pic1
pic1

کمپین ملی شهری

هدف کمپین ملی شهری ایران ساخت شهرها به عنوان مکان هایی زیست پذیر برای آینده ای پایدار است.این کمپین که در مسیر رسیدن به کنفرانس هبیتات 3 گام برمی دارد به دنبال ارائه تعریف جدیدیاز شهر در ایران است.در این راستا قصد داردبا کمک همه اقشار جامعه ؛ کودکان ، مردان ، زنان ، جوانان ، سالمندان ، ناتوانان و … به شناسایی مشکلات شهرها پرداخته و در نهایت با ارائه راه حل هایی شهر دلخواه ایرانیان را ترسیم نماید.از همه ایرانیان دعوات می شود تا تصویر شهر کنونی و آینده خود را از طریق این وبسایت با ما به اشتراک بگذارند.اگر در راستای رسیدن به آینده ی شهری بهتر گام برمی دارید امروز به ما بپیوندید .

داستان

حوزه های کاری

kahesh
faragiri
ghanon-gozari-shahri
khadamat
eghtesad
tavanmandsazi
barnamerizi
maskan

رویدادهای گذشته

رویدادهای پیش رو

انتشارات

بحثنامه جدید هبیتات منتشر شد: چالش‌های اقتصاد شهری و دستورکار جدید شهری

این بحثنامه بر چالش‌های فزاینده اقتصاد شهری که کشورهای در حال توسعه و صنعتی با آن‌ها مواجه‌اند تمرکز دارد. این بحثنامه شرایط پویای اقتصاد شهری را شناسایی کرده و حوزه‌هایی را که برای سیاستگذاری و پژوهش بیشتر شایسته هستند پیشنهاد می‌کند.

گزارش وضعیت شهرهای آسیا و اقیانوسیه، سال 2015

گزارش جهانی سکونتگاه‌های انسانی در سال 2013 از اینجا در دسترس عموم قرار دارد.