندگی اعلام شدند

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به همراه شهرداری دبی اسامی برندگان جایزه بین المللی دبی برای بهترین عملکردهای بهبود محیط زندگی را اعلام کردند. این جایزه ایده‌های برجسته‌ای را که تاثیر بسزایی در توسعه شهری پایدار داشته واولویت‌های دستور کار جدید شهری را مد نظر قرار دادند  را شناسایی کرده است. در مجموع ۱۰ برنده در ۵ گروه  مختلف معرفی شدند.

دوره یازدهم این جایزه به وسیله یک همکاری طولانی مدت وموفق پایان یافت. در کل ۳۵۹ ایده از ۸۹ کشور دریافت شد. این امر نشان دهنده افزایش ۵۶ درصدی تعداد شرکت کنندگان نسبت به آخرین دوره این جایزه در سال ۲۰۱۴ است.  

برندگان این جایزه از کشورهای مراکش،سوئيس، کنیا، مکزیک، هند، هائیتی، شیلی، آفریقای جنوبی، و فیلیپین بودند و نمایندگان بخش‌های مختلف ملی و منطقه‌ای، مقامات محلی و نهادهای ذیربط، سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای محلی،‌ موسسات تحقیقاتی و علمی، نهادهای خصوصی و عمومی و افراد مستقل را شامل می شوند.

منتخبین به یک مراسم اهدای جوایز در دبی که توسط شهرداری دبی برگزار خواهد شد دعوت خواهند شد تا بتواند تجارب و موفقیتشان را با مخاطبان گسترده تری به اشتراک بگذارند .

نهمین مجمع جهانی شهری خاتمه یافت

 

نهمین مجمع جهانی شهری، با اقدامات عملی بسیاری برای اجرای دستور کار جدید شهری خاتمه یافت.

دستور کار جدید شهری یک قاعده کلی برای همه اقشار مردم است. ۲۲۰۰۰ نفراز ۱۶۵ کشور در این مجمع شرکت کردند. در میان این شرکت کنندگان بیش از ۱۰۰ وزیر و معاون وزیر حضور داشتند که در مورد گام های اجرایی بنیادی و چگونگی همکاری برای ساختن شهرهایی برای همه تا سال ۲۰۳۰  با هم گفتگو کردند.

دهمین مجمع جهانی شهری در سال ۲۰۲۰ در ابوظبی، امارات برگزار خواهد شد.

 

بيانيه نهمين مجمع جهاني شهري، كوالالامپور

We, the participants of the Ninth session of the World Urban Forum — representing  national, subnational and local governments, parliamentarians, civil society, older persons, women, youth, children, persons with disabilities, grassroots groups, indigenous peoples and local communities, private sector, foundations and philanthropies, international and regional organizations, academia, professionals and other relevant stakeholders — gathered in Kuala Lumpur, Malaysia, to localize and scale up the implementation of the New Urban Agenda as an accelerator to achieve the Sustainable Development Goals.

Led by a strong spirit of collaboration, creativity and innovation, we share our aspirations for the future of Cities 2030 as the Cities for all where no-one and no place is left behind.

To this end, we call for the deployment of all efforts, means and resources available towards the operationalization of the concept of cities for all, ensuring that all inhabitants, of present and future generations, without discrimination of any kind, are able to inhabit and produce just, safe, healthy, accessible, affordable, resilient and sustainable cities and human settlements to foster prosperity and quality of life for all.

We believe that global, regional, national and local implementation frameworks of the New Urban Agenda being formulated since its adoption should be supported by key enablers capable of unlocking positive transformation, such as:

 • Strengthening the role of subnational and local governments, urban governance systems that ensure continuous dialogue among different levels of government and participation of all actors, and increasing multilevel and cross-sectoral coordination, transparency and accountability.
 • Encouraging sharing of creative solutions and innovative practices which enable a shift in mindset necessary to drive change.
 • Building inclusive partnerships and strengthening age and gender responsive environments to ensure meaningful participation and engagement at all levels.
 • Adopting integrated territorial development, including through appropriate urban planning and design instruments, to ensure sustainable management and use of natural resources and land, appropriate compactness and density, diversity of uses, and revitalization of cultural heritage.
 • Deploying monitoring and reporting mechanisms, including assessment of impacts, that encourage best practices for effective policy making.

We draw attention to the persistent challenges faced by our cities and human settlements, such as:

 • Limited opportunities and mechanisms for youth, women and grassroots organizations, as well as other civil society organizations, local, subnational and national governments, international and regional bodies to work together in planning, implementation and monitoring;
 • Inequitable access to the city, including to decent jobs, public space, affordable and adequate housing and security of land tenure, safe, efficient and accessible public transport and mobility systems, infrastructure and other basic services and goods that cities offer;
 • Insufficient protection from human rights violations, including forced evictions, and inadequate inclusion of people living in poverty, persons with disabilities and other disadvantaged groups in urban planning, design, and legislation processes;
 • Gender inequalities in urban economic and leaderships spheres.

We recognize that today we face emerging challenges that require urgent actions, including:

 • Recognizing that crises are increasingly urban, which calls for inclusive urbanization tools adapted to local contexts and to the nature of natural and human made disasters and conflicts, as well as to guide humanitarian assistance, fast track recovery, and contribute to building and sustaining peace.
 • Managing the complexities of increased migration into cities, at all levels, leveraging positive contributions of all and using more inclusive planning approaches that facilitate social cohesion and create economic opportunities;
 • Understanding the impact of new technologies and potential of open and accessible data, which require governance and design models that help to ensure no one is left behind;
 • Addressing growing social and cultural inequalities, lack of access to economic opportunities, that are increasingly manifested in cities.
 • Responding to environmental degradation and climate change concerns.

Actionable recommendations

We, the participants of the WUF9, leveraging the advantage of the Forum, which convenes thousands of decision makers, key actors, stakeholders and communities, generated a wealth of ideas.

We encourage the acceleration of the implementation of the New Urban Agenda through:

Frameworks

 1. Encourage the formulation of implementation frameworks for the New Urban Agenda at all levels, including monitoring mechanisms, providing a coordinated space for an effective contribution from all stakeholders, aligning to the efforts and actions of the 2030 Agenda and other international, regional, national, subnational and local development frameworks.
 1. Support the creation and consolidation of inclusive platforms and agendas for dialogue among all levels of government, decision makers and stakeholders such as regional, national and local Urban Forums and committees that can strengthen policy review and assessment of impacts. These can also foster exchange of experiences and cooperation, as well as scaling up voluntary commitments and actions from all partners.
 1. Further develop and advocate for integrated territorial development, which includes integration of sectoral policies, institutions and investment; integration among the different spheres of government; spatial integration across the urban-rural continuum; improved coordination across actors; and enhanced alignment of national, subnational and local policies with international agendas.
 1. Adapt innovative and robust mechanisms for the diversification and expansion of the means of implementation, to cater for complex and integrated approaches promoted by the New Urban Agenda. Technological innovations and improvements, research, capacity building, technical assistance and partnership development, among others, may require enhanced resourcing.

Governance and partnerships

 1. Adopt multiple collaborative governance mechanisms that actively engage national, subnational and local governments, all groups of society, including youth, women and grassroots organizations and particularly the excluded, vulnerable and disadvantaged groups. This work in solidarity is critical to promote more buy-in and co-responsibility in the activities towards sustainable urban development, and to ensure the sustainability of the results.
 1. Promote multi-stakeholder constituency-based coalitions to use the implementation of the New Urban Agenda to better prevent, prepare, and respond to urban crises.

Innovative solutions

 1. Foster a culture of creativity and innovation to be embedded in the way cities and human settlements operate.
 1. Develop monitoring and data collection mechanisms, including community generated data, to enhance availability of information and disaggregated and comparable data at city, functional urban areas and community levels. This would promote informed and evidence-based decision making and policy formulation, assessing progress and impact at all levels.
 1. Create an enabling environment and develop capacities for scaling up of good practices including municipal finance, sustainable private and public investments in urban development and job creation, and generating value while advancing the public good.
 1. Adopt accessibility and universal design as core principles into national, subnational and local action plans for implementing the New Urban Agenda through inclusive, accessible and participatory processes and consultations.

We, the participants of the Ninth Session of the World Urban Forum, recognize the value of the Forum convened by UN-Habitat as an inclusive platform to collect inputs from a broad range of stakeholders and to feed these into annual and quadrennial reporting on progress in the implementation of the New Urban Agenda.

We call to further develop the role of UN-Habitat as a focal point in the United Nations system to support all countries and mobilization of stakeholders in the implementation, follow up and review of the New Urban Agenda, including through scaled up normative support.

We thank the Government of Malaysia, the City of Kuala Lumpur, and UN-Habitat for organizing the Forum, and commit to provide continuous cooperation to the next hosts, the Government of the United Arab Emirates and the city of Abu Dhabi.

Kuala Lumpur, 13 February 2018

بازآفرینی شهری، خواست عمومی، با اراده ملی و مشاركت همگانی در جهت ارتقاء كیفیت زندگی

 

محمد سعید ایزدی: تشكیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس جمهور نویدبخش شروع دوره جدیدی از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری است.

سیاست نوینی كه در آغاز دولت یازدهم از سوی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به چالش كیفیت زندگی و زیست پذیری شهرها معرفی و با تلاش های صورت گرفته خانواده وزارت راه و شهرسازی بویژه همكاران ارجمند شركت عمران و بهسازی شهری ایران به یك برنامه جامع ملی تبدیل و از سال نود و پنج به مرحله اجرا رسیده است.

سیاست بازآفرینی شهری به حق كارآمدترین و ضروری ترین سیاست شهری در حوزه شهرسازی است كه ضمن توجه به چالش های شهرهای كشور بر استفاده از ظرفیت‌های درونی شهرها تاكید دارد. این سیاست نوین پنج مرحله كلیدی را پشت سر گذرانده و با برخورداری از یافته های حاصل از هر مرحله بستری اجرایی برای تحقق برنامه های این سیاست را فراهم كرده است:

 • سند ملی بازآفرینی شهری

در آغاز دولت یازدهم، تدوین سند ملی بازآفرینی شهری (سند ملی احیاء، بهسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری) در دستور كار وزارت خانه قرار گرفت و در سال ١٣٩٣ به تصویب هیات وزیران رسید. این سند ضمن فراهم كردن ابزارهای قانونی اجرای سند، به تبیین رویكرد مواجهه با معضلات موجود در محلات ناكارآمد شهری می پردازد. سند ملی، با تاكید بر مشاركت همه جانبه ساكنین، ضرورت ایفای نقش كلیدی شهرداری ها، توجه به تفاوت‎های موجود در گونه‎های مختلف، محله محوری و همه جانبه نگری بویژه توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و كالبدی محلات و در نهایت ایجاد یك شبكه همكاری مشترك بین كلیه دستگاه های دخیل را مورد تاكید قرار می دهد.

 • ستاد ملی بازآفرینی شهری

وجود دستگاه‎های متعدد و عدم وجود هماهنگی‎های بین بخشی به عنوان یك معضل جدی در ساختار مدیریت كشور در سند ملی مورد توجه قرار می‎گیرد و تشكیل ستادی متشكل از نمایندگان بیست دستگاه اجرایی را پیشنهاد می‎دهد. با تشكیل این ستاد در سه سطح ملی، استانی و شهری، شبكه همكاری بین دستگاه‎های مختلف دخیل شكل می‎گیرد كه ضمن هم‎راستا سازی برنامه‎ها و منابع، به ارائه برنامه و اولویت‎های اجرا در سطوح مختلف می پردازد.

 • برنامه ملی بازآفرینی شهری

با شناسایی جامع صورت گرفته در ٥٤٣ شهر در سه گونه مورد بررسی، ٢٧٠٠ محله در وسعتی بالغ بر ١٤٠ هزار هكتار مورد شناسایی، برنامه ریزی و اولویت بندی قرار می‎گیرد. این برنامه ملی برای نخستین بار ضمن توجه با ابعاد كلان و سیاست های توسعه ملی و منطقه‎ای، به برنامه‎ریزی از سطوح محلی، شهری و در نهایت استانی تاكید دارد. ستادهای استانی، ضمن تعیین و تعریف محلات هدف برنامه‎های بازآفرینی شهری، به معرفی اولویت‎ها، برنامه اقدام در هر محله، تقسیم كار بین دستگاه‎های مختلف دخیل و معرفی پروژه‎های پیشگام و محرك توسعه پرداخته‎اند.

 • ابزارهای مالی و نهادی تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری

همكاری همه جانبه دولت و مجلس زمینه ساز تعریف و توسعه منابع لازم در ردیف‎های بودجه عمرانی كشور گردید. تسهیلات بانكی با تنوع و سقف قابل قبول و نرخ سود شش درصد برای اولین بار در كشور از طریق یك نظام پس انداز و كمك‎های دولت و نیز امكان بهره‎گیری از صندوق ملی توسعه، ابزارهای نوین مالی در تحقق برنامه‎های بازآفرینی شهری هستند. تعریف و تشكیل دو نهاد تاثیر گذار “توسعه گر” به عنوان نهاد مجری برنامه و نهاد “تسهیل گر” به عنوان ركن برقراری ارتباط بین ساكنان و دولت و شهرداری‎ها نیز بعنوان حلقه ساختاری و تشكیلاتی تعریف و نظام اجرایی آن مدون و عملیاتی گردید.

 • سازمان بازآفرینی شهری ایران

به منظور راهبری و مدیریت فرایند بازآفرینی شهری، ساختار تشكیلاتی نهاد متولی آن در وزارت راه و شهرسازی تجدید سازمان یافت و با تغییرات لازمه در اساسنامه به یك سازمان توسعه ای مبدل و ضمن مدیریت دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی، به تنظیم برنامه های عملیاتی و راهبری اجرای این برنامه از طریق ستادهای استانی و نیز معاونت بازآفرینی و مسكن در ادارات راه و شهرسازی می‎پردازد. هدف اصلی از این تجدید ساختار، تغییر در فرایندها و رویكردهای مواجهه و توسعه برنامه های توانمندسازی از طریق ظرفیت سازی، ابزارسازی و نهادسازی بجای رویكردهای متداول پروژه محور و دولت مبنا بوده است.

كلیه اقدامات فوق در كنار مجموعه‎ای از برنامه‎های مستندسازی، اطلاع رسانی، آموزش و ترویج به گسترش این اندیشه دامن زده تا جایی كه بازآفرینی شهری به یك خواست عمومی بین مدیران شهری در اقصی نقاط كشور مبدل شده و مدیران عالی رتبه كشور نیز بر آن تاكید دارند. گام‎های پیش رو باید به جریان سازی و نهادینه سازی این سیاست در كلیه جوامع حرفه ای، دانشگاهی و مدیریتی كمك نماید.

تداوم این سیاست در گرو ادامه ایفای نقش صحیح همه كنشگران دخیل، پرهیز از تكرار برنامه‎های ناكارآمد گذشته، استقرار یك نظام گسترده نظارت و پایش، اطلاع رسانی و ترویج نتایج و تجارب ارزشمند و تقویت نقش مردم و سازمان‎های مردم نهاد و تكیه بر توان بخش خصوصی است. شهرداری‎های كشور نقش محوری و كلیدی در اجرای این برنامه دارند، لذا ضمن ظرفیت‎سازی برای پذیرش این نقش باید برنامه‎های بازآفرینی شهری را بعنوان اولویت خود قلمداد كنند.

*معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

 

 

 

 

 

پنج نکته مهم در طرح بازآفرینی شهری به قلم کمال اطهاری

 

 

تذکر: به اشتراک گذاشتن این متن به منزله تایید محتوای آن از طرف دفتر هبیتات تهران نیست.

۵ نکته مهم در طرح بازآفرینی شهری

کمال اطهاری: بازآفرینی بافت فرسوده با نگاه محله محوری یکی از اتفاق ‌های خوب است که دولت بدرستی آن را در دستور کار خود قرار داده است.

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از سوی سیستم بانکی اهرم کمک ‌کننده برای نوسازی بافت فرسوده است. با این حال در بازآفرینی شهری(امید) جای ۵ مقوله خالی است. مواردی که در ادامه می‌آید باید مورد توجه قرار گیرد تا این طرح ملی بدرستی انجام شود و دولت هم بتواند به اهداف خود برسد. بی‌توجهی به نکاتی که حایز اهمیت است باعث می‌شود طرح بازآفرینی شهری ابتر بماند.

۱. سکونتگاه‌ های غیر رسمی بیرون شهر در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است. ۱۱ میلیون نفر در چنین فضاهایی زندگی می‌کنند لذا ضروری است که در بازآفرینی شهری این مقوله مورد توجه قرار گیرد. این سکونتگاه‌‎ها سرپناهی برای کم درآمد‌ترین گروه‌های اقتصادی-اجتماعی است، این در حالی است که تعداد افرادی که در بافت‎‌های فرسوده زندگی می‌کنند حداکثر ۱۰ میلیون نفر هستند. دولت در طرح بازآفرینی باید این بخش را مدنظر قرار دهد و قبل از بروز هر اتفاق، پیشگیری لازم را داشته باشد. سکونتگاه‌های غیررسمی در قبال زلزله و سایر بلایای طبیعی هیچ مقاومتی ندارند از این ‌رو قبل از آنکه این بخش با شرایط خاص روبه‌رو شود باید برای احیای آن کاری انجام داد. نکته دیگر در این بخش بافت ‌های تاریخی است. در طرح بازآفرینی برای این امر تکلیفی مشخص نشده است.

۲.  محله محوری موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت. از محله محوری تعریف درستی صورت نگرفته است و متأسفانه اولویت‌بندی خاصی را شاهد نیستیم. دولت باید محله‌هایی را در وهله اول مورد توجه قرار دهد که افراد آن جزو کم درآمدترین ‌ها هستند. مناطقی که خود به خود و با بودجه‌های ساکنان آن می‌تواند نوسازی شود نباید در اولویت قرار گیرد. نمونه آن محله دارآباد تهران است. از طرفی هیچ نهادی برای متولی بودن محله محوری پیش ‌بینی نشده است. وقتی نهاد مشخصی برای احیای بافت فرسوده با رویکرد محله محوری دیده نشده است به طور قطع کشور با مشکلاتی چون مسکن مهر مواجه خواهد شد.

۳. واژه توسعهگر به معنای انبوه ساز است. ما نباید احیای بافت فرسوده را در توسعهگر خلاصه کنیم. توسعه‎گر باید دولت باشد و زیرساخت‌های لازم را برای توسعه کشور در بخش‎های مختلف فراهم کند. بخش خصوصی نقش توسعه‎گر را نمی‌تواند ایفا کند چرا که آنها به‌دنبال منفعت خود هستند و فعالیت آنها باید به گونه ‌ای باشد که ضد منافع عام نباشد. لذا واژه توسعه گر باید اصلاح شود.

۴. حق انتخاب باید به ساکنان محله‌های فرسوده داده شود. شاید یک فرد بخواهد واحد مسکونی خود را با دوام کند این فرد باید دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت داشته باشد. چرا هرگونه تغییر را باید از طریق توسعه‎گر پیگیری کند؟ از سویی دیگر شاید همسایگان محله‌های بافت فرسوده بخواهند ملک‌‎های خود را تجمیع و نسبت به بازسازی آن اقدام کنند لذا این بخش هم باید آزادانه فعالیت کند. سؤال دیگر این است که چرا انواع تعاونی‌ها نمی‌توانند در احیای بافت فرسوده مشارکت کنند؟ تعاونی‌ها در ساخت وساز کارنامه خوبی دارند لذا این بخش را هم باید در بازآفرینی شهری مدنظر قرار داد.

۵. موضوع دیگری که در بازآفرینی شهری مغفول مانده، به نهادسازی برمی‌گردد. در گذشته به‌دلیل مسائل حقوقی و نبود نهادسازی پروژه‌های ملی به بار ننشسته است. نمونه آن انتشار اوراق مشارکت است. تقدم نهادسازی در این مقوله بسیار اهمیت دارد. اگر وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد در این زمینه موفق عمل کند در نخستین گام به سمت نهادسازی برای بازآفرینی شهری حرکت کند.

نتیجه گیری

ورود جدی دولت در طرح بازآفرینی شهری نکته بسیار مهمی است. مخصوصاً اینکه این مهم به صورت همزمان در استان‌های منتخب بوشهر، آذربایجان شرقی، تهران، فارس، کردستان، همدان، مازندران، ‌خراسان رضوی و اصفهان، در دستور کار قرار گرفت. ولی ۵ نکته عنوان شده از عوامل مهم موفقیت طرح بازآفرینی شهری است که به طور قطع وزارت راه و شهرسازی می‌تواند برنامه‌ریزی صحیحی برای تحقق آنها داشته باشد.

* کارشناس و پژوهشگر اقتصادی

pic1
pic1

حوزه های کاری