برنامه‌ریزی و طراحی شهری

بخش برنامه‌­ریزی و طراحی شهری هبیتات، با بهره‌­گیری از روش‌­ها، دستورالعمل‌­ها و ابزارهای مناسب آزمایش شده در تمام سطوح و در جهت رشد و توسعه شهری، پایداری بهینه، افزایش کارآیی و تساوی حقوق به دولت­‌ها و شهرها کمک می‌نماید و شامل واحدهای زیر می‌باشد:
1- برنامه‌­ریزی منطقه‌­ای و کلان­ شهری
2- برنامه­‌ریزی، توسعه و طراحی شهرها
3- تغییرات اقلیم

حوزه های کاری