سخنرانی‌های شهری

سخنرانی­‌های شهری (Urban Lectures)

در آوریل سال 2014 میلادی برنامه اسکان بشر ملل متحد برنامه «سخنرانی‌‌های شهری» را راه‌اندازی کرد. سخنرانی‌های شهری ویدئوهایی در مورد مسائل شهرها و شهرنشینی هستند که به طور رایگان برای اهداف دانشگاهی، حرفه‌ای یا شخصی در دسترس همگان قرار می‌گیرند. سخنران‌‌های این ویدئوهای حدوداً 15 دقیقه‌ای -که با کار و اهداف هبیتات آشنایی دارند- از میان دانشگاهیان، محققان، سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی انتخاب شد‌ه‌اند.

«سخنرانی‌‌های شهری» بر اساس تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهاداتی در زمینه مسائل موجود تهیه شده و مثال‌‌هایی عملی برای بکارگیری این پیشنهادات مطرح می‌‌کند. تاکنون 4 فصل از سخنرانی‌‌های شهری برای استفاده در دسترس همگان قرار گرفته است.

دفتر هبیتات در ایران با همکاری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از مهر ماه ۱۳۹۴ چند جلسه از این سخنرانی‌های شهری را در این دانشگاه کلید زده است؛ تاکنون اولین، دومین و سومین نشست برگزار شده است.

چگونه میتوان این سخنرانیها را در مطالعات یا فعالیتهای حرفهای به کاربست؟

  • به عنوان یادگیری شخصی یا دورۀ بازآموزی
  • به عنوان فوق برنامه‌ای(برای مثال سخنرانیِ مهمان) برای واحدهای درسیِ معمول که توسط دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی ارائه می‌شود.
  • برای پخش در نشست‌ها به عنوان معرفی و مقدمۀ مناظره‌های مرتبط با شهرها و توسعه‌ی شهری

جامعۀ هدف این سخنرانی‌ها مخاطبی گسترده و جهانی است متشکل از دانشگاه‌ها، متخصصان شهری، پژوهشگران و سیاستگذاران و هم‌چنین عموم علاقمندان به حوزه‌ی شهری و شهرنشینی پایدار.
لازم به ذکر است دیدگاه‌های ارائه شده در این سخنرانی‌ها نقطه‌نظرات سخنرانان است و لزوماً انعکاس‌دهنده‌ی دیدگاه‌های برنامه اسکان بشر ملل متحد نیست.

دربارۀ فصل‌ها

فصل 1: فایل PDF شامل خلاصه همۀ سخنرانی‌های فصل یک را از اینجا دریافت کنید.

فصل 2: فایل PDF شامل خلاصۀ سخنرانی‌ها، پیشینۀ سخنران‌ها و سایر پیوندهای فصل دو را از اینجا دریافت کنید.

فصل 3: فصل سوم سخنرانی‌های شهری، شامل موضوعاتی است مانند برنامه‌ریزیِ شهریِ فراگیر به لحاظ جنسیتی، دگرگونی شهرها به سمت تاب‌آوری کم-کربن، مسکن ارزان‌قیمت، اقتصاد جهانی رقابتی و کاربردهای داده‌های آزاد برای تحول فرآیندهای ارتقاء محلات فرودست و هم چنین فناوری‌های جغرافیایی برای تهیۀ نقشۀ محلات فرودست.

ویدئو معرفی فصل اول سخنرانی شهری

ویدئو معرفی فصل دوم سخنرانی شهری

 

ویدئو معرفی فصل سوم سخنرانی شهری

ویدئو معرفی فصل چهارم سخنرانی شهری

 

لیست فصل اول سخنرانی‌­های شهری در جدول زیر قابل مشاهده است. علاقمندان می‌توانند با کلیک بر روی عنوان هر سخنرانی ویدئو آن را دریافت کنند.

Time (min) Speaker Title
 25  Claudio Acioly (chief Training and Capacity Development of UN-Habitat)  Street Led Citywide Slum Upgrading (Starting slum upgrading interventions based on the streets & definitions of the street network, and bring this to a city wide scale)  1
 17  Shlomo Angel (Adjunct Professor of Urban Planning at the Urbanization Project, located at the Stern School of Business of New York University)  Making Room for a Planet of Cities (On replacing the current ‘containment paradigm’ that now guides the planning of cities with the ‘making room paradigm’ that is more appropriate to cities in rapidly-urbanizing countries)  2
 17 Eugenie L Birch (Professor of Urban Research

Department of City and Regional Planning, School of Design, University of Pennsylvania)

 Slums and Cities- Past, Present and Future (On low income housing conditions and the various approaches to ameliorating them in rapidly urbanizing places from the late 19th century to the present)  3
 16 Robert Cervero (Chair of Urban Studies

and Professor of City and Regional Planning at the University of California, Berkeley)

 Transforming Cities with Transit (On the challenges of leveraging Transit Oriented Development through high-performance transit investments, focusing on Bus Rapid Transit systems)  4
 15  Ron Dembo (founder and CEO of Zerofootprint)  Citizen roles in resilient cities (On the role of citizens in developing cities, and on how citizen behaviour affects sustainability)  5
 10 Reinhard Goethert (teaches at MIT)  Incremental Housing (On incremental housing as one of the few proactive ways that affordable housing can be provided to meet the speed and scale demands for housing)  6
 5  Mohamed Halfani (Head of Research at the UN-Habitat) The notion of prosperity (Towards a more robust notion of development)  7
 9 Nabeel Hamdi (He has consulted on

participatory action planning and upgrading of slums in cities to all major international development agencies and to charities and NGO’s worldwide)

 Participation in Practice (On articulating the strategic value of participation to ensure both equity and efficiency in development planning in cities)  8
 13 Anna Heringer (Prof. of the UNESCO Chair for Earthen Architecture, Constructive

Cultures and Sustainable Development in Germany)

 Handmade architecture as a catalyst for development (Discussing how architects and planners can strengthen cultural identities, support local economies and foster ecological balance through design)  9
 22 Marijk Huysman (senior academic staff at the Institute

for Housing and Urban Development Studies (IHS) )

 Pro-poor Solid Waste Management (Drawing attention to the impacts of ignoring the needs of the urban poor when designing urban solid waste management systems, focusing on inclusive pro-poor approaches that benefit the urban poor – both as service users and as service providers)  10
 9 Urban Jonsson (Executive Director of The Owls,

an international consultancy company specialized in Human Rights and Development based in Dar es Salaam,Tanzania)

A rights-based approach to urban development (On how to achieve a ‘City with Rights’ through a human rights-based urbanisation process)  11
 17 Janice Perlman (independent scholar and the founder and

president of the Mega-Cities Project)

 Urban Informality- Marginal or mainstream (Revealing the changes over 40 years in the favelas in Rio de Janeiro and introducing the Mega-Cities Project strategy to “shorten the lag time between ideas and implementation”)  12
17 Edgar Pieterse (holder of the South African Research Chair in Urban Policy. He is founding director the African Centre for Cities (ACC) and is professor in the School of Architecture, Planning and Geomatics, both at the University of Cape Town)  How can we transcend slum urbanism in Africa (On exploring the probable future of African cities as one of interminable slum urbanism with a view to identify a grounded conceptual framework that can open up alternative pathways)  13
 14 Hugo Priemus (professor emeritus in Housing, OTB

Research Institute for the Built Environment, Delft University of Technology)

 Post industrial Dynamics and Urban Housing (Advocating a mixed urban housing strategy to provide high-quality urban housing for knowledge workers and affordable housing for middle- and low-income households)  14
 15 Mary Rowe (Vice President & Managing Director

of the Municipal Art Society of New York City)

 Fostering Resilience through Community Based Innovation (This lecture highlights the critical role of granular approaches – hyper-local initiatives that fine-tune responses – to addressing the particular livability and/or resilience challenges a neighborhood or community faces)  15
 15 Martim Smolka (an economist with a MA and PhD in

Regional Science from the University of Pennsylvania. As director (since 1995) of the Lincoln Institute of Land Policy’s Latin American Program)

Value capture as a land based tool to finance urban development (Presenting a promising land based alternative category of instruments to finance and promote urban development)  16
 20 Stefan Schurig (working for the World Future Council

(WFC), spokesperson for Greenpeace in

Germany and headed the Greenpeace Climate and Energy Department)

From Agropolis to Ecopolis – heading towards regenerative cities (On the vision of regenerative cities- greening urban systems of production, consumption and construction)  17
 13 Raf Tuts (Coordinator of the Urban Planning and

Design Branch of the UN-Habitat)

 Compact Integrated and Connected Cities (Focusing on what UN-Habitat intends to achieve in the strategic plan focus area of urban planning and design)  18
 14 Christian Werthmann (Professor at the Institute of

Landscape Architecture, Leibniz University Hannover)

 Metropolis Non-Formal, 10 things designers need to work on (On the 10 most important considerations for designers and planners who engage in emerging cities with low-income populations)  19

لیست فصل دوم سخنرانی­‌های شهری در جدول زیر قابل مشاهده است. علاقمندان می­‌توانند با کلیک بر روی عنوان هر سخنرانی ویدئو آن را دریافت کنند.

Time (min) Speaker Title
 20 Joan Clos (Executive Director

of the United Nations Human Settlements Programme)

Principles of Planned Urbanization  1
 15 Peter Ward (professor in the Department of

Sociology (College of Liberal Arts), and in the Lyndon B. Johnson School of Public Affairs)

Rehabilitation & Densification in Consolidated Informal Settlements  2
 14 Marja Hoek-Smit (Director of the International Housing Finance Program of the Wharton School Zell/Lurie Real Estate Center, and an Adjunct Professor in the Wharton Real Estate Department of the University of Pennsylvania) Mass Housing Requires Mass Housing Finance  3
 14 Robert Buckley (Studley Fellow at the New School in New York City, he was a lead economist and advisor at the World Bank and Managing Director at the Rockefeller Foundation) Urbanization and Demographics, the Coordination Problem  4
 15 Michael Cohen (Ph.D., University of Chicago) is Director of the International Affairs Program) Urban Economy in the New Millennium (On the importance of cities driving national economic development)  5
 10 Chris Jefferies (world leader in the design and planning of sustainable urban drainage systems(SUDS) ) Urban Drainage & Green Infrastructure (Introducing modern approaches to sustainable drainage and showing how they can be fully integrated into the green infrastructure of a city)  6
 14 Jane Weru (a lawyer and holds a Master’s Degree in NGO Management from the London School of Economics) Too Pressed To Wait (plight of women and girls living in informal settlements in Nairobi, with special regard to the poor sanitation conditions prevalent in informal settlements in the city)  7
 11 Clarissa Augustinus (Unit Leader of Land and the Global Land Tool Network, Urban Legislation, Land and Governance Branch, UN-Habitat) Addressing Global Land Challenges (Introducing the land challenges facing the planet, and some of the solutions for creating sustainable cities)  8

 

 

 

 

لیست فصل سوم سخنرانی­‌های شهری در جدول زیر قابل مشاهده است. علاقمندان می­‌توانند با کلیک بر روی عنوان هر سخنرانی ویدئو آن را دریافت کنند.

Time (min) SpeakerTitleNo.
15Sheela Patel (Slum Dwellers International)The federation model of community organizing1
16Steffen Lehmann (University of Portsmouth/S_Lab Space Laboratory)Transforming the city towards low carbon resilience 2
14Ana Falu (Universidad Nacional de Cordoba)Perspectives in urban planning 3
18Ronald Wall (Erasmus University Rotterdam/ University of the Witwatersrand)Global Economic competitor 4
22Kecia Rust (Centre for Affordable Housing Finance in Africa)Extending access to housing finance across Africa 5
11Richard Sliuzas (ITC/ University of Twente)Implications of developments in geo spatial technologies for slum dwellers6
12Illac Diaz (Myshelter Foundation)Solving energy poverty, a liter at a time 7

لیست فصل چهارم سخنرانی­‌های شهری در جدول زیر قابل مشاهده است. علاقمندان می­‌توانند با کلیک بر روی عنوان هر سخنرانی ویدئو آن را دریافت کنند.

Time (min)SpeakerTitleNO
16Diana Mitlin (University of Manchester)Making Sure No One Is Left Behind: Co-Producing Sustainable Cities1
15Philipp Rode (London School of Economics)Cities & the New Climate Economy: The Role of Urban Form and Transport2
11Michele Acuto (University College London)Networking City Leadership3
13Thomas Coggin (Fordham University)The Role of Urban Law in the New Urban Agenda4
18Sameh Wahba (The World Bank)Competitive Cities for Jobs and Growth5
17Somik Lall (The World Bank)Africa’s Cities: Opening Doors to the World6
7Carolyn Whitzman (University of Melbourne)A Collaborative Partnership Approach to Public Housing7
15Fernando Murillo (University of Buenos Aires)A Compass for Cities8
16Geoffrey Payne (Geoffrey Payne & Associates)Improving Urban Tenure Security and Property Rights9
13Lewis Dijskstra (European Commission) On A Global, People-Based Definition of Cities10
15Luisa Bravo (City Space Architecture)Stand Up for Public Space11
15Carlosfelipe Pardo (Despacio.org)Speed and Urban Development12

حوزه های کاری