کارگاه دوم تدوین سند سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند در جمهوری اسلامی ایران، با همکاری برنامه اسکان بشر ملل متحد برگزار شد

کارگاه دوم تدوین سند سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند در جمهوری اسلامی ایران، با همکاری برنامه اسکان بشر ملل متحد برگزار شد

دومین کارگاه تخصصی برنامه سیاست ملی شهری در جمهوری اسلامی ایران با موضوع شهرهوشمند در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۰ و با همکاری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. این کارگاه هم اندیشی در راستای تدوین سند سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند بوده و نسخه اولیه برنامه راهبردی توسعه هوشمند شهری در آن مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و دولت، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، مرکز تهران هوشمند شهرداری تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز و اصفهان، اعضا هیئت علمی و سایر صاحب‌نظران این حوزه از جمله شرکت‌کنندگان این رویداد بودند.

حوزه های کاری