هبیتات در یک نگاه

at_a_glance_1

از آنجا که روند شهری‌شدن جوامع به سرعت رو به افزایش است، شهرهای امروز با چالش‌های جدی جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و آمایشی روبرو هستند. اگر برنامه‌ریزی موثر و کارآ در قبال تغییرات شهری اتفاق نیفتد، پیامدهای شهری‌شدن جوامع گوناگون به ویژه در آسیا، افریقا، آمریکای لاتین و جزایر کارائیب بحران‌زا خواهد شد. پیامدهایی که هم‌اینک نیز خود را در قالب ناکافی‌بودن مسکن مناسب و افزایش حاشیه‌نشینان، کمبود یا استهلاک زیرساخت‌های شهری، افزایش بیکاری، فقر و جرائم و کاهش ایمنی در شهرها، آلودگی هوا، مشکلات سلامتی، سوء مدیریت بحران‌های طبیعی و یا مصنوع و تغییرات اقلیمی نشان می‌دهند.

برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) برای زندگی شهری بهتر تلاش می‌کند. رسالت هبیتات ترویج و ارتقاء توسعۀ اجتماعی و زیست‌محیطی اسکان بشر و دست‌یابی به هدف مسکن درخور برای عموم است. هبیتات می‌کوشد تا با پیشگامی در فرایند شهری‌شدن و ترویج تغییر سیاست‌ها، روش‌ها و نگرش‌های مقابله با نیازهای توسعۀ شهری، رشد شهرها و مناطق روستایی را به فرصتی برای توسعه تبدیل کند؛ فرصتی فراگیر برای همۀ شهروندان.

در چهار دهۀ گذشته  هبیتات در بسیاری از نقاط جهان به فعالیت برای ساختن آینده‌ای بهتر و روشن‌تر برای جوامع روستایی و شهری پرداخته است و تجربیاتی غنی از اجرای طرح‌های گوناگون همچون سیاست‌گذاری و یا همکاری‌های خاص فنی در زمینه‌های مشخص اسکان بشر و مسایل شهری، کسب کرده است. به همین دلیل، هبیتات موقعیتی یکتا برای پاسخگویی به چالش‌های روز در توسعۀ شهری و شهرسازی و یافتن راه حل‌های ممکن دارد.

در چارچوب فعالیت‌های فوق است که برنامۀ اسکان بشر ملل متحد براساس تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به انجام وظایف خود در مسیر توسعۀ شهری پایدار گام برمی‌دارد. هم‌اینک، هبیتات در هفتاد کشور جهان مشغول فعالیت و اجرای طرح‌های متنوع است.

فعالیت‌های جاری هبیتات در هفت حوزۀ اصلی و تعدادی از برنامه‌های مبتکرانه سازمان‌یافته است. موضوعات بین بخشی همچون محیط‌زیست، تغییرات اقلیمی و نابرابری‌های جنسیتی در همه حوزه‌های کاری هبیتات مورد توجه است.

حوزه های کاری