طرح اولیه اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد

 

برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) اولین مجمع خود را از 6 تا 10 خرداد ماه سال 1398 در شهرنایروبی، کنیا با موضوع کلی «نوآوری برای کیفیت زندگی بهتر در شهرها و جوامع محلی »  و با  موضوع فرعی «اجرای سریع‌تر دستور کار جدید شهری و آرمان‌های توسعه پایدار» برگزار خواهد کرد.

مجمع برنامه اسکان بشر ملل متحد پس از تصویب در مجمع عمومی در تاریخ 20 دسامبر 2018،  در راستای تقویت برنامه اسکان بشر متحد جایگزین  شورای حکام شد. مجمع برنامه اسکان بشر ملل متحد، بلند پایه‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده‌ای خواهد بود که بر اسکان بشر و شهرنشینی پایدار تمرکز خواهد داشت.

این مجمع با حضور 193 کشور عضو سازمان ملل متحد پایگاهی جهانی خواهد بود که انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها و قطعنامه‌های مصوب آن به تنظیم روند شهرنشینی ، بررسی روندهای اصلی اصول و استانداردهای مرتبط با شهرنشینی پایدار و سکونتگاه‌های انسانی بپردازد و  به عنوان یک راهنمای راهبردی برای فعالیت‌های برنامه اسکان بشر ملل متحد  عمل کند. فعالیت‌های مهم دیگر نیز در طول مجمع اسکان بشر ملل متحد صورت می‌گیرد از جمله آنها می‌توان به گفتگو تعاملی راهبردی، نشست جهانی ذینفعان، جلسه  ادای پیمان، گفتگوی بخش خصوصی، رویدادهای متعددی که توسط همکاران برگزار می‌شود و نمایشگاه نوآوری اشاره کرد.

 

برای دانلود متن فارسی طرح اولیه اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد اینجا کلیک کنید. 

برای دانلود متن انگلیسی طرح اولیه اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد اینجا کلیک کنید. 

 

حوزه های کاری