نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر | IFRC

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر

 

برای دانلود فایل pdf، روی تصویر کتاب کلیک نمایید.

 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

To download the PDF file, click on the cover image.

 

حوزه های کاری