دوره‌های آموزشی

دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ايران با هدف ظرفیت‌­سازی، انتقال تجارب بین‌­المللی و ارتقاء دانش علمی و کاربردی در مباحث شهری به‌ویژه بهبود سکونتگاه‌­های انسانی، مدیریت بحران و… اقدام به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌­های آموزشی با همکاری نهادهای ایرانی می­‌کند.

دوره‌های گذشته

دوره‌های پیش‌رو

حوزه های کاری