pic1
pic1
Warning: include(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /WeB/unh/wp-content/themes/unhabitat/index.php on line 74 Warning: include(http://irhabitat.ir/?page_id=1100): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /WeB/unh/wp-content/themes/unhabitat/index.php on line 74 Warning: include(): Failed opening 'http://irhabitat.ir/?page_id=1100' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /WeB/unh/wp-content/themes/unhabitat/index.php on line 74

حوزه های کاری

kahesh
faragiri
ghanon-gozari-shahri
khadamat
eghtesad
tavanmandsazi
barnamerizi
maskan

رویدادهای گذشته

رویدادهای پیش رو

انتشارات

بحثنامه جدید هبیتات منتشر شد: چالش‌های اقتصاد شهری و دستورکار جدید شهری

این بحثنامه بر چالش‌های فزاینده اقتصاد شهری که کشورهای در حال توسعه و صنعتی با آن‌ها مواجه‌اند تمرکز دارد. این بحثنامه شرایط پویای اقتصاد شهری را شناسایی کرده و حوزه‌هایی را که برای سیاستگذاری و پژوهش بیشتر شایسته هستند پیشنهاد می‌کند.

گزارش وضعیت شهرهای آسیا و اقیانوسیه، سال 2015

گزارش جهانی سکونتگاه‌های انسانی در سال 2013 از اینجا در دسترس عموم قرار دارد.